Flashback Forum
» «
Travel Forum
Grundad 1983 Onsdag 20 juni 2018

     You Are What You Know - You Are What You Do - Help Yourself
        No More Secrets - No More Excuses - No More Limits



















F L A S H B A C K   N E W S   A G E N C Y   # 1 0 9

Årgång 4 Nummer 14       ISSN 1402-4543        3 Oktober 1998
60.586 prenumeranter   // + 3.484 sedan förra FNA //   Grundad Juni 1995
____________________________________________________________________________

Redaktör:        Jan Axelsson Mångfaldigande av innehållet i denna
_____________________________________ publikation, helt eller delvis, genom
                    tryckning, duplicering, stencilering,
Flashback News Agency utkommer med ca bandinspelning etc. uppmanas utan för
1-2 nummer per månaden. Den utgives behåll.
utan några statliga stöd eller bidrag
                    Flashback får i perioder 6-700 email
Flashback är politiskt och religiöst per dygn. Detta gör det omöjligt att
obunden. Främsta bevakningsområden är ens hinna besvara en bråkdel av alla
alternativ information med inriktning de frågor som skickas. Hör gärna av
på underground samt även subkulturer, dig med synpunkter, idéer, tips eller
gränsbrytande värderingar, attityder kom med konstruktiv kritik. Frågor
& inriktningar som står i opposition däremot besvaras i mån om tid i vår
mot det övriga samhället.       FAQ: http://www.flashback.se/faq

FNA innehåller periodvis information Post........Box 676, 114 79 Stockholm
kring ämnen som är uppenbart olagliga Fax..................+46-8-503 111 03
i Sverige. Dessa publiceras enbart ur Email................fna@flashback.se
ett informativt syfte. Vi hoppas dels
kunna hålla er à jour och informerade Bankgiro....................5355-6866
om vad som händer inom dessa områden, Postgiro...................39 64 28-5
samtidigt som Flashback skall föra de
utsattas talan i samhället.      En prenumeration på papperstidningen
                    Flashback kostar i Sverige 150 kr och
Artiklar, tips, notiser, debattinlägg inkl tre utgåvor (dubbelnummer räknas
och avslöjanden etc tar vi gärna emot som en utgåva).Ytterligare info finns
via e-mail. Skicka dem ej via ICQ.   på: http://www.flashback.se/magazine


           You have the right to free speech
      as long as you´re not dumb enough to actually try it

    FLASHBACK | over 15 years of alternative information | 1983-98

                 MCMXCVIII

____________________________________________________________________________


i n n e h å l l | f n a 4 . 1 4

 o Innehåll..............................................................0.1
 o Medarbetare...........................................................0.2
 o Ledare................................................................0.3
 o FNA debatt: Hur blir man tolerant?....................................0.4

               -------------------
                  flashback
               -------------------

 o Flashback t-shirts....................................................1.1
 o Flashbackpartiet fick 13,2% i skolvalet...............................1.2
 o Flashback Community: lägesrapport.....................................1.3
 o Flashback startar ny tidning: Vulture Culture.........................1.4
 o Rättegång mot Flashback 22 oktober kl. 9:30...........................1.5
 o Dagens Nyheter svammlar om Flashback..................................1.6

               ------------------
                  droger
               ------------------

 o Är cannabis farligt?..................................................2.1
 o Amerikanska förbudet mot cannabis.....................................2.2
 o Drogliberalers röster i riksdagsvalet blir ogiltiga...................2.3

               -------------------
                 hackers forum
               -------------------

 o Barnporr på IRC.......................................................3.1
 o Månadens WWW hack: New York Times.....................................3.2
 o Månadens WWW hack II: Moderaterna.....................................3.3
 o Personuppgiftslagen...................................................3.4
 o Aktuella MP3-arkiv....................................................3.5
 o Telia får skarp kritik för säkerhetsbrister...........................3.6
 o Big brother watching you..............................................3.7
 o Så spårar du IP-nummer................................................3.8
 o Domains on Disc.......................................................3.9

               -------------------
               politik & terrorism
               -------------------

 o Fina citat från Kristdemokraterna, så här efter valet.................4.1
 o Att bilda ett medborgargarde..........................................4.2
 o Hells Angels vs. Folkpartiet..........................................4.3
 o Så förtrycks kvinnor i världen........................................4.4
 o Våldtogs av ´fel´ män.................................................4.5
 o Majoritet inom kristdemokraterna vill riva upp partnerskapslagen......4.6
 o Pilgrimsfalken byter namn till Nationell Information..................4.7
 o Kartläggning av homosexuella partisympatier...........................4.8

               ------------------
                 sub / kultur
               ------------------

 o Skivvaruhus med enbart bootlegs öppnat på Internet....................5.1
 o Postorder.............................................................5.2
   . Belial Center
   . Barbarella
   . Riot Distribution
   . Midgård
 o Spoken Word Festival 98...............................................5.3
 o Recensioner...........................................................5.4
   . Oasis - The UK mixes (bootleg)
   . Massive Attack - Light my fire (bootleg)
   . Folkmakt #18 (fanzine)
   . Supportern #3-98 (fanzine)
   . Video Ferox #2 (fanzine)
 o Jello Biafra & Henry Rollins kommer till Stockholm....................5.5
 o Värdelöst vetande om Marilyn Manson...................................5.6

               ------------------
                  övrigt
               ------------------

 o Misshandlad Musse Pigg söker beskydd..................................6.1
 o Danmark avkriminaliserar prostitution.................................6.2
 o Rädda Barnen ville endast rädda moralen...............................6.3
 o Rädda Barnen ville endast rädda moralen: part 2.......................6.4
 o Taxi billigare än Postens porto.......................................6.5
 o Olagligt att sprida scientologibibeln på Internet.....................6.6
 o Så beställer du scientologibibeln.....................................6.7
 o Kyskhetsbälten på postorder...........................................6.8
 o Slagsmål om gratis snobbenfigur.......................................6.9

               -------------------
                fasta avdelningar
               -------------------

 o Frågor & svar.........................................................7.1
    . tiga är guld?
    . re: polisens laser
 o Feedback..............................................................7.2
    . hackers, kungar som inte får röras!!???
    . alla älskar vi telia
    . re: öppet brev från en ´nazist´
    . re: telia förbjuder sina kunder att läsa fna?
    . re: copyright finns inte
    . re: proxyserver
    . re: hackingprogram
 o Links to the Underground..............................................7.4
 o Smått & gott..........................................................7.5

____________________________________________________________________________

m e d a r b e t a r e | f n a 4 . 1 4

AntoN, Bad Nit, Chrystal, CMGarp, drg, j., Jens, Kenneth, Lennart, Mysko,
National socialisten, Noak, pan1k, PedaGogen, Pestilenz, Robert, shaolin,
Smokie, Sven, WebdeX, Johan Zandin m.fl.

____________________________________________________________________________


l e d a r e | f n a 4 . 1 4

På mindre än ett år lyckades FNA från ingenstans att bli Sveriges genom
tiderna största nyhetsbrev på Internet - alla kategorier. Denna position
har FNA sedan dess hållet och antalet prenumeranter har ökat för varje
nummer sedan starten 1995.
FNA har aldrig annonserat eller marknadsfört sig, utan antalet läsare har
ökat genom ryktesspridning och att folk har talat om den.
Antalet prenumeranter har nu passerat 60.000 och ökat från 50.000 på bara
två månader. Att drygt 50% av de som deltog i FNA:s läsarundersökning
berättade att man även sparar FNA efteråt på sin hårddisk eller på
diskett/CD-rom etc samt att nästan 30% även skrev ut den på papper gör
givetvis dessa siffror extra intressanta.

Jag har i tidigare ledare bl.a. diskuterat planerna på att ev. införa
annonser i FNA. Jag är som bekant inte helt positiv, men ser också dess
potential och möjlighet. En viktig funktion är ju framförallt möjligheten
för många mindre företag, organisationer etc. att få ut sitt budskap.
Jag har också funderat på vilken prisbild som skall vara aktuell. Många
mindre företag har begränsad annonseringsbudget och FNA bör heller inte
jämnföra sig med övriga nyhetsbrev.

Prisbilden för att annonsera i andra nyhetsbrev skiljer sig. Det dyraste
alternativet tog drygt 56 öre/prenumerant per annons. Det billigaste jag
hittade kostade 6 öre/prenumerant men var å andra sidan så dåligt att det
skulle kunna jämnföras med spam. Det finns även vissa andra erbjudanden
om email-annonsering som kostar 1kr/person, men de har inte varit några
traditionella nyhetsbrev så de räknar jag inte med här.
Om vi översätter dessa priser till FNA:s prenumerationsantal så hamnar en
annons på mellan 3.600kr - 33.600kr per annonstillfälle. Med bakgrund till
att FNA är landets utan tvekan största nyhetsbrev och även kan antas läsas
mer aktivt än många andra nyhetsbrev är den högre prislappen den som man
bör jämnföras med.

Det är dock inte troligt att så många mindre grupper skulle ha råd med
denna prisnivå, och den har heller aldrig varit aktuellt. Varför då inte
gå i motsatt riktning. Om landets billigaste nyhetsbrev begär 6 öre per
prenumerant så vore 1 öre per prenumerant en rimlig prisnivå. Jag håller
just nu på att sammanställer en ev. kommande prislista, och där erbjuds
man annonsplats för nästan en tiondel av mitt nämnda förslag.
Annonser från under hundralappen - vilket är nästan 0.01 öre/prenumerant,
och då har vi även inkl. reklamskatt i det priset. Billigare kan det
knappast bli...

Som jag tidigare sagt, kom med feedback; idéer, funderingar och spontana
inlägg är alltid av stort intresse.
Men det bör dock även sägas att FNA inte skall bli något nytt spam-mail.
Antalet annonser måste givetvis vara begränsat och för mycket annonser gör
endast att helhetsintrycket av produkten sjunker (vilket på sikt även
resulterar i färre läsare etc.).

Eftersom annonsplatsen blir begränsad så gäller principen först till
kvarn... Prislistan är f.n. endast under uppbyggnad, och mycket kvarstår
än. Vill du ha aktuella priser när de blir definitiva så skicka en email.
Jag kommer då höra av mig när det blir aktuellt.

Avslutningsvis så skall det också nämnas att samtliga nyhetsbrev i Sverige
har ett prenumerationsantal under 15.000, bortsett Uppsnappat som f.n. är
det enda nyhetsbrevet med jämnförbar upplaga. Det finns också nyhetsbrev
som inte vill berätta antalet prenumeranter, så dessa är givetvis inte
heller medräknade.

Byte av ämne.

Den 22 oktober kl. 9:30 är det rättegång mot Flashback vid Stockholms
Tingsrätt. Huvudförhandling mot mig, Jan Axelsson, ang. grovt förtal och
krav på fängelse samt skadestånd på en halv miljon kronor m.m.

Paralellt med detta startar jag inom kort en ny tidning kallad Vulture
Culture, sammanställer under vintern Flashback #6 och kommer inom de
närmaste månaderna att mer än tvådubbla antalet modem i Flashback
Communitys modempool. Mer om detta längre fram.

Flashback lever som ni säkert förstår vidare oavsett jag döms till
fängelse eller miljonskadestånd. Många har varit oroliga, och det enda jag
kan säga är att Flashbacks verksamhet kommer att fortsätta oförrändrat i
precis samma stil som tidigare.

Flashbacks framtid är faktiskt mer ljus än någonsin tidigare, trots alla
rapporter om åtal och att jag för mindre än två veckor sedan fick ännu ett
krav - betala 5.000 dollar annars stämmer vi dig för upphovsrättsbrott.

Lev väl.

Jan Axelsson
Stockholm, Oktober 1998

............................................................................

 0.4. FNA DEBATT: HUR BLIR MAN TOLERANT?


Denna artikel är hämtad från Legatus Mensae, Svenska Mensas medlemstidning.

-:-

Det som är lagligt i ett land kan ge dödsstraff i ett annat land under
samma tidsepok, och det som var lagligt för två år sedan kan ge fängelse
idag. Vad som är populärt och impopulärt växlar beroende på tidsepok och
vilken kultur man befinner sig i. Detta är ofrånkomligt.
Däremot växlar även toleransnivån i samhället. Ett par gånger i
världshisorien har det hänt att stark tolerans blivit modernt hos
massorna. Detta har då lett till förföljelser av de grupper som just då
har varit minst populära enligt den aktuella allmänna opinionen. Nu håller
det på att hända igen. Och vi intelligenta måste säga ifrån innan det är
försent!
De mest välkända offren för massans hat, är kättarna som brändes på bål i
hundratusental under medeltiden, samt judarna som var det stora
hatobjektet i Europa under 30-talet. Idag är det väl pedofiler och
nationalsocialister som är de minst sympatiska folkgrupperna enligt
massuppfattningen.
I rubriker såsom "pedofil går lös i Stockholm" försöker journalister vigla
upp läsarna genom att dra likhetstecken mellan barnvåldtäcktsman och
pedofil ( =person som tycker barn är sexiga). Att någon har oturen att
vara pedofil eller homofil för den delen, betyder ju inte nödvändigtvis
att man våldtar.
Homofiler, pedofiler och allehanda "snuskpellar" kanske är så
överrepresenterade i våldtäcktsstatistiken - det vet jag inget om, men det
är heller inte relevant. Men att dra alla pedofiler eller homofiler över
en kam och antyda att de är (eller snart kommer göra sig) skyldiga till
våldtäckt, kan knappast göra det läattare för de "snuskpellar" som vill
försöka närma sig samhället och bli "normala" igen.
Det som man måste förstå, för att förhindra intolerans, är detta:
Häxförföljelserna kan i sista änden inte skyllas på kristendomen,
judeförföljelsen kan i sista änden inte skyllas på nationalsocialisterna,
och medias pedofiljakt kan inte skyllas på heterosexualiteten.
Den yttersta orsaken till alla slags förföljelser och hat, är hysteri och
brist på tolerans. Dvs irrationellt tänkande. Även om man är spontant lagd
och har svårt att förhindra att ens handlande styrs av nycker snarare än
logiska beslut, måste man någon gång stanna upp och fundera på vad man
håller på med. När man exempelvis tystar ner nazistforskare som Karolina
Matti, eller sätter folk i fängelse för att de gjort hitlerhälsning, är då
inte det ett utslag av hat mot nazister?
Betona inte hat mot NAZISTER utan betona HAT mot nazister. Det finns bara
en sorts hat, och det är samma sorts hat som nazisterna en gång hade mot
judarna, som var den tidens hatobjekt. Det är hatet och intoleransen som
sådan, som vi måste bli av med, istället för att i all evighet göra oss
kvitt de grupper som vi anser vara hatiska och osympatiska. Det var HATET
som gjorde att nationalsocialismen var en farlig krigisk rörelse, inte att
deras ledare hade en fyrkantig mustasch och gjorde hitlerhälsning.
Tillåt ockultisterna att koka sin fladdermusstuvning, tillåt judarna att
låna ut sina pengar till hög ränta, och tillåt nazisterna att marschera på
gatorna, så länge de inte angriper någon oskyldig förbipasserande.
Tolerant blir man inte av att förbjuda intolerans eller påbjuda tolerans.
Jag har en vision om en värld där hutu och tutsi kan leva sida vid sida,
där ingen person, lobbygrupp, gerilla, brottssyndikat, kyrka eller
regering försöker tvinga någon annan att leva efter hans religion eller
värderingsmönster, där pedofiler, journalister och nazister kan vara
kompisar trots att de har olika värderingar, och förstås där polisen ser
till att alla som begår RIKTIGT brott (t.ex mord, stöld, våldtäkt eller
trakasserier) åker fast.
Att bekänna sig som pedofil eller nazist är en offerlös handling och bör
därför vara lagligt och accepterat.
Eftersom detta är en tidning för intelligenta, så hoppas jag att det vore
överflödigt att tillägga något om min personliga tycke och smak vad gäller
pedofiler, nazister, "häxor", judar, satanism, världssvält eller
naturkatastrof.
Om min insändare publiceras blir det nog isåfall den första på 50 år som
omnämner så impopulära ämnen som nationalsocialism och pedofili utan att
på samma gång innehålla svordomar eller poesi.
En debatt i ett Mensa-forum vore intressant eftersom Mensas medlemmar ju
kännetecknas enbart av hög intelligens, medan andra "intellektuella"
debattforum även kännetecknas av karriärism, vilket leder till att
medlemmarnas inlägg blir populistiska och "politiskt korrekta".


