EU-komissionen hotar att dra den holländska anarkistiska info-centret EuroDusnie inför rätta på grund av en affischkampanj.

Det som retat upp EU-komissionen är EuroDusnies affischer med en bild på Hitler, en karta över
hans "tredje rike" och ovan på det texten "Ein Volk, Ein Reich, Ein Euro". Detta kombinerat med den officiella EU-slogan "Euron kommer att finnas för oss alla". EU-komissionen har även anmält affischerna till byrån för säkerhetsärenden, eftersom de känt sig hotade av affischen.

EuroDusnie gjorde sin affisch som ett svar på den massiva reklamkampanj som EU-kommissionen dragit igång för att övertyga folk om att den gemensamma valutan Euro är något bra och nödvändigt.

http://www.dsl.nl/eurodusnie