Justitiedepartementets förslag om särskild lag riktad mot hakkors och andra rasistiska symboler kommer inte att genomföras. "Högsta domstolens tolkning av reglerna om hets mot folkgrupp sträcker sig så långt att kompletteringen inte behövs", säger Anders Perklev vid JD till TT.

I oktober dömde HD en 17-årig gotlänning till dagsböter för hets mot folkgrupp sedan han burit nazistemblem på sina kläder. Innan HD sagt sitt var rättsläget oklart.