                     ----------------------------------

i n f o r m a t i o n o m f n a d e b a t t

FNA publicerar återkommande debattartiklar och öppna brev med inriktning på
alla möjliga tänkbara områden. Syftet är främst att skapa en debatt och
reaktion samt att ev. få personer att tänka till.
Har du något du vill säga så skriv gärna en debattartikel och skicka den
till oss. Vi publ. inte alla bidrag, men vi försöker att i högsta mån låta
så många grupper som möjligt komma till tals.
Debattartiklar skickas till: fna@flashback.se


... f l a s h b a c k ......................................................


 1.1. FLASHBACK T-SHIRTS


Flashback erbjuder numera sina läsare att skaffa exklusiva Flashback
t-shirts. För närvarande finns det röda och svarta t-shirts (med tryck på
båda sidorna), men inom kort kommer även andra produkter att tas fram i vår
Flashback fabrik.

De är dock inte till salu för pengar, utan vi ger bort dem till er
läsare som hjälper oss att göra Flashback. Kort sagt, till er som är
bra och duktiga medarbetare. Skriver artiklar till FNA, informerar oss,
översätter notiser etc.

Vi kommer regelbundet att skicka ut t-shirts till bra medarbetare, och
vi kommer även att börja erbjuda andra belöningar inom kort.

Vi kan dessvärre inte ge alla FNA:s medarbetare någonting, men vi kan
ge en eller två medarbetare per månad någonting och på så sätt åtminstone
försöka visa vår uppskattning av ert jobb.

............................................................................

 1.2. FLASHBACKPARTIET FICK 13,2% I SKOLVALET

I Sverige får man först rösta när man fyllt 18år. Är du yngre anses du inte
vara mogen nog att kunna ha en politisk uppfattning. För att de yngre inte
skall känna sig helt utanför har man därför infört ett skolval. Dessa
röster räknas (heter det) - men din röst kan inte påverka något.
De räknas symboliskt, men endast de som är myndiga har rätten att påverka
landets framtid i form av vilket parti som skall styra (som om detta skulle
påverka så mycket).

128.416 personer hade möjlighet att rösta i årets skolvalet. 94.097
personer (73%) utnyttjade sin röst.

13,2% klassas som ´ogiltiga´ eller ´övriga´. Dit hör såväl Flashbackpartiet,
Kalle Anka Partiet som politiska partier som Sverigedemokraterna, KPML(r)
och Ny Demokrati. Dessa partier är enl. Ungdomsstyrelsen oviktiga, och
därför har man valt att ej redovisa hur många röster de fick.

Tillsammans har de iallafall 13,2% vilket får ses som en hög siffra (kan
bl.a. jämföras med 2.7% i riksdagsvalet), och som vi alltid säger...

If voting could change anything it would be illegal

Ytterligare info. om skolvalet:
http://www.ungdomsstyrelsen.se/val98test

............................................................................

 1.3. FLASHBACK COMMUNITY: LÄGESRAPPORT HÖSTEN 1998


Det är nu drygt 15 månader sedan Flashback startade en egen Internet-
leverantör kallad ´Flashback Community´.
Målsättningen var inte att konkurrera med landets övriga Internet-
leverantörer, utan snarare att ge Flashbacks läsare ett alternativ till de
övriga och ofta mer moraliserande ISP:erna.
Flashback är främst en ´underground ISP´ vilket bl.a. innebär att man lagt
en tyngd på egna interna mailinglistor och diskussionsgrupper som enbart
Flashback Communitys medlemmar har access till.
Det finns givetvis som alltid även några som hamnar fel. De som ansöker om
ett Internetkonto för att det är billigare här än hos många andra. De är
varken intresserade av underground eller om Flashbacks syfte - de vill bara
ha en billig uppkoppling.
Därför. Dags att reda ut lite rykten, tankar och funderingar....

Flashback Community säljer inga Internetkonton - inga undantag gjorda. Vi
ger bort dem gratis till Flashbacks prenumeranter - och endast till dem.
En uppkoppling är m.a.o. helt gratis då det endast är prenumeranter som är
kunder och avgiften inte avser Internetuppkopplingen utan, just det, en
prenumeration på papperstidningen Flashback.
Väntetiden för att få ett konto hos Flashback kan vara lång, ibland mycket
lång. Detta beror främst på tidsbrist.
Men det kan också bero på att du gjort fel när du ansökt om ditt konto.
Här är några av de vanligaste felen...

 o Ditt namn eller din adress finns inte registrerad
  Detta kan bero på att du dels har betalt via någon annans konto eller
  alternativt har flyttat. Har du nyligen flyttat så ange även tidigare
  adresser för säkerhets skull. Har du flera och är osäker på vilken du
  angivit - skriv ner båda och ange vilken du vill vara skriven på.

 o Din betalning är inte mottagen ännu
  Du kan inte göra beställningen via post- eller bankgiro. Har du
  nyligen betalat in pengarna så vänta gärna 14 dagar innan du gör
  din ansökan. Det finns annars risk för att pengarna ej kommit fram än.
  Skickar du pengarna i ett kuvert däremot kan du göra din ansökan om
  medlemskap samtidigt.

Flashback har f.n. inga beställningar som väntar. De sista som var
försenade skickades ut i förra veckan. Har du inte fått uppgifterna ännu
så kontakta oss omgående. Då har din beställning nekats av en eller annan
orsak (se ovan).

Flashback Community har under de 15 månader som gått fått två hemsidor
polisanmälda (den ena för hets mot folkgrupp och den andra för olaga vålds-
skildring). Ett drygt 20-tal hemsidor har stoppats för att de varit för
välbesökta (samtliga har haft pornografiskt innehåll och vid ett par
tillfällen varit sidor som utnyttjat över en megabit i bandbredd). Dessa
är fortfarande kvar som användare men utan FTP-utrymme.
Endast en användare (user: warez) har stoppats helt. Hans konto har blivit
avstängt efter att han upprepade gånger skickat spam över nätet. Han
postade spam om warezskivor och är fortfarande aktiv - men numera från
en annan Internetleverantör.

Flashback Community har f.n. fem interna mailinglistor. Den populäraste
heter ´WHORSE´ och har närmare 500 medlemmar, medans de övriga listorna i
genomsnitt har några hundra medlemmar.

Under hösten kommer mycket av tekniken på Flashback att byggas ut, plus
att mängder av nya tjänster är på gång.

Har du idéer och förslag på hur Flashback Community kan bli ännu bättre,
så hör gärna av dig: flashback@flashback.se

............................................................................

 1.4. FLASHBACK STARTAR NY TIDNING: VULTURE CULTURE


Vulture Culture är namnet på en helt ny tidning som inom kort kommer ut i
Flashbacks regi. Tidningen är i A3-format och tryckt på offset - men den
kommer inte att finnas i några affärer. Istället kommer den att skickas ut
gratis till Flashbacks alla prenumeranter. Den skall vara en bonus till
alla som prenumererar och kommer att ha en lite annorlunda inriktning än
Flashback. Detta utan att för den delen göra någon besviken - tvärtom.
Tidningen kommer också bara att tryckas upp i så många exemplar som antalet
prenumeranter för tillfället. Detta betyder att ifall tidningen utkommer
på måndag och du ansöker om en prenumeration några dagar senare så kommer
du ej att få just detta nummer.
Tidningens tryck och distribution är tänkt att finansieras via annonser.
Det kommer dock inte att bli något annonsblad, vilket bör understrykas. Det
är istället så att det har funnits en önskan under många år från flera
annonsörer att få annonsera i Flashback. Dessa har nekats då det skulle
göra tidningen sämre.
Nu ger vi dem ett alternativ och som i detta fall också gynnar våra läsare.
De som prenumererar får en exklusiv bonus och annonsörerna får en jätte-
chans att nå ut till Flashbacks läsare.
Vulture Culture kommer under hösten/vintern att göra ett provnummer. Ifall
projektet går ihop ekonomiskt så kommer vi att ge ut flera utgåvor. Är
intresset för att annonsera lågt så kanske det inte kommer fler än denna
utgåva. Det får framtiden utvisa...
Annonspriser kommer att arbetas fram inom kort. De som är intresserade
kan skriva till: flashback@flashback.se

Bidrag m.m. kan skickas till:
Vulture Culture, Box 676, 114 79 Stockholm
Fax: 08-503 111 03

............................................................................

 1.5. RÄTTEGÅNG MOT FLASHBACK 22 OKTOBER KL. 9:30


En halv miljon i skadestånd och fängelse för Jan Axelsson är kravet från
personen som stämt Flashback vid Stockholms Tingsrätt.

Bakgrund till åtalet är att tidningen Flashback 1995 publicerade en fem
sidor lång artikel med rubriken "Stockholms Våldtäktsmän 1990/91" - en
lista över samtliga meddelade domar angående brottet våldtäkt i Stockholm
under två år. Förrutom namn och bild fanns även uppgifter om personnummer,
adress, telefonnummer, kortfattad info. om vad de blivit dömda för, lista
över vilka åtalspunkter de blivit dömda för, info. om hur högt straffet
blev + målsnummer.

En av de utpekade som bl.a. blivit dömd för att ha utnyttjat ett flertal
utvecklingsstörda flickor sexuellt tyckte inte att det fanns något
allmänintresse i detta, och ännu mindre att hans "straff" blev villkorlig
dom + 4000kr i dagsböter. Han menar att tidningen Flashback har smutskastat
honom genom att offentliggöra vad han har blivit dömd för. Han förnekar
inte att det Flashback publicerat är sant, men menar att detta är inget
som allmänheten bör känna till. Därför stämmer han nu tidningen Flashback
och dess ansvarige utgivare Jan Axelsson på 500.000kr i skadestånd för
psykiskt lidande samt att Jan Axelsson skall betala alla hans
rättegångskostnader och dömmas till fängelse.

............................................................................

 1.6. DAGENS NYHETER SVAMMLAR OM FLASHBACK


Enligt Dagens Nyheter var Moderaternas hackade hemsida länkad till "den
nyliberala tidningen Underground som är populär i hackerkretsar" (sic).

Korrekt text borde snarare varit undergroundtidningen Flashback, men den
är väl knappast nyliberal - lika lite som den är fascistisk eller
anarkistisk vilket den felaktigt också blivit anklagad för att vara genom
åren.

Mirror av Moderaternas hackade hemsida:
URL: http://www.flashback.se/hack/1998/09/18/1

___________________________________________________________________________
annons
    A N N O N S E R A I F N A
    Sveriges största nyhetsbrev på Internet - alla kategorier !!!
    Över 60.000 prenumeranter. Enligt läsarundersökning sommaren 1998
    sparar ca. 50% av läsarna FNA efteråt och ca. 30% skriver även ut
    den på papper. Kontakta FNA för ytterligare information.
	fna@flashback.se              mailto:fna@flashback.se
___________________________________________________________________________


... d r o g e r ............................................................


 2.1. ÄR CANNABIS FARLIGT?


Saxat från Illustrerad Vetenskap:

- Är cannabis farligt?

Cannabis är väldigt vanebildande, men enligt en ny fransk undersökning är
substansen den minst farliga av alla vanebildande droger. Den lagliga
drogen alkohol är däremot bland de värsta, vad gäller giftighet.

............................................................................

 2.2. AMERIKANSKA FÖRBUDET MOT CANNABIS


Det amerikanska förbudet mot cannabis blev infört för att rädda
arbetsplatser! Detta är en av slutsatserna i dokumentären "kampen om
hampen" som är producerat av Danmarks Radio, DR1. Sedan förbudet blev
infört har ingen forskning eller erfarenhet kunnat understödja
påståendena om örtens skadlighet, men amerikanska myndigheter vidhåller
att cannabis är lika farligt som heroin.

"Kampen om hampen" är baserat på intervjuer med forskare, politiker,
läkare och poliser i USA, Danmark, Tyskland, Holland och Indien, och ger
en massiv dokumentation av århundradets politiska bluff. En bluff som är
ett klart övergrepp mot våra demokratiska spelregler och en bluff som
har kostat samhället enorma summor- till ingen nytta. För att inte tala
om alla de tiotusentals i Europa och USA som har fått böter,
fängelsestraff, blivit av med jobbet eller fått andra former av straff
för att de har velat slappna av med ett oskyldigt njutningsmedel som vem
som helst kan odla själv. De enorma konsekvenser som förbudet har gett i
form av ökad organiserad brottslighet har lett till att land efter land
i Europa nu avkriminaliserar försäljning och bruk av cannabis, trots
kraftiga protester från amerikanska - och norska - politiker. Året är
1936, Harry Anslinger polischefen som till dess har upprätthållit det
amerikanska förbudet mot alkoholförsäljning står inför ett nederlag.
Förbudet ska bli upphävt. Han och hela hans stab kommer att bli
överflödiga. Nya arbetsuppgifter måste hittas och det fort. Valet faller
på ett lätt rus- och njutningsmedel som i huvudsak nyttjades av
mexikaner och svarta, en vildväxande ört kallad marihuana 1. Detta blev
upptakten till en beryktad amerikansk organisation med hemliga agenter
spridda över stora delar av världen; en organisation som leder och
finansierar paramilitära operationer i grannländer och "voldeliga"
operationer mot egna medborgare: Drug Enforcement Agency (DEA)
Detta förbudet, som blev grundat på vilda skräckhistorier om galenskap
förorsakat av "the killer weed", mötte knappt något motstånd i 30-talets
USA, där brukarna, mexikaner och svarta, var betraktade som
andraklassens människor. Ingen kunde på den tiden föreställa sig att
jazzmusiker och hippies 30 år senare skulle göra cannabis till världens
mest brukade rusmedel, efter alkohol. Uppenbarligen ej heller hur
förbudet skulle bidra till uppkomsten av enorma brottssyndikat, med en
omsättning i multimiljardklassen, som skulle förse miljoner av brukare
med illegala rusmedel. För den organiserade brottsligheten i USA , som
miste en enorm inkomstskälla när alkoholförbudet blev upphävt, blev
förbudet mot cannabis(och senare en rad andra preparat) en välkommen ny
källa till rikedom. Anslinger nöjde sig inte med detta: han ville ha
totalförbud mot hampplantan över hela världen och startade en intensiv
utrikespolitisk kampanj, bl.a. i nationernas förbund (som senare blev
FN). Med hjälp av grovt osaklig propaganda, rapporter hot om sanktioner
och belöning mot de som var lydiga mot USA:s påbud, klarade han att
påverka nästan hela världen till att förbjuda odling, försäljning och
användning av hampa till rekreationsändamål. Så kom andra världskriget.
Med Stillahavet delvis under japansk kontroll blev det akut brist på
"hampetau"(vad fan betyder det ,hamprep kanske? Ant.anm)i den
amerikanska marinen och handelsflottan . De behövde enorma mängder "tau"
till sina skepp. Lösningen var lika uppenbar som den var avslöjande:
Hemp for victory . I en massiv kampanj uppmanade USA:s regering bönder
att odla cannabis för att skaffa råvaror till egen "tau" produktion .
Förbudet blev emellertid återinfört omedelbart efter segern, och
fortfarande i dag rankas cannabis som ett farligare narkotikum en heroin
på USA:s lista över förbjudna preparat. Straffen för bruk och innehav är
väldigt hårda. Men detta stoppar uppenbarligen väldigt få att odla
plantorna, varken för eget bruk eller för försäljning.
Lantbruksmyndigheten i Kalifornien räknade för ett par år sedan ut att
peningvärdet av den cannabis som årligen såldes från staten gör hampa
till statens mest lönsamma lantbruksprodukt. Den totala illegala
omsättningen av cannabis i USA blev 1988, uträknat (av DEA) till 41,5
miljarder dollar. Hemlig produktion tillfredställer dock bara en bråkdel
av efterfrågan i USA; åtskilliga ton smugglas in från Mexiko och fjärran
östern varje år. Det tragiska här är att eftersom det är tungt och
riskfyllt att smuggla in skeppslaster och lastbilslaster med cannabis,
har de kriminella som styr omsättningen av illegala preparat i USA i
många år arbetat för att försöka fresta brukarna att gå över till andra
preparat som har mindre volym och som ger större vinster, som kokain och
heroin. DEA är idag en jätteorganisation; USA:s kamp mot illegala
rusmedel blir på alla håll framställt som ett krig; kostnaderna är
enorma och resultaten är helt uppenbara. Det finns två förlorare;
skattebetalarna och de fattigaste brukarna. Och det finns en klar
segrare; den organiserade brottsligheten.

