Lagar som förbjuder religionskritik är ett hot mot yttrandefriheten. Det menar Reportrar utan gränser, som idag släppte rapporten "Blasfemi - information offrad på religionens altare".

Lagstiftning mot blasfemi eller mot att "såra troendes känslor" finns i nästan hälften av världens länder (47 procent). De största problemen finns i muslimska områden, men även europeiska länder, däribland Grekland, Italien och Irland, har lagar som påverkar möjligheten att föra en öppen diskussion. Jonathan Lundqvist, ordförande för Reportrar utan gränser, säger i en kommentar:

"Precis som att terroristlagstiftning missbrukas för att tysta oliktänkande så används gummibandslagar mot religionskritik på samma drakoniska sätt. Politik och religion är en oerhört farlig kombination. Vi ser att religion ofta används som förevändning för att förbjuda politiska diskussioner inom helt andra områden."
Men även Sverige får kritik. Jonathan Lundqvist är kritisk till både lagen hets mot folkgrupp, och hur medierna hanterar religionskritik. Han säger idag till SVT:

"Enligt min uppfattning innebär den svenska lagstiftningen en inskränkning i yttrandefriheten, helt klart. Det finns en risk för att lagstiftningen om hets mot folkgrupp börjar tillämpas för att skydda religioner och dogmer istället för att skydda individer. Man måste kunna skilja på att ifrågasätta en persons idé och att ifrågasätta själva personen."
"Ett konkret exempel är hur medierna agerade i fallet med Mohammedkarikatyrerna. Alla rapporterade om det, men i princip ingen vågade publicera bilderna."
http://www.reportrarutangranser.se/nyheter/20131212/rapport-yttrandefriheten-offras-pa-religionens-altare
http://www.reportrarutangranser.se/sites/default/files/rapporter/blasfemi.pdf
http://www.svt.se/kultur/rapport-reportrar-utan-granser