En uppgörelse har gjorts över blockgränserna i Karlskrona. Överenskommelsen gäller kommunens budget. Socialdemokraterna och partierna i den så kallade Femklövern (fp, m, c, kd och mp) har förhandlat i flera veckor och nu slutit ett samarbetsavtal.

Detta är första gången på 25 år som det gjorts en uppgörelse över de politiska blocken i Karlskrona. Överenskommelsen innebär att Sverigedemokraterna tappar sin vågmästarroll i Karlskrona.