EUROPA, 65 ÅR EFTER ATT FÖRBUDET BLEV INFÖRT

De säkraste och mest uppseendeväckande bevisen på hur fel påståendena
från cannabismotståndarna, kan vi se i Holland, där bruk och försäljning
av cannabis i realiteten varit legal i 10 år. Påståendena har ofta gjort
gällande att cannabis är påvisligt hälsoskadligt , att lättare tillgång
ger en stark ökning av antalet brukare och att det skulle ske en stor
övergång från brukarna av cannabis till tyngre droger som kokain, heroin
och amfetamin. Allt detta ser vi nu är fel. I Holland, där cannabis kan
köpas innehas och brukas legalt, har det procentuella antalet brukare
stabiliserat sig på ungefär 6% av befolkningen. I USA, där straffen för
bruk och innehav är hårda och där chansen att "åka dit" är stor, är det
procentuella antalet brukare fem gånger så stort!!! Angående påståendet
att haschrökare för eller senare börjar med tyngre droger. I Holland,
där heroinbrukarna blir behandlade som sjuka människor, som får de
mediciner de behöver (som till exempel metadon och heroin), har antalet
sprutnarkomaner de senaste tio åren legat stabilt på 25.000. Och denna
grupp blir i snitt ett år äldre för varje år- den är idag 36 år. Det är
med andra ord ingen eller väldigt liten nyrekrytering efter
legaliseringen. Som det enda landet i Europa har Holland kontroll över
sitt heroinproblem, och legaliseringen av cannabis har hjälpt till att
stabilisera förhållandena och minska kriminaliteten runt rusmedlen.
Trots allt detta nekar USA:s - och Norges( och Sveriges
Ant.anm)-myndigheter till att öppet diskutera alternativ till dagens
stränga förbudslinje mot cannabis och de säger hårdnackat nej till att
tillåta medicinsk bruk av cannabis. I en värdering av de hälsoskadliga
verkningarna av cannabis, gjord av DEA 1988, anlitade DEA sin egen
administrativa jurist, Francis Young, efter två veckors intervjuer och
genomgång av hundratals rapporter, fick man fram följande utslag "
Marihuana är en av de säkraste terapeutiskt aktiva substanser människan
känner till.". Trots detta beslutade DEA:s direktör John Lawn den 30
december 1989 att cannabis också i fortsättningen skulle stå på listan
över "schedule one" narkotiska preparat. "Schedule one" är reserverat
för de farligaste och mest beroendeframkallande droger vi känner till.
En av de mest kända förkämparna för legalisering av cannabis för
medicinska ändamål är psykiatrikern Dr.Lester Grinspoon vid Harvard. I
sin bok Marijuana: the forbidden medicin beskriver han dussinvis med
positiva medicinska verkningar. Han understryker att marijuana inte har
några som helst kända skadliga biverkningar. Han säger också att
cannabis troligen är den minst skadliga örtmedicin vi känner till.
Läkare och forskare i det danska TV-programmet avråder bruk av cannabis
under förhållanden som kräver speciell koncentration som under
bilkörning, studier och på arbetsplatsen o.s.v.. I USA har tusentals
sjuka människor, på uppmaning av sina läkare, gått med i Cannabis
Smokers Society (CSS) och liknande föreningar i Kalifornien och resten
av USA, där människor med sjukdomar som AIDS, cancer , grön starr o.s.v.
får köpa marijuana för eget bruk. I en stor delstatsfolkomröstning,
stött av folk som finansmagnaten George Soros och en stor majoritet av
Arizonas och Kaliforniens väljare, blev det beslutat att läkare skulle
få tillåtelse att skriva ut marijuana som medicin mot vissa sjukdomar.
Ett viktigt bidrag till denna seger var att polisen, en tid före
folkomröstningen, genomförde en brutal aktion mot en av CSS
klubblokaler, En aktion som blev filmad av TV och som visade hur sjuka
människor, många av dem äldre, blev brutalt behandlade under razzian.
Denna aktion gav CSS enorm sympati, och det finansiella stödet började
strömma in. Polisen, DEA och de federala har emellertid inte godkänt
folkomröstningen, men har i de flesta fall valt att ignorera
"kriminaliteten" som de sjuka brukarna i denna slagkraftiga organisation
gör sig skyldiga till. Åtta personer har också, med framgång, ansökt om
tillstånd från de amerikanska myndigheterna att få röka cannabis för
att lindra sina sjukdomssymptom. En av dessa är Irvin Rosenfeld, en
33-årig aktiemäklare från Florida. Rosenfeld får nu recept på 15-20
marijuanaciggaretter per dag. Nu har också europeiska politiker tagit
upp kampen mot det av USA påtvungna förbudet på allvar: I många år har
cannabis varit avkriminaliserat i Holland, och i praktiken också i
Danmark, Spanien och Tyskland . De posiitiva erfarenheterna från detta
har lett till att EU-kommisionen har föreslagit att förbudet mot
cannabis blir upphävt i hela EU.

Artikeln är tidigare publicerad i den norska tidningen Gateavisa #161

Text: Stein Jerving
Översättning: AntoN


............................................................................

 2.3. DROGLIBERALERS RÖSTER I RIKSDAGSVALET BLIR OGILTIGA


I vissa valdistrikt så har röster till årets riksdagsval ogiltigförklarats
på de lokala valförättarnas eget bevåg.

Valsedlar som innehåller budskap, till exempel "cannabislegalisering" eller
omdömen om personer, han är ´otrevlig och farlig´ räknas som helt ogiltiga.
De kan röja väljarnas identitet säger Bo Grönlund, jurist och beslutande
i valärenden till Nerikes Allehanda.

Samtidigt har sakkunniga på Riksskatteverket ingenting att invända mot
cannabislegalisering som partibeteckning. De har exempelvis redovisat
röster för Ny Demokrati utan att det partiet ens existerar.

Anledningen till att de har invändningar mot cannabislegalisering är att
frasen cannabislegalisering är ett budskap. P.g.a. det är det "lätt" att
identifiera den röstande (!?!).

Ytterligare info:
http://www.nerikes.se/dagensna/artikel.asp?txtID=52334


___________________________________________________________________________
annons
    F L A S H B A C K  C O M M U N I T Y
    slutna mailinglistor & nyhetsgrupper - anonym email - ocensurerad
    internetuppkoppling utan några extrakostnader... 0kr/mån
    http://www.flashback.net
___________________________________________________________________________


... h a c k e r s f o r u m ...............................................


 3.1. BARNPORR PÅ IRC

Nedan följer en dialog på IRC mellan ´doperrr´ (artikelförfattaren) och
´w-ked´ (som enl. honom sprider barnporr på Internet). All kontakt skedde
via /msg och eventuella stavfel är ej korrigerade.

-:-

 hm..undra va abuse@swipnet.se säger om detta. En av deras kunder
är i dessa IRC-kanaler; #teensexpics #100%teensexpics #!!!15yrold osv. och
har även en .sk FileServ som boastar om att "här finns teenpics" etc. Vad
tror du?

- Väntar ett par minuter..

 hello..
 yep
 In ENGLISH please..
 du e svensk.
 KE?..
 du har en fileserv med denna slags "porr". Vad tror du dom
gillar det?
 vadå!!.. Jag har ju inte barnporr i alla fall..
 säker på det? var går gränsen menar jag .
 hoppas att jag inte har det.. För det är inte min mening..
 Jag samlar på teen-bilder..
 Jag får en ruskigt massa upploads av barnporr.
 MEN jag tar bort det oxå..
 okej, men vart går gränsen mellan barnporr/"vanlig" då?
 hallå?
 hm.. Svårt att avgöra åldern på en del.. Men jag brukar radera
sådanna bilder där tjejjerna inte är utvecklade. Jag vill ha 18 19
åringar..
 Men så....... Vet du hur lång tid man har på sig att radera?..
För jag kan inte sitta framför datorn hela tiden..
 jaha, men duger inte #sexpics då?
 jo. Men då får man bilder på 50 årigar som har S/M sex..
 tjae, det är inte olagligt med vanliga porrbilder..jag syftade
mer på yngre ´teen´ bilder där.
 Det är vad jag har fått erfara.
 Vad brukar du byta för saker då?
 alltså bilder..
 så du sitter i dessa kanaler för att få bilder på flickor
uppemot 18-19 års åldern?
 sysslar inte alls med nätporr..patetiskt.
 okej, jag ska inte anmäla dig..vill bara höra dig berätta..
 Jag sittar och samlar på LAGLIGA bilder..
 men du.
 Japp
 om du smäller upp en file serv, och får uploads innehållande
barnporr..
 du vet att det är du som har ansvaret för det?
 Men vet du hur lång tid man har på sig att radera filer..
 vad menar du?
 Jag vet att jag har ansvaret.. Men man måste ge en ärlig chans
att hinna radera barnporr..
 jojo, men om du sitter i en kanal avsedd för sådana bilder kan
du väl inte mer än tänka dig att du får såna också?
 Som nyss förljde jag min flickvänn till bussen.. var borta i
30 min..
 eh.. Jo det stämmer..
 men men, mitt råd till dig..
 Du har fått mig att känna mig jättetaskig..
 banna alla som uploadar kiddie porn, och ta bort sån skit.
 japp.. Jag fick just upp 2 filmer på nån som hade sex med en
4åring och en femåring..
 Vet du om man skall skicka det till någon?
 Alltså nån myndighet..
 kan tänka mig att din flickvän inte skulle gilla om du knasade
för innehav av vidrig barnporr...
 njae, har du ngn fserv log eller snubben ifråga ip nummer?
 ne.. Bara ett sorts ID nummer som min dator har gjort..
 eller vänta lite.. Skall titta..
 Ne.. Jag hittade inte nån sådan funktion..
 Vet du var man skall anmälla sådant?.. Jag ÄR EMOT sådant oxå..
Även om jag gillar 18 åringar.. Är ju själv 20.. så det är väl inte
konstigt..
 om du ser en svensk pedofil.
 under tex swipnet, spara log/ip nummer och maila
abuse@swipnet.se om detta
 japp.
 Men hur ser jag det?
 om det är swipnet..
 ./whois pedofil
 aha.. okey.. aha.. @.swipnet.se
 det är då jag
 ville du veta ngt mer?
 Jag börjar bli osäker på mitt innehåll nu när jag snarckar med
dig.. Har du lust att säga vad du tycker om denna bilden som jag skickar
till dig.. Om du medger att det är okey.. eh.. om det är barnporr så
sprider jag det inte till dig utan vill veta i förebyggande syfte.
 okej
 Hur gammal är du själv och vad sysslar du med?
 Själv studrera jag..
 oväsentligt, men jag e 16.
 okey...  gymnasium då..
 jepp
 vad tycker du om den bilden?
 error när jag skulle öppna den..
 ska testa kolla den i netscape, brb
 va?..
 k
 hon på bilden såg väl ut att vara en 15-16 år
 Så hon är barnporr då?
 hum, en 15 åring är väl i sin lagliga rätt att ha sex?
 japp.. men i USA så spelade eh... nån känd porrskådin in en
film när hon var 16 och producenten och andra åkte in i fängelse..
 okej.
 Men vet du var gränsen på hur gammal man får vara på bild?
 är det 18 eller?..
 deleta filen då, du ville väl ändå bara ha 18-19 åringar,
right?
 typ
 är det 18 eller?..
 får du fråga snuten om.. ditt omdöme bör väl ändå räcka?
 mmm..... intressant igentligen.. jajja.. Får väll ta o
köra PGPdisksweep och ränsa hela hårddisken..
 har du verkligen så mycket då..?
 Ne..
 Men heheheh
 var inte så jag menade..
 okej.
 Ett uttryck på att radera ordentligt..
 okej.
 En fråga till om dig personligen.. en bekräftelse på en teori
som jag har..
 okej, låt höra.
 Din politiska riktning är väldigt skarp åt vänster va?
 nej..jag tror på moderaterna för tillfället..
 ops,... samma här.. Då funkade inte min teori..
 vad går din teori ut på då ?
 Jag gissade på att du var en vänster-anarkist-feminist.. eh..
ta INTE illa upp..
 nej, måste man vara det för att tycka att barnporr är det
vidrigaste som finns eller?
 Vi hade massa sådanna killar i skolan som typ var emot tjejjer
med kort tjol o grejjer..
 NEJ!!!!! absolute INTE!.
 Jag HATAR barnporr lika mycket som du.. Du anar inte hur mycket
skit som jag har fått stå ut med.
 alltså att titta på..
 okej.. nästan riktigt synd om dig då.
 Jag måste ju gå igenom allt hela tiden..
 men varför trodde du jag var anarko feminist då?
 hör väl till om man har en file serv uppe dock..
 Men pga dig nu så har jag inte hunnit kolla den senaste
tiden..
 Jo.. att du spejade så mycket.. Men du verkar reko..
 spejade. ja, jag gör vad jag kan för att stoppa dessa typer.
 heheh.. ne.. fserv.. Det är bara en grej som jag sysslar med
när jag inte har nått att gära..
 Ignetligen så programmerar jag mestadels..
 jaha.
 hm.. Du vet vilka kanaler som du skall gå in i va ...
Gjorde misstaget att ha AUTOINVITE på..
 Kom till värta stället..  endast barnporr gälde där..
 jag har kvar den här.. w8 lite.. skall kolla.
 jobbigt..komma in i en kanal sådär av ren slump.
 fan.. den försvann.. Men det var nått med i stil med
!!!!!!!!15yrsexpics
 ingen trevlig kanal med andra då
 så kom jag in i typ.. 12 13 14 år oxå.. automatiskt..
 Men varför tar inte dalnet och fixar det?..
 fixar vad?
 typ. Dom måste ju se alla kanalerna..
 DALNET är ju i grunden ansvarig för det hela..
 ja, har frågat en serveradmin själv om det hela
 är dom ansvariga för att pervon tradar kiddie porn? - Nej.
Men däremot kunde vissa opers vara lite mer vaksamma eller ngt.
 vad sa han?
 inget speciellt, men dom verkar inte vara mycket för att stoppa
det anser jag.
 Ne.. Men att de t.ex. låter dem skapa namn som t.ex. 15yrsex
 det skulle nog gå, fråga ngn tycker jag du kan göra.
 tja.. Jag vet inte.. har aldrik syslat med det.
 okey.. men men.. skall sova nu.. Lycka till med "jakten".

