Den 18:e mars fraktades 20.000 exemplar av tidningen "Den Svenske Nationalsocialisten" samt 100.000 flygblad från Polen till Sverige. Väl framme i Karlskrona stoppades lasset i tullen. Polis och även Justitiekanslern tillfrågades och materialet beslagtogs med polisens hjälp. Det tog dock inte mer än en timme innan allt fick lämnas tillbaka till ägarna. Agerandet utgjorde nämligen ett grovt lagbrott.

Tidningen samt de tryckta flygbladen ska användas i propaganda- och informationssyften. Det är de ansvariga, Nationalsocialistisk Front, de allra sista att förneka. Men döm om deras förvåning då tullen tog hela släpet med över ett halvt ton trycksaker... Tullen hade ringt polisen som i sin tur kontaktat Göran Lambertz, Justitiekansler. Denne meddelade att allt skulle beslagtas och polisen agerade därefter.

Under tiden hade dock lassets ägare direkt kontaktat juridisk expertis och även Justitiedepartementet. Byråchefen Daniel Kjellgren kom fram till samma slutsats som NSFs jurister: att förfarandet var lagvidrigt. Lambertz fick skamset krypa till korset och poliserna fick lasta om allt material igen.

I tryckfrihetslagen står att inget material får beslagtas eller förhandsgranskas. Alla har rätt att uttrycka sig i tal, skrift, tryck och på andra sätt. Att Sveriges Justitiekansler Göran Lambertz tycks ovetande om detta borde skapa en del frågor, inte bara internt inom departementet utan även i media. Eller är det kanske så som nationalsocialisterna vill hävda: demokratins rättigheter är endast till för de som utan att ifrågasätta lyder demokratins skyldigheter?