Den amerikanske presidenten George Bush deltog i en så kallad biotechkonferens i Washington nyligen. Meddelandet var klart och tydligt: Han rekommenderade att EU skulle ta bort förbudet mot genmanipulerad mat. Orsaken? För att det skulle hjälpa de svältande i tredje världen!

Logiken i det hela är inte så klar som han säkert önskade: Om EU lagstiftar bort den nuvarande lagstiftningen - den som förbjuder genmanipulerad mat - kommer Europas marknad att bli större. Visserligen för amerikanska producenter, men mest för de i tredje världen som ju genom USAs försorg generöst skulle få låna till att investera i "nya" grödor och annat. Dessa producenter skulle tillhandahålla mat lokalt till de svältande men också kunna exportera frukt och grönsaker till Europa. Om nu det "gamla" Europa inte höll sig till sådana åsikter som att det inte finns några som helst belägg för att genmanipulerad skulle vara ofarligt för människor ...

Talet kritiserades hårt i dess uppenbara brist på logik och dess uppenbara försök att sälja in amerikanska biotechföretags produkter - manipulerad, snabbväxande föda - under betydligt mer humanistiskt orienterad förevändning.