[shaolin]

............................................................................

 3.2. MÅNADENS WWW HACK: NEW YORK TIMES


Den 13 september fick amerikansk tidningen New York Times sin hemsida
hackad av hackergruppen HFG. Hemsidan låg nere i nio timmar och
uppmärksammades ordentligt i övrig media.
New York Times hemsida krånglade lång tid efteråt och vissa delar av
webbsidan var helt otillgängliga för användare.
Sex dagar efter hacket meddelar Nancy Nielsen, New York Times, att 95
procent av webbplatsen skall vara fullt fungerande.

Originalsidan:
http://www.nytimes.com

Mirror av den hackade hemsidan:
http://www.flashback.se/hack/1998/09/13/1

New York Times skriver om den hackade hemsidan:
http://www.nytimes.com/library/tech/yr/mo/biztech/articles/13hack.html

............................................................................

 3.3. MÅNADENS WWW HACK II: MODERATERNA


Fredagkvällen den 18 september och bara något drygt dygn innan valdagen
fick Moderaterna sin hemsida hackad.
Flera texter byttes ut och man kunde bland annat läsa om att Carl Bildt
slutar och flyttar till Bosnien, att byt-statsminister.nu var ett roligt
skämt, samt att partiet utlovar en EU-debatt med Hans Scheike.
Högst upp i vänstra hörnet hade man även lagt in Flashbacks logotype.

Moderaternas hemsida:
http://www.moderat.se

Screenshot av Moderaternas hackade hemsida:
http://www.flashback.se/hack/1998/09/18/1/moderat.jpg

............................................................................

 3.4. PERSONUPPGIFTSLAGEN

Personuppgiftslagen, 1998:204, börjar gälla den 24 oktober. Denna nya lag
förbjuder offentliggörande av personliga uppgifter via Internet utan
samtycke från den som omtalas. Skulle lagen bokstavstolkas betyder det att
exempelvis resultaten från en friidrottstävling inte kan redovisas på nätet.
Att lägga ut resultatlistan från en ryttartävling går dock bra, under
förutsättning att endast hästarnas namn anges och inte ryttarnas.
Det är mot denna bakgrund som Internet-leverantörerna i SOF (Svenskt
Operatörs Forum) krävt förhandbesked från Datainspektionen. Lagen har
främst bäring på e-post och chat, operatörerna oroas för att behöva stänga
av dessa tjänster för att leva upp till den nya EU-anpassade lagen.
Förhoppningen står till att Datainspektionen undantar
realtidskommunikation såsom chat från reglerna.

Eftersom alla politiker har personlig email så är det givetvis på plats
att FNA:s läsare redan lär sig dessa utantill.

Om du vill nå en enskild tjänsteman eller ledamot så är principen för
adresser till riksdagen följande:

      a.. fornamn.efternamn@riksdagen.se
      Dubbelnamn och å, ä, ö m.fl. skrivs enligt följande exempel:

      b.. Anna-Lisa Andersson Pettersson blir:
      anna-lisa.andersson.pettersson@riksdagen.se

      c.. Hélène Jönsson blir: helene.jonsson@riksdagen.se

Kolla även dessa länkar:

http://www.pul.nu
http://www.din.se
http://www.snus.se/sof/whatsof.html
http://www.jmk.su.se/dig/scoop/arkiv/1996-4/offentlighet496.html
http://www.idg.se/iworld/lag/svar/yttrandefrihet/klasslista.html
http://www.din.se/info2.html

............................................................................

 3.5. AKTUELLA MP3-ARKIV


Last checked      *size  ftp://

10/03/98 12:07:01    12288  bjork.dwave.net
10/03/98 12:06:07    502382 temp:temp@166.80.28.115:22
10/03/98 12:05:55    765   mp3:mp3@194.163.86.188
10/03/98 12:03:46    32040  mp3:mp3@128.187.42.80
10/03/98 12:01:17    757   mp3:mp3@imajica.dyn.ml.org
10/03/98 12:01:07    3204960 206.183.25.187
10/03/98 11:58:27    3662  mp3:mp3@208.24.140.72:66
10/03/98 11:57:23    1978  falling.dragontear.org
10/03/98 11:57:19    51612  mp3:mp3@extremeftp.ml.org
10/03/98 11:57:08    391336 207.137.43.36
10/03/98 11:56:57    53435  mp3:mp3@godzilla.dyn.ml.org
10/03/98 11:56:15    24765  serpent.dragonfire.net
10/03/98 11:55:52    22110  mp3:mp3@130.244.94.136
10/03/98 11:55:31    126597 ninja:ninja@209.154.82.7
10/03/98 11:55:03    73694  199.8.16.113
10/03/98 11:53:51    15645  mp3:mp3@192.154.129.32
10/03/98 11:53:48    10183  mp3:mp3@207.210.168.165
10/03/98 11:53:34    37251  monken.gy.eksjo.se
10/03/98 11:53:12    31217  mp3:mp3@24.92.78.185
10/03/98 11:52:59    4462  mp3:mp3@193.77.28.10:4466
10/03/98 11:52:29    1240570 ftp.vmts.ru
10/03/98 11:52:17    26333  204.216.27.12
10/03/98 11:51:57    15719  mp3:mp3@141.161.104.248
10/03/98 11:51:53    29507  mp3:mp3@194.134.130.26:112
10/03/98 11:51:06    7629  mp3upload:uploadonly@193.225.10.136
10/03/98 11:50:07    45679  phish:head@24.3.11.15:6969
10/03/98 11:49:51    50924  mp3:mp3@130.161.4.141
10/03/98 11:49:31    27558  mp3:mp3@ftp.agent.dynip.com
10/03/98 11:49:08    35877  mp3:mp3@144.122.60.99
10/03/98 11:48:54    321743 mp3ftp.ml.org
10/03/98 11:48:53    10568  mp3:mp3@207.96.216.42
10/03/98 11:48:37    8065  192.117.233.142
10/03/98 11:48:09    1283  blahblah.impact-inet.net
10/03/98 11:48:06    23642  fnm.com
10/03/98 11:47:50    482697 ftp.aros.net
10/03/98 11:47:31    59637  iwantmp3s:iwantmp3s@130.132.161.250
10/03/98 11:47:23    43798  datanetbbs.com.br
10/03/98 11:46:56    14065  mp3:mp3@192.233.204.128
10/03/98 11:46:29    133005 mp3:mp3@dahool.dyn.ml.org
10/03/98 11:46:22    111757 ftp.netwizards.net
10/03/98 11:46:06    36398  mp3:mp3@24.226.26.223
10/03/98 11:45:22    1285  tdrx.dyn.ml.org
10/03/98 11:45:15    5707  pub:pub@24.64.164.66:6667
10/03/98 11:45:04    56535  mp3:mp3@193.225.151.73
10/03/98 11:44:53    2188  mp3:mp3@204.210.116.146
10/03/98 11:44:45    93477  vera.kvalito.no
10/03/98 11:44:30    86784  kvalito.no
10/03/98 11:43:30    52552  mp3:mp3@130.236.235.99
10/03/98 11:43:19    238164 uplift.sparta.lu.se
10/03/98 11:43:09    25921  acme.tzo.com
10/03/98 11:41:44    14074  beastie:boys@24.92.27.29:42
10/03/98 11:41:36    30928  el-machino.dyn.ml.org
10/03/98 11:41:05    2214  guilson.ml.org
10/03/98 11:40:45    51219  mp3:mp3@209.184.209.72
10/03/98 11:29:07    55041  leech:leech@24.48.3.27
10/03/98 11:28:41    33041  203.147.2.251
10/03/98 11:27:30    68016  mp3:mp3@195.202.207.29
10/03/98 11:27:16    737193 128.123.3.50
10/03/98 11:27:07    21719  FREE:terror@195.34.144.108
10/03/98 11:26:34    10568  mp3:mp3@207.96.216.38
10/03/98 11:26:23    7660  192.115.106.113
10/03/98 11:25:58    90574  neogeo:channel@24.2.130.62
10/03/98 11:25:53    25186  mp3:mp3@194.17.121.46
10/03/98 11:25:42    48071  mp3:mp3@24.226.141.162
10/03/98 11:24:25    13251  158.194.84.235
10/03/98 11:22:34    265755 194.95.217.2
10/03/98 11:21:49    45669  130.161.4.141
10/03/98 11:21:40    20434  mp3:mp3@24.64.110.36
10/03/98 11:21:35    3929  isdn.net.il
10/03/98 11:20:43    4023  mp3:mp3@24.64.243.115
10/03/98 11:19:47    1737  mp3:mp3@x5150x.dyn.ml.org:5150
10/03/98 11:18:59    18074  mp3:mp3@205.214.192.238
10/03/98 11:18:55    1335  eu.austnet.org
10/03/98 11:18:50    1482  home.netpower.no
10/03/98 11:18:07    28601  mp3r:mp3@nightbreed.ml.org:2110
10/03/98 11:18:03    1742596 ftp.sonic.net
10/03/98 11:18:00    46230  net:slider@24.4.92.18:25
10/03/98 11:17:39    109307 mp3:mp3@137.99.165.181
10/03/98 11:17:22    24615  207.90.253.36:69
10/03/98 11:17:15    54947  212.30.75.149
10/03/98 11:16:47    3535  193.40.180.205
10/03/98 11:16:12    134224 ftp.rdc.cl
10/03/98 11:15:39    187913 mp3.org.by
10/03/98 11:15:26    5416  24.3.171.107
10/03/98 11:15:23    1513  ftp.trancenet.com
10/03/98 11:14:56    23556  mp3:mp3@145.99.129.163
10/03/98 11:14:32    38014  mp3:mp3@lorderan.dyn.ml.org
10/03/98 11:14:16    15435  ftp.med.rug.nl
10/03/98 11:14:02    35984  mp3:mp3@155.31.243.101
10/03/98 11:13:24    21824  FREE:terror@lysator.ml.org
10/03/98 11:13:09    84   tbaers-mp3haven.dyn.ml.org
10/03/98 11:12:08    9030  mp3:mp3@195.204.170.170
10/03/98 11:12:08    1587  maelstrom.midsouth.net
10/03/98 11:12:04    6423  195.24.39.103
10/03/98 11:11:29    22358  206.161.151.80
10/03/98 11:11:06    7071  mp3:mp3@134.102.212.122
10/03/98 11:10:44    100018 mp3rave:mp3rave@128.59.241.248
10/03/98 11:10:33    12338  raveradio.raver.org
10/03/98 11:01:04    62851  mp3:mp3@24.112.38.31:98
10/03/98 11:00:48    11644  mp3:bosstones@208.26.132.195
10/03/98 11:00:28    24159  mp3:mp3@24.65.84.114:27
10/03/98 10:59:01    142518 extremez-lair.dyn.ml.org
10/03/98 10:58:24    124753 mp3:mp3@132.229.149.149
10/03/98 10:58:20    39714  mp3:mp3@placebo.dyn.ml.org:66
10/03/98 10:57:45    50833  guest:mp3@128.125.244.176
10/03/98 10:56:53    60686  mp3:mp3@24.226.38.139
10/03/98 10:56:07    17980  mp3:mp3@kingk.ml.org
10/03/98 10:54:59    18145  mp3:mp3@24.226.14.182
10/03/98 10:53:22    17605  hiphop:mp3@194.134.128.96
10/03/98 10:52:30    52721  mp3:mp3@195.196.65.113
10/03/98 10:50:33    23775  mp3:mp3@204.210.240.191:22
10/03/98 10:47:56    10048  guest:guest@130.236.146.37
10/03/98 10:47:18    71673  mp3:goa@128.210.131.136:93
10/03/98 10:46:10    99040  mp3:mp3@209.119.62.59
10/03/98 10:24:52    136654 extremeftp.dyn.ml.org
10/03/98 10:23:55    36739  mackdaddy:hotsex@128.163.70.15
10/03/98 10:21:25    15406  mp3:mp3@130.67.104.235
10/03/98 10:20:38    62256  mp3:mp3@209.160.16.209
10/03/98 10:19:40    13125  mp3:mp3@24.64.156.57
10/03/98 10:16:34    7886  mp3:mp3@bobb.dyn.ml.org
10/03/98 10:13:20    31606  mp3:mp3@130.212.64.72
10/03/98 10:13:03    120276 mp3:mp3@144.80.225.151
10/03/98 10:12:50    13189  mp3:mp3@195.100.244.49
10/03/98 10:03:13    337548 mp3:mp3@24.128.96.19
10/03/98 09:56:36    18805  tmp:tmp@194.165.252.62
10/03/98 09:55:50    3640  mp3:mp3@koolaid.netmdc.com:242
10/03/98 09:54:21    113888 mp3:mp3@motul.dyn.ml.org:1111
10/03/98 09:53:56    371793 wax98.dynip.com
10/03/98 09:47:16    71211  leech:leech@148.122.192.249
10/03/98 09:46:53    4226  mp3:mp3@206.10.58.62
10/03/98 09:45:09    61991  pc172.holmlia.online.no
10/03/98 09:42:09    5180  mp3:mp3@channelgroove.dyn.ml.org:60
10/03/98 09:41:49    49583  24.64.87.21
10/03/98 09:40:55    10191  mp3:mp3@137.99.152.66
10/03/98 09:36:46    18469  mp3:mp3@193.74.1.165
10/03/98 09:28:15    566   mp3:mp3@195.197.126.185:1998
10/03/98 09:27:21    17630  filez:6a9q4y@207.214.12.146
10/03/98 09:25:20    6569  mp3:mp3@209.140.176.41
10/03/98 09:19:01    11588  mp3:mp3@204.210.250.88
10/03/98 09:18:36    95484  mp3:mp3@193.10.240.130
10/03/98 09:16:35    8115  192.117.233.200
10/03/98 09:15:09    14765  mp3:leech@194.22.107.205
10/03/98 08:53:22    24781  mp3:mp3@209.77.34.59
10/03/98 08:53:11    32405  mp3:mp3@204.210.132.131:2001
10/03/98 08:22:34    18564  mp3:mp3@193.74.1.18
10/03/98 08:22:27    72414  mp3:mp3@195.204.170.173
10/03/98 08:21:20    1896  194.30.131.100
10/03/98 08:16:00    31011  rat:rat@waldo34.dyn.ml.org
10/03/98 08:14:06    29481  mp3:mp3@134.82.89.7
10/03/98 08:13:12    715   mp3:mp3@202.131.2.67
10/03/98 08:11:35    37553  mp3:3pm@198.82.106.76:904
10/03/98 07:59:25    1901  mp3:mp3@195.100.90.112
10/03/98 07:57:39    52685  mp3:mp3@bobb.dynip.com:1998
10/03/98 07:46:58    39075  mp3:mp3@209.160.16.155
10/03/98 07:40:19    692   24.226.158.19
10/03/98 07:39:13    15236  azzer.dyn.ml.org
10/03/98 07:37:02    78889  mp3:mp3@204.210.104.254
10/03/98 07:22:59    222   mp3:mp3@ezra8.dyn.ml.org
10/03/98 07:20:56    82391  mp3:mp3@128.148.219.124
10/03/98 07:20:19    22434  irc2:mp3@jordash.dyn.ml.org
10/03/98 07:16:58    101539 swas:swas@143.206.240.72
10/03/98 07:16:51    79217  mp3:mp3@143.206.240.72
10/03/98 07:16:18    244   mphhpd.ph.man.ac.uk
10/03/98 07:11:44    118176 206.151.137.73
10/03/98 07:04:29    7853  192.115.106.218
10/03/98 06:58:35    25296  mp3:mp3@198.248.181.14
10/03/98 06:55:49    23852  mp3:mp3@195.71.96.105
10/03/98 06:55:09    11615  mp3:mp3@24.0.215.121
10/03/98 06:46:35    141178 mp3:mp3@168.17.195.117:1342
10/03/98 06:31:52    76126  mp3:mp3@themp3lair.dyn.ml.org:22
10/03/98 06:31:45    112404 kalle:kalle@130.236.239.10
10/03/98 06:30:18    7801  24.3.215.10
10/03/98 06:21:51    40536  mp3:eatme@207.161.232.47
10/03/98 06:14:38    11216  mp3:mp3@pcr.dyn.ml.org
10/03/98 06:13:36    234995 willy:mp3@aznmc.dyn.ml.org
10/03/98 06:13:16    40535  MP3:eatme@207.161.232.47
10/03/98 06:02:18    462421 mp3:mp3@mp3terraserver.dynip.com
10/03/98 06:00:07    95885  mirc:mirc@sprolick.dyn.ml.org:69
10/03/98 05:48:37    50818  mp3:mp3@206.42.177.53:550
10/03/98 05:42:24    27217  jewel:mp3@169.229.75.76
10/03/98 04:48:31    28187  helix:root@helixroot.ml.org
10/03/98 04:32:50    1696  24.65.112.31
10/03/98 04:15:24    113218 mp3:mp3@128.230.148.152:100
10/03/98 04:07:17    12151  mp3:mp3@209.88.180.105:22
10/03/98 04:03:08    16556  mp3:mp3@207.245.20.74:69
10/03/98 03:53:47    77278  mp3:central@129.137.216.13:99
10/03/98 03:45:26    20574  I-Spy:mp3@205.237.48.157
10/03/98 03:43:18    12543  mp3:mp3@24.64.190.49
10/03/98 03:26:30    14977  209.53.13.8
10/03/98 03:24:46    13860  mp3cd:mp3cd@128.118.210.67
10/03/98 03:23:28    1194  mp3:mp3@207.181.78.182
10/03/98 03:05:29    728   mp3:mp3@207.48.46.22
10/03/98 02:58:26    12511  blizz.dyn.ml.org
10/03/98 02:50:25    9835  mp3:amigo@132.254.94.132
10/03/98 02:44:50    14674  warez:path@24.64.190.49
10/03/98 02:40:59    191888 warez:warez@203.55.228.5
10/03/98 02:35:38    380   mp3:express@62.108.22.133
10/03/98 02:28:04    6672  mp3:mp3@209.86.144.211
10/03/98 02:21:15    6224  142.154.179.17:4
10/03/98 02:21:13    2104  mp3:mp3@200.255.3.103
10/03/98 02:15:15    137211 24.64.214.202
10/03/98 02:09:25    84083  207.210.98.147
10/03/98 02:04:48    214240 getto.dyn.ml.org
10/03/98 01:55:07    31441  mp3s:mp3s@205.237.54.15
10/03/98 01:45:44    1075  user:mp3@damit.ml.org:28
10/03/98 01:42:21    8137  mp3:mp3@drooly.dyn.ml.org
10/03/98 01:28:42    70375  mp3:mp321@129.2.142.22
10/03/98 01:18:36    96614  mp3:mp3@24.226.143.194
10/03/98 01:18:11    20074  mp3:mp3@206.151.138.52
10/03/98 01:14:20    143295 149.43.167.237
10/03/98 01:09:11    53768  mp3:mp3@193.216.38.101
10/03/98 01:00:02    22097  mp3:mp3@199.224.94.94
10/03/98 00:58:18    6898  mp3:mp3@209.5.16.189:23
10/03/98 00:53:00    13186  mp3:mp3@129.15.140.137
10/03/98 00:31:10    72138  dancemp3z:dancemp3z@24.112.38.31:98
10/03/98 00:26:29    139710 MP3:MP3@194.230.66.72
10/02/98 23:58:49    49235  srv-tc1-197.sugar-river.net
10/02/98 23:50:47    41349  mp3:mp3@130.49.130.220
10/02/98 23:48:18    13905  bootlegs:bootlegs@206.130.189.136
10/02/98 23:36:28    43345  mp3:mp3@skitchen.dyn.ml.org
10/02/98 23:33:06    44609  rick420.dyn.ml.org
10/02/98 23:30:24    10798  mp3:punk@209.148.169.157
10/02/98 23:29:37    22081  Hoss:Hoss@131.162.147.99
10/02/98 23:26:23    626   mp3:mp3@128.175.33.41
10/02/98 23:06:44    37823  warez:warez@142.103.36.188:888
10/02/98 22:53:40    867   mp3:mp3@155.33.93.115
10/02/98 22:48:44    15189  mp3:mp3@194.222.251.17
10/02/98 22:32:05    6814  mp3:mp3@195.122.204.47
10/02/98 22:11:42    18089  quick:spac@193.74.1.83:1998
10/02/98 22:03:51    10732  mp3:mp3@206.172.64.102
10/02/98 22:02:36    7672  mp3:mp3@193.216.40.239
10/02/98 21:56:43    5386  mp3:mp3@206.172.148.96:24
10/02/98 21:54:16    55923  mp3:mp3@24.4.37.175
10/02/98 21:51:33    37153  mp3:mp3@admiral.rogerswave.ca
10/02/98 21:46:55    135563 mp3wow:mp3wow@209.53.12.84
10/02/98 21:34:00    27992  mp3:mp3@24.112.107.22
10/02/98 21:26:22    6921  mp3:mp3@198.69.84.107
10/02/98 21:25:43    674   mp3:mp3@24.64.16.92:69
10/02/98 20:58:10    27988  mp3:mp3@ftp-mp3-now.dyn.ml.org
10/02/98 20:37:27    58446  mp3:mp3@209.160.16.107
10/02/98 20:27:46    4699  mp3:mp3@141.233.155.83
10/02/98 20:12:30    19752  mp3:mp3@152.7.8.91
10/02/98 20:00:38    6249  mp3:mp3@195.242.84.91
10/02/98 19:38:43    1223  mp3:mp3@165.190.210.108
10/02/98 19:32:47    33487  go:blue@141.213.188.43
10/02/98 19:31:34    246070 hip:hop@24.64.169.160
10/02/98 19:15:53    54545  129.137.216.13:99
10/02/98 18:50:29    12742  mp3:mp3@198.69.131.181:33
10/02/98 18:42:51    39578  mp3:mp3@139.103.176.101
10/02/98 18:39:39    25062  mp3:mp3@209.89.41.37
10/02/98 18:35:13    34733  mp3:mp3@evo-soft.dyn.ml.org
10/02/98 18:30:51    90786  fib.dyn.ml.org
10/02/98 18:29:26    44499  mp3:mp3@148.122.192.142
10/02/98 18:25:50    10677  mp3:mp3@zapmp3.dyn.ml.org
10/02/98 17:54:07    3482  mp3:isuck@141.233.155.83
10/02/98 17:54:02    11729  131.162.145.190
10/02/98 17:52:59    30495  mp3:mp3@142.169.192.78:69
10/02/98 17:45:55    8239  mp3:mp3@207.16.59.20
10/02/98 17:33:27    70749  mp3:mp3@24.64.147.71
10/02/98 17:28:45    8903  mp3:mp3@128.119.126.32
10/02/98 17:19:53    4561  mp3:mp3@195.2.169.219
10/02/98 17:18:18    6306  mp3s:mp3s@houj01.dyn.ml.org:74
10/02/98 17:18:16    11814  156.143.137.59
10/02/98 17:06:01    45604  134.161.218.161
10/02/98 17:00:00    8715  mp3:mp3@130.67.195.206:35
10/02/98 16:58:33    7564  mp3:mp3@206.155.75.204
10/02/98 16:54:59    12262  mp3:mp3@146.94.51.61
10/02/98 16:52:47    4661  mp3:mp3@195.67.198.183:2121
10/02/98 16:49:57    17839  mp3:music@206.99.219.75
10/02/98 16:44:15    72895  mp3:mp3@62.144.253.93
10/02/98 16:34:26    34575  mp3:mp3@209.183.22.234:1111
10/02/98 16:24:48    35671  mp3:mp3@193.216.214.220
10/02/98 16:19:13    25523  132.241.188.74
10/02/98 16:17:36    4012  mp3:mp3@24.64.162.50
10/02/98 16:09:28    43724  mp3:mp3@24.0.170.160
10/02/98 16:09:09    3283  mp3:mp3@130.233.23.152
10/02/98 15:38:54    47773  mp3:mp3@204.210.214.53:8080
10/02/98 15:29:48    13416  157.158.30.46
10/02/98 15:29:36    10691  mp3:mp3@168.122.240.100
10/02/98 15:19:18    12320  mp3hq:mp3hq@shalifi.dyn.ml.org
10/02/98 15:06:42    3106  mp3:mp3@24.128.156.132
10/02/98 15:06:05    16346  mp3:mp3@chriszmp3.dyn.ml.org
10/02/98 15:01:52    66965  jbridge21.dyn.ml.org
10/02/98 15:01:44    23643  mp3:mp3@157.24.108.250:1234
10/02/98 14:58:08    34874  mp3:warez@shamen.dynip.com
10/02/98 14:50:54    72392  mp3:mp3@62.144.253.122
10/02/98 14:46:29    6120  mp3:mp3@207.253.181.31
10/02/98 14:29:17    79936  mp3:mp3@62.144.254.40
10/02/98 14:22:48    43726  mp3:mp3@alby.ml.org
10/02/98 14:03:31    98477  mp3:mp3@dex.ml.org
10/02/98 14:01:52    52357  mp3:mp3@24.226.154.162
10/02/98 13:47:51    6073  guest:guest@193.216.40.68
10/02/98 13:47:39    17610  mp3:mp3@207.139.163.8
10/02/98 13:44:49    116348 mp3:mp3@209.19.13.83
10/02/98 13:33:45    15875  mp3:mp3@161.24.1.176
10/02/98 13:32:56    4285  mp3:mp3@209.90.138.87:667
10/02/98 13:30:37    3430  mp3:mp3@139.103.178.59
10/02/98 13:26:30    2502  mp3:mp3@194.237.157.150
10/02/98 12:55:21    5994  206.41.204.22
10/02/98 12:51:28    17514  mp3:mp3@quick-silver.dyn.ml.org
10/02/98 12:48:46    18011  129.49.233.116
10/02/98 12:41:44    95543  mp3:mp3@205.236.100.75
10/02/98 12:29:30    34583  mp3:mp3@193.216.213.141
10/02/98 12:18:23    11628  mp3:bosstones@208.26.133.125

