Bokförlaget Alida Boks publicering av en av Muhammedkarikatyrerna är inte hets mot folkgrupp, enligt Justitiekanslern, JK.

JK fick i februari in flera anmälningar om publiceringar av Muhammedkarikatyrerna. En av dem gällde bokförlaget Alida Boks webbplats, där bokförlaget återger en av karikatyrerna. Teckningen visar profeten som en äldre man med helskägg och bistert utseende. På huvudet har han en antänd bomb invirad i sin turban. Under teckningen finns, enligt JK, följande text:

"Läs här! Via länkarna nedan kan du läsa mer om Mohammed-karikatyrerna och debatten kring dem. Men för innehållet i dessa texter tar vi intet ansvar."
JK anser inte att yttrandefrihetsbrottet hets mot folkgrupp har begåtts genom publiceringen. I sitt beslut skriver JK att syftet med lagstiftningen om hets mot folkgrupp inte har varit att motverka debatt eller kritik av skilda företeelser.

"Enligt min uppfattning uttrycker den publicerade teckningen, som har en starkt satirisk framtoning, inte missaktning mot folkgruppen muslimer i den mening som avses i lagen. Det gäller särskilt i det sammanhang där den har publicerats. Syftet med publiceringen synes inte ha varit att uttrycka missaktning för någon folkgrupp, utan främst att redogöra för den debatt som uppstått efter publiceringen av karikatyrteckningarna av profeten Muhammed i Danmark.", skriver JK i sitt beslut.

http://alidabok.net