Ytterligare sex nätdroger kommer att narkotikaklassas den 8 april. Det har regeringen beslutat efter ett förslag från Folkhälsomyndigheten.

Det var i januari som Folkhälsomyndigheten föreslog att drogerna - som påminner om amfetamin, ecstacy och benzodiazepiner - borde narkotikaklassas.

Följande droger blir narkotikaklassade den 8 april:

Pyrazolam
Flubromazepam
Diklazepam
3,4 DMMC
4-EMC
MDAI

https://www.flashback.org/t1920005
https://www.flashback.org/t1935885
https://www.flashback.org/t2191088
https://www.flashback.org/t1474806
https://www.flashback.org/t1291852
https://www.flashback.org/t1010501
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19921554.HTM
http://folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/tillsyn-och-regelverk/klassificering-av-missbrukssubstanser/substanser-under-utredning/