[JOhan]

............................................................................

 3.6. TELIA FÅR STARK KRITIK FÖR SÄKERHETSBRISTER


Det finns stora brister i säkerheten för Telias Internettjänst. Det
konstaterar Datainspektionen.
Datainspektionens utredning av sommarens dataintrång hos Telia Internet visar
på att det fanns stora säkerhetsbrister. Intrånget resulterade i att 20 000
fungerande kontonummer till företagets Internetkunder lades ut på webben den
20 augusti. Vid Datainspektionens inspektionen hos Telia TeleCom framkom det
att företagets laborationsnät inte var tillräckligt skyddat mot intrång. Det
fanns fel i bolagets emailprogram och dessutom hade en konsult lagrat en
lösenordsfil i sitt hembibliotek. Inspektionen kom efter det att
Datainspektionen underkänt Telias skriftliga svar på myndighetens skrivelse
som för allmänt hållen.
Datainspektionen finner att de förbättringar av säkerheten som påbörjats
såväl i teknisk som i manuellt avseende är godtagbara. Man avser dock att
göra en uppföljande inspektion för att kontrollera att erforderliga åtgärder
har genomförts.

............................................................................

 3.7. BIG BROTHER WATCHING YOU


Polisen i Storbritannien har haft ett antal lågmälda samtal med landets
större internetoperatörer. Syftet har varit att underlätta polisens
tillgång till e-post och loggfiler, elektroniska spår, efter användarna.
Polisen vill att internetoperatörerna sparar kopior av all e-post och
usenet-användande i en vecka så att de kan läsa den om de misstänker brott.
De operatörer som väljer att inte samarbeta kan riskera att polisen
beslagtar deras datorer och därmed driver dem i konkurs.
Enligt obekräftade uppgifter har America online och Compuserver gått med
på polisens önskemål.

[Newsbytes/DIT]

............................................................................

 3.8. SÅ SPÅRAR DU IP-NUMMER


När du språrar avsändare på Internet, exempelvis de som skickar spam eller
postar inlägg på usenet, så spårar man dessa med hjälp av deras IP-nummer.

Vill du spåra vem som har ett visst IP-nummer, så kan du få fram dessa
uppgifter från adressen http://www.osilab.ch/dns_e.htm

............................................................................

 3.9. DOMAINS ON DISC

Företaget Domains on Disc på Hawaii har mjölkat av Whois databas på 2,8
miljoner konton. Det handlar om Network Solutions Inc, som har hand om
alla .com, edu och .net-domäner. Detta register hade man tänkt säljas på
två CD-ROM skivor för $250 (2.000 kronor). Ett eldorado för marknadsförare
och spammare.
Företaget som tänkte göra detta drabbades snabbt av en proteststorm och
kraftiga hotelser. De har därför nu beslutat sig för att avstå helt.

Ytterligare info:
URL: http://www.domainsondisc.com

____________________________________________________________________________

                     Make all that is dangerous illegal,
          this would solve most of the problems in the world, NOT!
____________________________________________________________________________


... p o l i t i k & t e r r o r i s m ....................................


 4.1. FINA CITAT FRÅN KRISTDEMOKRATERNA, SÅ HÄR EFTER VALET


"Det borde vara skottpengar på sådana som genomgår operation på detta
sätt" (apropå transsexuella schlagerstjärnan Dana International)
Markus G Mattsson, kandidat till kommunfullmäktige i Uddevalla
Inlägg på BBS Crossnet maj 1998

" Det handlar om vigsel av homosexuella och om adoption av barn. Men är
det verkligen legitima krav? Har en minoritet, i demokratins namn, alltid
rätt att få igenom sina krav? Har nynazister rätt att vara rasister? Är
det rimligt att pedofiler talar om rätten till barns sexualitet? Får
satanister bygga kyrkor?"
Håkan Sunnliden, riksdagskandidat för kd i Jönköpings län
Dagen 20/8 1998

"När det onormala normaliseras, när det sjuka friskförklaras, när
orättvisorna blir det rätta - då är rättssamhället satt ur spel."
(angående lagen om registrerat partnerskap)
Bernt Flodin, kds-avdelningen i Katrineholm
Katrineholms Kuriren 6/7 1994

"Vi tror på ett samhälle grundat i naturliga förhållanden. Sedan får man
på ett barmhärtigt sätt hantera dem som är avvikande, men det kommer
aldrig att bli norm. En viss restriktiv hållning till att i alla lägen
leva ut sitt personliga sexualliv får man nog vara öppen för."
Rolf Åbjörnsson, riksdagsledamot
Svenska Dagbladet 21/7 1998

"Och just därför säger kds nej till homoäktenskap, incest även mellan
vuxna, och månggifte i olika former. Samhället får inte sanktionera dessa
samlevnadsformer - dels för dess egen sammanhållning, styrka och
fortlevnad, men främst för individernas egen lycka och välgång, och för
det uppväxande släktet. De är tecken på en kultur i nedgång, i dekadens
och söndevittring, som antikens Rom eller Tredje Rikets orgier."
Tuve Skånberg, riksdagsledamot
Ystads Allehanda 16 augusti 1993

"Ska homosexuella få gifta sig? Ska vi ha legaliserade partnerskap? Ska
homosexuella par få adoptera barn? Frågeställningarna och den livliga
debatten därom har antagit rent groteska former. Accepterar och godkänner
vi ytterlighetsivrarnas krav, var ska vi då dra gränsen? Vilka
perversioner ska vi då godkänna härnäst?"
Phär Stefansson, kds i Hörby.
Helsingborgs Dagblad 16 april 1993

