Den 16 juli fick RFSL sin webbplats hackad. De filer som ändrades av hackers är nu återställda. Enligt RFSL:s webmaster Micke Moggia, kommer man nu att noggrant gå igenom vad som hänt och vidta lämpliga åtgärder. En polisanmälan kommer också att göras.

Spegel av den hackede webbplatsen:
http://www.flashback.se/hack/1998/07/16/1