"Det kan vara spelmani, homosexualitet eller kleptomani som är avvikande
handlingar. Just det avvikande beteendet försöker man nu baka in och
jämställa med det normala beteendet."
Bernt Boström, ledamot av kyrkorådet i Själevad-Mo församlingar
Örnsköldsviks Allehanda 12 december 1992

"Hur kan en statlig utredning förklara en steril livsform som likvärdig
samlevnaden mellan man och kvinna? Tänker du som riksdagsman att bli
en lögnernas, dödens och pedofilernas företrädare?"
Egon Brodin, kommunpolitiker Kristianstad
Kristianstads-Bladet 1/6 1994

"Staten skall under inga omständigheter sanktionera ett så onormalt
levnadsmönster. Det kan få unga människor att tro att den här livsstilen
är acceptabel, vilket skulle vara förödande för landet i sin helhet."
Herrmy Denckert, kd-politiker Värnamo
Värnamo Nyheter 2/6 1994

"Moderna undersökningar antyder att antalet homosexuella är relativt
litet, betydligt mindre än vad man tidigare antagit. Av dessa lever ett
betydande i s k promiskuitet, dvs partnerbyte tillhör vanligheterna,
speciellt tycks det gälla män. Hur många det är som vill och verkligen
lever i stabila långvariga förhållanden är alltså oklart. Det är ganska
fantastiskt att man vill stifta lagar på så lösa boliner."
Ingvar Svensson, partisekreterare.
Dagens Nyheter 30 maj 1994

"Hur kan en förtroendevald göra en jämförelse mellan det vi alla avskyr
mest; en pedofil som förgriper sig på barn, och en homosexuell? Min avsikt
med debattinlägget i kommunfullmäktige i Borås var att göra klart att
homosexualitet är en avvikande läggning som inte bör sanktioneras av det
allmänna."
Olle Hermansson, kommunfullmäktigledamot i Borås
Borås Tidning 11/5 1994

"Homosexualitet är destruktivt och ska inte stöttas av samhället."
Erling Wäälivara, gruppledare för kd i Luleå kommun
Norrländska Socialdemokraten 7/8 1996

"Alf Svenssons tidigare partisekreterare sade en gång att det nästan är
inne att vara bög och att homosexualitet är vämjeligt. Delar du hans
åsikter?
-Ja"
Daniel Forsberg, kd-politiker Linköping
Östgöta Correspondenten 27/5 1994

"Jag anser att homosexualitet är en djupt omänsklig företeelse och som
strider mot den normala människan. Hur skulle det gå om hela vårt lands
befolkning skulle bli homofiler?"
"Jag betraktar homosexualitet som en sjukdom och som en sådan finns det
anledning att idka forskning på området. "
Folke Holmberg, ledamot (kd) av förtroendenämnden i Örebro läns landsting.
i brev den 18 augusti 1993 till RFSL:s tidning Kom ut!

"Lyssnade på ett kvällsprogram i TV där man fick det att låta självklart
att allmänheten bör sympatisera med de homosexuellas roll, denna
liberaliserande syn ska vi inte ha i kds."
Kds-styrelsen i Markaryd
Insändare i tidningen Kristdemokraten nr 47/95

"Kds strategi är något helt annat än homosexmaffians! Kds står för
grundläggande värderingar, medan homosexmaffian vill bryta ner vårt
samhälle!"
"Efter att partnerskapslagen togs har vi sett de värsta våldsbrotten
någonsin i vårt land!"
Roland Nelson, kandidat till Europaparlamentet
Jönköpings-Posten 16/9 1995

"Vi ser dagligen i massmedier hur alltför många vuxna inte kan styra sina
sexuella relationer. Något som drabbar såväl vuxna kvinnor som barn, ofta
i våldssituationer. Kds i Skaraborg tar därmed avstånd från kravet på
registrerat partnerskap för homosexuella par."
Ulla-Britt Hagström, sedermera ordförande i kristdemokratiska
kvinnoförbundet
Skövde Nyheter 1/12 1993

"Partnerskap mellan exempelvis två män går absolut inte att jämföra med en
vanlig familj. Det är snuskigt och i Bibeln står det klart och tydligt att
det är synd."
Thore Löwström, kommunpolitiker Tidaholm
Västgöta-Bladet 16/6 1994

 " Vad tycker du om homosexualitet?
- Homosexualitet är ingenting naturligt."
Åke Carnerö, riksdagsledamot
Bohusläningen 21/7 1998

............................................................................

 4.2. ATT BILDA ETT MEDBORGARGARDE


En erfaren polis har skrivit en handledning för medborgargarden. För dig
som tycker att polisen fungerar dåligt på din hemort.
Både praktiska och juridiska tips!

URL: http://www.medborgargarde.just.nu

............................................................................

 4.3. HELLS ANGELS VS. FOLKPARTIET


Fyra medlemmar i Hells Angels Malmöavdelning har gått med i Folkpartiet.
Deras ledare Thomas Möller har redan betalat medlemsavgift och
fått ett välkomstbrev. Fredagen den 18 september fattade folkpartiets
skånska förbundsstyrelse beslut om att utesluta HA-medlemmarna ur partiet
och medlemsavgifterna skickades tillbaka.

Folkpartiet tog uppgifterna om Hells Angels planer på att ta steget in i
partipolitiken på stort allvar. I Kvällsposten visade HA-ledaren Thomas
Möller upp sitt välkomstbrev från folkpartiet, som han fått efter att ha
betalat in medlemsavgiften.

Problemet var att folkpartiet inte visste vilka av de personer som
registrerats som medlemmar den senaste tiden, som var medlemmar i det
kriminella motorcykelgänget. Därför läste personal från förbundsexpeditionen
upp namnen på nya medlemmar för polisen och fick hjälp med att identifiera
ytterligare tre HA-medlemmar.

Enligt hovrättsassessor Eva Mårtensson-Serrander finns det inga juridiska
hinder för ett parti att avslöja för polisen vilka medlemmar partiet har.

- Medlemskap i ett politiskt parti har ju ingen mening förrän medlemmen kan
delta i partiets möten. Ett sådant möte kommer Möller aldrig att kunna
delta i, så därför är det nonsens att kalla honom för medlem, kommenterar
folkpartiets partisekreterare Torbjörn Pettersson.
Han ser Möllers försök att ta sig in i partiet som en provokation.
- Den syftar till att Hells Angels ska få ut ett pressmeddelande om att de
inte håller med Siw Persson. Vi i folkpartiet är väldigt stolta över att
de har insett att det är vi som bekämpar mc-våldet hårdast, säger
Pettersson till TT.

Inom folkpartiets länsförbund i Skåne tar man allvarligt på händelsen och
talar om försök till infiltration. Farhågor finns om att mc-gängets
medlemmar vill få information om riksdagsledamoten Siw Perssons
förehavanden, för att kunna störa hennes möten.

Men hotbilden mot Siw Persson har inte påverkats av det som hänt, anser
Peter Tjäder, chef för länskriminalen i Skåne.

- Att de utmanar etablissemanget genom att gå med i ett parti är en sak
och hotbilden mot Siw Persson är en helt annan fråga, säger Peter Tjäder
till TT.

Siw Persson, som är mycket engagerad i mc-gängfrågor, nämns av Thomas
Möller som en av anledningarna till att Hells Angelsmedlemmarna ville gå
med i folkpartiet. De vill delta i den debatt kring mc-kriminalitet som de
anser att folkpartiet banat väg för. De anser att den farlighet som
tillskrivs Hells Angels är konstruerad av massmedia och att polisen borde
satsa sina resurser på annat än att bekämpa mc-gängen, skriver Thomas Möller
i ett brev som publicerades i Kvällsposten den 18 september.

............................................................................

 4.4. SÅ FÖRTRYCKS KVINNOR I VÄRLDEN


Afghanistan: När talibanerna tog över 1996 beskars kvinnors frihet. De får
inte jobba, gå i skolan eller visa sig utan heltäckande kläder.

Egypten: Könsstympning är återigen tillåtet. Två miljoner kvinnor i världen
könsstympas varje år.

Ryssland: 1995 var hälften av alla som mördades kvinnor som dödats av sin
partner.

Indien: 20 000 kvinnor mördades eller begick självmord åren 1988-1993 för
att de inte hade den hemgift som krävdes.

Världen: Över 200 000 kvinnor uppskattas dö varje år i sviterna av illegala
aborter.

Asien: 60 miljoner flickor saknas, enligt befolkningsberäkningar borde de
vara i livet om de inte mördats eller aborterats.

Irland: Först 1996 blev det lagligt att skilja sig.

Pakistan: 1996 beslöt man att kvinnor måste ha en manlig släktings
godkännande för att gifta sig.

Sydafrika: Svarta kvinnor fick rösträtt först 1994.

Chrystal | Källa: The State of Women in the World Atlas, Amnesty.

............................................................................

 4.5. VÅLDTOGS AV ´FEL´ MÄN


I Sverige antas kvinnor som våldtagits av en gerilla eller militärer oftast
inte hysa tillräckligt välgrundad fruktan för sitt liv. Indirekt innebär
det att utlänningsnämnden anser att om en kvinna blir våldtagen av
gerillamän så är det otur, inte en urgammal metod som systematiskt används
för att skrämma eller hota kvinnor i konfliktområden. En metod likställd
med tortyr.

Våldtäkt i krig är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Men de
internationella lagarna är inte heller heltäckande. När en kvinna
överklagade till FN:s kommitté mot tortyr fick hon nej, eftersom hon
våldtagits av gerillan [inte statens tjänstemän] och då gäller inte
tortyrkonventionen.

Chrystal | Källa: Aftonbladet

............................................................................

 4.6. MAJORITET INOM KRISTDEMOKRATERNA VILL RIVA UPP PARTNERSKAPSLAGEN


Hela 60 procent av kristdemokraternas ledande riksdagskandidater vill
ompröva eller avskaffa lagen om registrerat partnerskap. Detta framgår av
en enkät i pingströrelsens tidning Dagen den 9 september.

- En djupt oroande inställning, säger RFSL:s förbundsordförande Christine
Gilljam. Inser allmänheten vad kd-politikerna vill använda sina
riksdagsplatser för att driva igenom?

- Kristdemokrater talar gärna högtidligt om etik och att värna familjen,
fortsätter Christine Gilljam. På vilket sätt skulle den homosexuella
familjen värnas om staten tvingade hundratals homosexuella att skilja
sig? Vill kristdemokraterna verkligen att vi ska gå tillbaka till den tid
då homosexuella par inte kunde reglera sin samlevnad på samma sätt som
heterosexuella par?

- Och vore det god etik att avskaffa partnerskapslagen? För mig framstår
det som djupt oetiskt att driva en sådan fråga politiskt.

Tidningen Dagen har vänt sig till partiernas fem högst placerade
kandidater i landets valkretsar med frågan: "Ska lagen om homosexuellt
partnerskap omprövas?" På denna fråga svarade 60 procent av
kristdemokraterna ja. Siffrorna för övriga partier är: m 27 %, c 10 %,
mp 7 %, fp 5 %, v 5 %. Siffrorna för s sammanfattas inte på grund av låg
svarsfrekvens. Kd:s partiledare Alf Svensson avstod från att svara på
frågan.

............................................................................

 4.7. PILGRIMSFALKEN BYTER NAMN TILL NATIONELL INFORMATION


Folktribunen och Alternativ Media har gått ihop och ger inom kort ut ett
gemensamt nyhetsbrev kallat Nationell Information. De som tidigare
prenumererat på Pilgrimsfalken kommer nu att få detta nyhetsbrev istället.

Den som vill prenumerera skickar meddelandet ´subscribe´ till email-
adressen: nyhetsbrev@folktribunen.com

............................................................................

 4.8. KARTLÄGGNING AV HOMOSEXUELLAS PARTISYMPATIER

Partier som arbetar aktivt för lesbiskas, bögars och bisexuellas
rättigheter får fler röster bland homoväljare. Allra tydligast är detta
för vänsterpartiet, men även folkpartiet och miljöpartiet gynnas av
homosexuella väljare.

Detta framgår av den första större opinionsundersökningen som gjorts i
Sverige bland homo- och bisexuella.
Undersökningen gjordes bland besökarna på Europride-festivalen i juli. Av
de inlämnade svaren har hittills 1.500 bearbetats. På frågan om vilket
parti man tänkte rösta på i riksdagsvalet såg siffrorna ut på följande
sätt:

    Parti: Procent (Valresultat 1994, procent)
    Vänsterpartiet: 38,5 (6,2)
    Moderaterna: 17,4 (22,4)
    Socialdemokraterna: 17,3 (45,3)
    Folkpartiet liberalerna: 14,1 (7,2)
    Miljöpartiet de gröna: 8,6 (5,0)
    Centerpartiet: 2,1 (7,6)
    Kristdemokraterna: 0,5 (4,0)
    Övriga: 1,5 (2,3)

Homo- och bisexuella är medvetna väljare som fäster mycket stor vikt vid
partiernas åsikter i homofrågor, säger RFSL:s förbundsordförande Christine
Gilljam i en kommentar. Även om siffrorna är behäftade med osäkerheter
och inte kan jämföras direkt med Sifo-mätningar är ändå trenden tydlig.

____________________________________________________________________________

             The highest art is no art. The best form is no form
                                 - Bruce Lee
____________________________________________________________________________


... s u b / k u l t u r ..................................................


 5.1. SKIVVARUHUS MED ENBART BOOTLEGS ÖPPNAT PÅ INTERNET

Skivvaruhuset ´Kiss the Stone´ på Internet erbjuder ett imponerande utbud
av bootlegs. Enligt inlägg i nyhetsgruppen alt.music.bootlegs skall de
vara pålitliga och snabba med leveranserna. På deras hemsida finner du
även information om de 10 mest sålda bootlegsskivorna för tillfället,
nyheter (om nyutgivna bootlegs) och sökmotor för att hitta bland alla
titlar som är tusentals...

URL: http://www.kissthestone.com

............................................................................


5.2. POSTORDER

´Postorder´ är en ny avdelning i FNA där vi återkommande kommer att berätta
om nya kataloger och nyheter inom postordervärlden. Skicka gärna över era
postorderkataloger ifall ni sysslar med någon form av undergroundrelaterad
verksamhet. Kostnadsfri reklam för företagen och matnyttig information för
FNA:s läsare. Nedan följer en kortfattade genomgång av de kataloger som vi
fått hitskickade den senaste månaden.

                     ----------------------------------

Belial Center - katalog 1998
[8 sidor | A5 | Xerox | 5kr]

Belial Center sysslar främst med ockultism och erbjuder bl.a. böcker,
skivor, posters, tshirts, vykort m.m. De ger även ut tidningen ´Anti-Krist´.

Belial Center, Box 96, 451 15 Uddevalla
Email: belialcener@hotmail.com
Tel: 0704-814 809

                     ----------------------------------

Barbarella - katalog 6
[40sidor | A5-format | Offset | Färg | Gratis]

Barbarella är en av landets främsta piercingstudios och säljer främst
smycken, men även ett mindre utbud av tidningar och böcker. Katalogen
innehåller även del nyttig information rel. till bodypiercing.

Barbarella
Box 31172
400 32 Göteborg
Tel: 031-711 38 11
Email: piercing@barbarella.se
URL: http://www.barbarella.se

                     ----------------------------------

Riot Distribution - katalog 1
[12sidor | A5-format | Xerox | Gratis]

Riot säljer anarkistiska och vänsterradikala t-shirts, tygmärken, häften,
klistermärken, badges och vykort. Politiska budskap mot sexism, polis
brutalitet, skolan, djurförtryck, kapitalism m.m.

Riot Distribution
Box 1311
114 79 Stockholm
Email: riot_distro@hotmail.com

                     ----------------------------------

Midgård - katalog 1
[20sidor | A5-format | Offset | Färg | Gratis]

Distributör av vit makt-musik m.m. Katalogen innehåller även intervjuer,
nyheter, notiser, recensioner och sångtexter m.m.

Midgård
Box 220 27
400 72 Göteborg
Email: midgaard@midgaard.org
URL: http://www.midgaard.org

............................................................................


5.3. SPOKEN WORD FESTIVAL 98

Komplett lista över de medverkande i Spoken Word Festival 98:

- Thee Majesty med Genesis P-Orridge och Larry Thrasher. VÄRLDSPREMIÄR!
- Lee Ranaldo (Sonic Youth)
- Lydia Lunch
- Michael Gira ( fd Swans )
- Little Annie "Anxiety" (f.d. Crass, Coil, Lee ´Scratch´ Perry m.fl.)
- Ruth Weiss
- Wanda Coleman
- Robert Priest
- Studs Terkel
- Louis Simpson
- Stephen Rappaport
- Henning Mankell
- Stig Larsson
- Elgaland/Vargaland
- Bob Hansson
- Linda Norrman-Skugge
- Illuminum (Krister Linder och Katarina Eriksson)
- Mara Oldenburg
- Micke Alonzo
- Joakim Pirinen (Socker Conny)
- Lena Ackebo
- Jan Erik Vold
- Matti Alkberg
- Joon och Farida (Matilda Joon Hedvall & Jenny Jullesson Thåström)
- hemlig gäst!

Eventuellt tillkommer flera & med reservation för ändringar

Efterfest med DJ:s och hemlig gäst.

+ visuella attraktioner: "THE AREA" (Cezar Linken och Liquid M)

+ non-stop beat-videos i foajen: Hyllning till William S.Burroughs,
 Allen Ginsberg & The Beats

+ GalagoOrdfront har redaktion i foajen med bl.a. Ulf Lundqvist,
 Joakim Pirinen, Lena Ackebo, Martin Kellerman, Max Andersson, Peter
 Englund, Tomas Tidholm, Rolf Claesson, Boris Benulic. JH Engström,
 Micke Berg, Lasse Liljendahl och Eva Jais.

TID: 31 Oktober + 1 November
PLATS: "Nya Teatern" (Bio Rival, Mariatorget) i Stockholm
   Biljetter: Biljett Direkt ( http://www.torget.se/biljett_direkt ),
   Kulturhuvudstadens Infocenter, ATG-ombud, Box Office, Mega
   Skivakademien, Stockholm Konserthus
INFO: spoken98@hotmail.com | http://www.luger.se/spokenword98
TEL: 08-22 09 10

............................................................................


5.4. RECENSIONER

FNA innehåller endast ett urval av alla nya och intressanta produkter som
kommer ut. En betydligt större avdelning med recensioner finns i varje
nummer av papperstidningen (i senaste numret över 450 recensioner).
Alla recensioner är recenserade ur dess egna perspektiv - en nazistisk
produkt ur ett nazistiskt perspektiv, en anarkistisk ur ett anarkistiskt
perspektiv osv. Recensionerna är medvetet korta, ty dessa skall mest fungera
som en fingervisning. Skapa dig sedan din egen uppfattning.

                     ----------------------------------

Oasis - The UK mixes [Bootleg]
[Westwood One] [CD]
Betyg: 2 (av 5 möjliga)

´The UK mixes´ innehåller främst några megamixar samt ett par nymixar av
Cast no shadow, Wonderwall och She´s electric. Ljudet är genomgående bra
och valet av låtar i megamixarna vore dumt att klaga på.
Dessvärre känns hela skivan oerhört hackig. Varför göra megamixar av grupper
som Oasis i huvudtaget?
Dessa låtar fungerar avsevärt bättre när de inte blir avklippta eller ihop-
mixade med en massa andra.
westwood One har släppt mängder av bra bootlegs, men denna är en av de
betydligt sämre.

Jan Axelsson

                     ----------------------------------

Massive Attack - Light my fire [Bootleg]
[Mégaphone] [CD]
Betyg: 4 (av 5 möjliga)

Massive Attack inspelade live på Roskildefestivalen i Danmark 1996. Ljudet
är supertungt och bästa tänkbara (bättre än deras studioskivor) och
konserten är jättebra.
Låtarna som till större delen är hämtade från skivan ´Protection´ är
snyggt ommixade. Ett minus dock för att man stavat fel flertalet av
titlarna på omslaget, men det påverkar förvisso inte innehållet.

Jan Axelsson

                     ----------------------------------

Folkmakt #18
[32 sidor | A4-format | Offset | 20kr+porto]
Betyg: 4 (av 5 möjliga)

De första utgåvorna av Folkmakt var oerhört aggressiva och respektlösa.
Trycktekniken var kanske inte den bästa, men tidningen var ändå mycket
läsvärd.
Sedan några nummer tillbaka är redaktionen förflyttad från Malmö till
Stockholm vilket inneburit stora förändringar på framförallt den
visuella fronten.
Offsettryck och snygg layout är saker som man inte alla gånger kunde
anklaga den gamla redaktionen för.
Innehållet har även blivit mer varierat än tidigare, och i senaste utgåvan
kan man bl.a. läsa om hur SÄPO arbetar (med dokumentation från en person
som uppmanades bli infiltratör), Schengenavtalet, Anton Pannekoek, köns-
segregation, Asienkrisen och klasskrig i Grekland m.m.
Folkmakt är inte lika inställsam och politiskt korrekt som många andra
vänstertidningar. Ett extra plus för det unika avslöjandet av Mats Drougge.

Folkmakt, Box 201 31, 104 60 Stockholm
Email: folkmakt@kurir.net
Postgiro: 409 13 49-3 (Prenumeration (6 nr): 100kr)

Jan Axelsson

                     ----------------------------------

Supportern #3-98
[60 sidor | A5-format | Xerox | 20kr+porto]
Betyg: 2 (av 5 möjliga)

Supportern handlar precis som namnet antyder om olika supperterklubbar samt
dess fans och huliganer. Kul med en tidning som blandar från alla klubbar,
vilket kanske inte hör till vanligheterna.
Tyvärr är tidningen enkelt gjort och man blir snabbt trött på innehållet.
Jag gillar tanken mer än resultatet.

Kim Häggström
Karlsrog. 3
542 33 Mariestad
Postgiro: 116 24 62-4

Jan Axelsson

                     ----------------------------------

Video Ferox #2
[40 sidor | A5-format | Xerox | 20kr+porto]
Betyg: 3 (av 5 möjliga)

Video Ferox är knappast den mest välgjorde tidning jag sett. Enkel layout,
halvkasst tryck och majoriteten av innehållet är recensioner av andra
filmer.
Men jag gillar tidningen ändå. Recensionerna är exempelvis av mer udda
filmer som ´Joe - skjut varenda jävla hippie´, ´Biljett till helvetet´,
´Ebola syndrome´ och bootlegvideos av G.G. Allin m.m. Den innehåller också
mängder av kul illustrationer (med förvisso urdåligt tryck) och små
guldkorn som personen på Shock Cinema som anklagar Pippi Långstrump för
pedofili. Önskar att det fanns fler tidningar som denna.

Video Ferox
c/o Johan Karlsson
Magistratsv. 57M22
226 44 Lund
Email: videoferox@rocketmail.com
URL: http://videoferox.home.ml.org

Jan Axelsson

............................................................................

5.5. JELLO BIAFRA & HENRY ROLLINS KOMMER TILL STOCKHOLM


Jello Biafra kommer till Stockholm 11 oktober för att framföra en spoken
word-show på Södra Teatern. Även Henry Rollins kommer till Stockholm för
att framföra en spoken word-show. Rollins spelar på samma plats, Södra
Teatern, den 14 november.

............................................................................

5.6. VÄRDELÖST VETANDE OM MARILYN MANSON

Har ni undrat varför plasten på Marilyn Mansons nya CD-fodral är blå? Tips
för en händelselös dag: plocka fram CD-häftet och håll sidorna under den
blå plasten. Då kommer den "osynliga" gula texten att bli läsbar och små
hemliga meddelanden framträda...

___________________________________________________________________________
annons
    U F F E  W A S  A  N A Z I
    Skivan som innehåller Ulf Ekberg från Ace of Base förflutna som
    nazist. Bilder, musik och dokumentation. Numr. upplaga: 1000 ex.
    Pris: 99kr+porto.
    Flashback Records, Box 696, 114 79 Stockholm. Postgiro: 39 64 28-5
___________________________________________________________________________


... ö v r i g t ............................................................


 6.1. MISSHANDLAD MUSSE PIGG SÖKER BESKYDD


Musse Pigg, Kalle Anka och andra Disneyfigurer på EuroDisney utanför Paris
söker beskydd från alltför aggressiva besökare. De skådespelare som iförda
olika Disneykostymer varje dag möter besökande barn blir hårt utsatta. De
unga beundrarna uppges uttrycka sin kärlek med att slå figurerna i magen
och nypa dem.
Nu har skådespelarna fått nog och skrivit en vädjan om förbättrad säkerhet
till en statlig arbetsskyddsorganisation, uppger The Daily Telegraph.

............................................................................

 6.2. DANMARK AVKRIMINALISERAR PROSTITUTION


Det finns en majoritet i danska folketinget för att avkriminalisera
prostitution. Men koppleri skall även i fortsättningen vara olagligt och
kunder som utnyttjar prostituerade under 18 år skall kunna straffas.
Förslagen läggs fram av regeringen när folketinget samlas igen i
oktober, skriver tidningen Kristeligt Dagblad.
- Vi gör upp med strafflagens gamla regel om otukt, som inte är tidsenlig,
säger folketingsledamoten Else Marie Mortensen (s).
Enligt den nuvarande strafflagen skall polisen ålägga de prostituerade att
hitta ett nytt, lagligt arbete. Annars kan de straffas med fängelse i upp
till ett år. Detta tillämpas dock inte i praktiken.
En nyhet blir att den som köper tjänster av prostituerade som är under 18
år skall kunna straffas med böter eller fängelse i upp till två år.
Den nya danska prostitutionslagen hamnar mitt emellan två olika
internationella inriktningar. Sverige gör det från nyåret förbjudet att
köpa sex. Holland och Tyskland går motsatt väg och avkriminaliserar
sexmarknaden.

............................................................................

 6.3. RÄDDA BARNEN VILLE ENDAST RÄDDA MORALEN


Barnporranklagelse mot svenskt museum avslöjade hjälporganisationen Rädda
Barnen!!! Det är nu bevisat, att "Rädda Barnen" endast vill "Rädda
Moralen".

I början av juni 1998 uppstod en smärre ´skandal´ kring en utställning i
Historiska Muséet i Stockholm. Man visade fotografier (12 stycken)
på nakna pojkar. Detta har upprört organisationen Rädda Barnen samt
resulterat i att en politiker polisanmälde museet. Anledningen var att
"bilderna föreställer nakna barn - pojkar - med halverigerade penisar, och
utställningen är därför barnpornografisk". Polisen granskade bilderna och
åklagaren fann ingen anledning att plocka bort bilderna eftersom man
bedömde att pubertetsutvecklingen redan avstannat hos samtliga modeller
(=modellerna är icke att anse som barn). Då hoppade svenska Posten in i
debatten, och man uttryckte det omoraliska med att visa dessa bilder.
Postens åsikter framfördes med anledning av att Posten är sponsor åt
evenemanget Kulturhuvudstad´98 i Stockholm.
Historiska Muséet förklarade att konstnären som tagit bilderna hade fått
modellernas / modellernas föräldrars skriftliga tillstånd att visa
bilderna. Samtliga modeller är idag över 18 år. Rädda Barnen hävdade att
det är brister i den svenska lagstiftningen och att det är moraliskt fel
att visa dessa bilder, och "att det är ännu mera upprörande att föräldrarna
gett sitt medgivande till bildernas publicering. Barnen kränks varenda
gång någon tittar på bilderna!".

Enligt min mening handlar bilderna inte om barnpornografi, men att
organisationen Rädda Barnen har tagit tillfället i akt att få publicitet.
Jag upplever att RB försöker marknadsföra sig som moralens väktare, vilket
har att göra med deras behov av att få in pengar via insamlingar. Eftersom
det inte är frågan om barnens väl (i detta fall hade de gett sitt
medgivande till att medverka i konstnärens utställning) så måste det vara
frågan om att Rädda Barnen försöker att hävda sitt existensberättigande -
för att kunna samla in mera pengar. Det vore önskvärt om en kommitté
bildades i Sverige för att bemöta Rädda Barnens propaganda samt utveckla
ett manifest applicerat till svenska förhållanden! Man bör märka att Rädda
Barnens argumentation är mycket känslosam, men att man aldrig kan diskutera
sakfrågan på ett nyanserat sätt, det vill säga; det är helt otillåtet att
ha en avvikande mening! Och det i ett land som Sverige som anser sig ha
goda demokratiska traditioner!

Men genom Rädda Barnens agerande har det blivit synligt för vanligt folk
att organisationen enbart är intresserad av att hålla barnporrdebatten vid
liv och spä på den redan nu så omfattande ´pedofili-hysterin´ som råder.
Barnpornografifrågan måste sättas in i ett större sammanhang. Det är
faktiskt frågan om det fria ordet - och den fria bilden - även om detta
påstående kan låta klichéartat. I Sverige finns starka krafter för att
förbjuda all pornografi. Deras kamp håller dom i liv genom att använda
barnpornografin som skrämselpropaganda. Barnporr är i Sverige förbjudet på
alla sätt (snart även innehav), och förslag finns på att förbjuda även
teckningar och målningar. Därtill har socialisterna kriminaliserat köp av
sexuella tjänster, vilket var en eftergift åt kvinnoorganisationerna. Denna
lag kan användas för att stoppa inhemsk pornografisk produktion. Nästa steg
i förbudsivrandet är kampen mot djurpornografi, och sannolikt också ett
återinförande av förbudet mot tidelag. Har man kommit så långt kan man
förbjuda resten också, menar dom som stödjer moralisternas kamp.

Vilka opponerar sig mot dessa trångsynta krafter? Jag gör det, och ett
fåtal personer till. Men det är farligt att offentligt framföra sina
åsikter - och tidningarnas insändarspalter undviker att publicera artiklar
med frisexuella åsikter. Dessutom respekterar inte tidningarna utlovad
anonymitet (det vet jag själv efter en publicerad insändare). Men jag känner
att jag just påbörjat en kamp mot de fördomsfulla krafter som härskar idag.
Och den kampen blir svår att vinna om det inte blir flera som sluter upp i
de frisinnade grupperna. Det skulle behövas flera som författaren Stig
Larsson som vågade erkänna att han "....tänder på 13-åriga flickor. I alla
fall de som fått bröst!". Tyvärr har han fått stå ut med mycket kritik på
grund av sitt uttalande, men om flera vågade tala ut så kanske ämnet skulle
behandlas mera nyanserat och mindre fördomsfullt. Jag själv har haft kontakt
med kvinnor som privat vågar erkänna att de känner sig sexuellt attraherade
av yngre personer. Det var överraskande, men inte helt oväntat. Men för ett
tag sedan fick jag ett antal brev från några flickor (mellan 13-16 år
gamla) som berättade att dom hade regelbundna fantasier som handlade om
sexuella förbindelser med vuxna män (och äldre kvinnor). Dessa brev var
ärligt skrivna, vars innehåll jag i övrigt inte vill avslöja. Men min
övertygelse har blivit starkare; vi måste bekämpa moralisternas inskränkta
syn på sexualitetens möjligheter och riva ålderstabut! Och den kampen
börjar med att avslöja Rädda Barnens hyckleri i barnporrfrågan!

Text: MdS Sverige

Artikeln är hämtad från Danish Pedophile Associations hemsida på Internet.

Ytterligare information:

Foreningen Pædofilgruppen (Danish Pedophile Association)
Postbox 843
DK-2400 København NV
Danmark
Tel. 47 17 37 28
Email: dpa@forum.dk
URL: http://www.danpedo.dk
   http://www.danpedo.to

............................................................................

 6.4. RÄDDA BARNEN VILLE ENDAST RÄDDA MORALEN: PART 2


The photographer´s statement for the Swedish Media:

I have thus far remained silent through the controversy my work has caused.
In regard to the work, it speaks for itself; there is nothing I can add by
talking about it which would serve to defend it more than its own qualities
do. In regard to the slanders directed toward myself, I would merely note
that they are essentially the same as bigots and censors have directed
toward many other artists who have worked with similar subjects - Will
McBride in Germany, Graham Ovenden and Ron Oliver in England, Jock Sturges
and Sally Mann in the United States, and others. The accusations are
expectable, and contemptible. The destruction of my work on 30 June,
however, requires that I speak out.

Whatever those who destroyed the work may claim, their act has nothing to
do with "protecting children". In fact, their actions show utter and
total contempt for the real individuals who are the subjects of the
pictures. The subjects of these photographs are now between 25 and 42
years of age; as adults they have granted permission for the pictures to
be displayed. They have had quite adequate time to reflect on their
experience. They neither asked for nor desired the "protection" of the
thugs who destroyed images to which they gave their approval.

Nor does the destruction of my work have anything to do with
"pornography". Twice the Swedish authorities reviewed the work and
declared that it was not "pornography." It was not the work which was
destroyed which violated the law, it was those who destroyed it who did
so, those who justify their actions by appealing to the norms and
values of society.
In their actions they in fact have shown their utter contempt for the
most basic norms and values such as human tolerance, freedom of
expression and rational discussion, and ultimately for the rule of law
itself, if they can not bend that law to their own ends.

The destruction of my work puts us in the realm of Brownshirts, and of
"entarte kunst". It is therefore not surprising to learn that those who
carried out the destruction apparently identify themselves as Nazis. As
they apparently use that term for themselves, there is not much more
that can be added. Anyone who does not loath what they stand for and
their actions absolutely lacks moral sense.

What can and must be added, however, concerns those elements in the
Swedish media, and those public and political figures, who by their
deliberate exploitation of issues surrounding this matter, their
hysterical appeals to "protecting children," their demonization of
"pedophiles," and their inappropriate identification of images which
they dislike as "child pornography," over the last five weeks have created
the atmosphere in which Nazis now feel free to raid a museum and destroy
artwork. It is easy enough to condemn Nazis; those who set the stage for
them, who have given them aid and comfort and justified their actions,
however, bear equal responsibility for what has happened. They too must
be held accountable.

As an artist, it is devastating to have your work destroyed in this way.
But the history of our century makes it clear that it is even more
devastating for a society to forfeit its sanity and sense of human decency.

No amount of rhetoric about the "necessity to protect children" will cover
what has happened in Sweden over the past five weeks. It is rare that moral
bigots and censors show quite this openly their community of interests with
Nazism; one of the few other instances I can think of are "pro-life"
campaigners who countenance the murder of doctors at abortion clinics. The
rest of the people of Sweden have now had an opportunity to see what the
real agenda of intolerance is that these elements are promoting with their
hysteria about "pedophiles" and "child pornography", and where it will take
them as a country. Their agitation and actions have nothing to do with the
real and necessary concerns of protecting children, and in fact lead
society aside from these concerns, while pushing the society over the brink
of intolerance. I can only appeal to responsible citizens to think long and
hard about what has happened, and repudiate all those responsible for
this outrage.

D.H. Mader

............................................................................

 6.5. TAXI BILLIGARE ÄN POSTENS PORTO


Det kostade 1 017 kronor att skicka paketet med Posten från Borås till
Värnamo. En taxiresa hade gått på hälften så mycket.
Hans Palm, butikschef vid Mekonomen i Borås, skickade ett paket med
Posten till Värnamo, en sträcka på tio mil. Paketet vägde 38 kilo och
kostade över en tusenlapp i frakt.
- Hade han beställt taxi några dagar i förväg hade han kunnat få det
levererat inom två timmar för halva priset, säger Tomas Oscarsson vid
Borås Taxi till Borås Tidning.
Paketet var 180 cm långt och 80 cm högt och lika brett, och räknades
som skrymmande av Posten.

[Chrystal]

............................................................................

 6.6. OLAGLIGT ATT SPRIDA SCIENTOLOGIBIBELN PÅ INTERNET


Stockholms tingsrätt förbjuder Zenon Panoussis, mannen som offentliggjorde
scientologibibeln i Sverige, att sprida scientologernas ´heliga´ skrifter
till allmänheten via Internet. Förbudet är förenat med ett vite på
50 000 kronor.

Panoussis dömdes att betala ett skadestånd på 10.000 kronor till Religious
Technology Center (RTC), scientologikyrkans huvudorganisation i USA, och
att stå för scientologernas rättegångskostnader, drygt 1,2 miljoner kronor.
RTC begärde 7,6 miljoner kronor men tingsrätten anser att deras ombud lagt
ned mer arbete än nödvändigt på målet.

Panoussis yrkanden att delar av målet skulle ogillas har tingsrätten
avvisat. När denne 1996 lade ut scientologernas skrifter på sin hemsida
blev de tillgängliga för allmänheten och innebar därmed att ett intrång
i RTC:s upphovsrätt, konstaterar nu tingsrätten.

RTC äger rättigheterna till skrifterna författade av rörelsens grundare
L Ron Hubbard. Bärande tes i hans lära är att utomjordingar lever i
människan och hindrar hennes utveckling.

Enligt tingsrätten har RTC visat att skrifterna aldrig har publicerats,
vilket gör Panoussis spridning olaglig. Nya anhängare till kyrkan får
istället stegvis ta del av innehållet genom att delta i dyrbara kurser.

Mest uppmärksammat är Panoussis tilltag när han i oktober 1996 lämnade in
scientologibibeln till riksdagen där den blev allmän handling och
tillgänglig för var och en som vill läsa den.

Syftet var att väcka frågan om lagstiftning mot scientologerna, har
Panoussis hävdat. Tingsrätten anser att det hade kunnat ske utan att
papperna lämnades till riksdagen. Att så skedde innebar därmed ett
fortsatt intrång i scientologernas upphovsrätt.
- Det är en stor seger för oss att vi nu har en dom på att det är olagligt
att sprida våra heliga skrifter, säger scientologernas informationschef
Tarja Wulto till TT.

Men scientologernas problem kvarstår. Fortfarande finns deras bibel
tillgänglig i riksdagen, det kommer knappast den här domen att ändra på.
Och inte bara där. Även hos regeringen och justitiekanslern kan man läsa
dokumenten. Regeringen har visserligen en gång hemligstämplat papperna
efter påtryckningar från USA, men det beslutet rev regeringsrätten upp i
juni i år.

Sedan i april i år brottas en statlig utredning med frågan om allmänhetens
rätt att ta del av offentliga handlingar som samtidigt berör någon annans
upphovsrätt bör inskränkas. Den beräknas bli klar först i september 2000.

............................................................................

 6.7. SÅ BESTÄLLER DU SCIENTOLOGIBIBELN


Scientologibibeln som scientologikyrkan vill förbjuda allmänheten att läsa
går fortfarande att beställa - helt lagligt. Detta gör du t.ex. genom att
ringa arkivet hos justitiekanslern. En komplett kopia av hela bokan (203
sidor) kostar 436kr + porto. Du kan även be att få komma dit och hämta den.
Du slipper du både portokostnaden samt att lämna ut ditt namn och din
adress. Leveranstid är då ca. 1 timme.

Tel: 08-405 10 00 (begär arkivet i växeln)

När du gör din beställning anger du endast att du vill beställa en kopia av
Scientologibibeln. Alla på JK vet då vad det gäller, tro mig.

Beställ den idag, imorgon kan den vara förbjuden... :-)

............................................................................

 6.8. KYSKHETSBäLTEN På POSTORDER


USA-tillverkade kyskhetsbälten saluförs nu till misstänksamma äkta män,
oroliga föräldrar och kvinnor som oroar sig för våldtäkt i Asien. Bältena
är gjorda i rostfritt kirurgiskt stål, och säljs endast på postorder.
Priset är drygt 6 000 kronor.

Läkare och kvinnoföreträdare avfärdar kyskhetsbältena som löjliga och
ohygieniska. En läkare säger till Sunday Times att bältena troligen kommer
att användas till sexlekar snarare än som skydd.

............................................................................

 6.9. SLAGSMåL OM GRATIS SNOBBENFIGURER


Tusentals Hongkongbor köade i veckan i timmar utanför en hamburger-
restaurang för att få en plastfigur föreställande Snobben. Varje dag sedan
den 1 september har restaurangkedjan delat ut en Snobben. I tisdags blev en
föreståndare för en av hamburgerrestaurangerna svårt misshandlad av en
Snobbensamlare som kom fram för sent, plastfigurerna var slut.


============================================================================
Annonsera i Sveriges största nyhetsbrev på Internet - alla kategorier.
Prel. annonspriser från 99kr [ca. 0,1 öre / prenumerant] och uppåt. Först
till kvarn. Skicka email till fna@flashback.se för ytterligare information.
============================================================================
----------------------------------------------------------------------------
   WELCOME TO THE COMMUNITY    | U F F E  W A S  A  N A Z I
Slutna mailinglistor & nyhetsgrupper | Skivan som innehåller Ulf Ekberg från
anonym email & ocensurerada hemsidor | Ace of Base förflutna som nazist.
 URL: http://www.flashback.net   | Bilder, musik och dokumentation.
-------------------------------------| Numrerad upplaga: 1000 exemplar
  U N I K  A N N O N S P L A T S | 99kr+porto (20kr)
  Sveriges största nyhetsbrev på  | URL: http://www.flashback.se/rec
 Internet och norra europas största |--------------------------------------
 kanal för alternativ information. |   YELLOW PAGES OF UNDERGROUND
  Superlåga introduktionspriser!  | Adresser, telefonnummer, e-mail m.m.
 Kontakta oss för ytterligare info. | till nordens alla undergroundgrupper.
    Email: fna@flashback.se    | Postorderföretag, organisationer och
-------------------------------------| fanzines. Ständigt uppdaterad!
S C I E N T O L O G I - B I B E L N | http://www.flashback.se/underground
Köp scientologikyrkans heliga skrift |--------------------------------------
som de vill förbjuda allmänheten att | Behöver du hjälp med framkallning?
läsa. Komplett version. 203 sidor.  |      Vi ställer upp!
436kr + porto. Snabb leverans!    |  Vill du lansera din nazistgrupp?
Beställes direkt från Justitie-   |      Kom till oss!
kanslerns arkiv. Tel: 08-405 10 00  |    A F T O N B L A D E T
Boken säljes endast begränsad tid ? |  om ett mordhot ska komma fram
----------------------------------------------------------------------------
  ÖVER 120.000 VET REDAN VEM SOM VANN EXPEDITION ROBINSON 1998. VET DU?
        URL: http://www.flashback.se/robinson98
----------------------------------------------------------------------------


... f a s t a  a v d e l n i n g a r ......................................


 7.1. FRÅGOR & SVAR


Har du frågor om något så skicka dem gärna till FNA. I varje nummer publ.
vi ett urval av de frågor vi fått och som vi tror kan vara av allmänvärde
för våra läsare. Frågor såväl som svar skickas till: fna@flashback.se

___________
f r å g o r

 TIGA ÄR GULD?


"Allt du säger kan användas emot dig". Hur många gånger har man inte hört
det sägas i någon amerikansk polisserie? Den s.k. OS-bombaren vägrade att
låta sig förhöras sedan han gripits av polisen. Finns det någon som har en
uppfattning om hur lyckad den här strategin är om man skulle gripas för
något? Att helt enkelt hålla tyst vid polisförhöret.
Får åklagaren inget att gå på eller ger man tingsrätten uppfattningen att
man är en samhällsfrånvänd anarkist som bör ges lagens strängaste straff?

Noak

............................................................................

_______
s v a r

 RE: POLISENS LASER

För info om polisens laser, se http://www.laserstealth.com som säljer en
laserstörare. För att en störare skall fungera måste både våglängd (904nm)
och pulslängden stämma. Annars filtrerar programmet i pistolen bort den
störande strålningen.

Dioderna är specialtillverkade + att hela enheten måste monteras i ett
chassie som tål regn, snö, salt, -50C - +50C etc. För att täcka hela
bilens front bör du även sätta en spridningslins framför dioderna. Detta
gör att de flesta hemmabyggen inte fungerar tillfredsställande.

Tänka på att polisen numera siktar i höger lykta (innehåller en bra
relektor) och sveper sedan över bilen mot takkanten tills de har en
träff.

[Robert]

____________________________________________________________________________

         True freedom has always been illegal
____________________________________________________________________________


 7.2. FEEDBACK

I varje nummer av FNA publiceras ett urval av de läsarbrev vi får skickade
till oss. Det finns dock ej möjlighet att publ. alla inlägg.

                     ----------------------------------

 HACKERS, KUNGAR SOM INTE FÅR RÖRAS!!??


Läser FNA med stort intresse när den dyker upp i E-posten. Läste artikeln
om MTV:s fejkade hack. Där det bl a står:

 > Men i själva verket var detta en ovanligt smaklös PR-kampanj för att
 > få mera publicitet, något som som fått de flesta hackers att ta öppet
 > avstånd från MTV.

Oj, oj, oj stackars små hackers! Andemeningen i hela artikeln är att
"hackeri" är en extremt seriös verksamhet som man absolut inte får driva
med. Har hackers ingen självironi?? Om man nu känner sig trampade på tårna
kan man väl stämma MTV eller varför inte "spamma".
Aj, shit, det glömde jag! En RIKTIG hacker spammar ju inte utan en RIKTIG
hacker gör ju andra jättehemliga och häftiga grejer som att sno lösenord
och sedan utnyttja vanliga hederliga människors konton. Nej, nej, nej
protesterar hackern. Jag bara visar på brister i systemet. När hackern
ändrar vanliga hårt arbetande företags hemsidor och lägger dit drog-
propaganda istället gör man det för att visa på brister i ett system!!??
Tänk om det hade varit moraliskt riktigt att krossa en ruta i en affär
med en tegelsten eller bryta upp låset till en cykel och sno den, bara
för att man visar på brister i ett system!!

Jag är JÄVLIGT trött på dessa snorungar, för inte kan det väl vara vuxna
människor som i jättesuperhemliga samfund håller på med dylika saker??

[Kenneth]

                     ----------------------------------

 ALLA ÄLSKAR VI TELIA

Läste telias svar till datainspektionen. Där stod: "Därtill byter vi
lösenord för de kunder som skulle kunna drabbas (knappt 20 000) och vi ser
även till att kunder som eventuellt drabbas inte skall åsamkas några ökade
Internetkostnader på grund av obehörigt utnyttjande av deras konton." Jag
upptäckte mitt lösenord och användarnamn på listan som publicerades på
nätet. Då hade listan redan varit ute på nätet i någon vecka. Jag kan
nästan svära på att telia aldrig hade bytt mitt lösenord och användarnamn
om det inte jag ringt och utryckligen bett om det. När man sen frågar om
de kan kolla ifall någon surfat för mina pengar säger de att det är
omöjligt. Enda sättet är att jag måste kolla en lista på när mitt
abonnemang använts och jämnföra med när jag suttit. Ursäkta utrycket, men
vem fan har koll på när man sitter på internet och när man inte gör det?
Det är ju inget man skriver in i sin dagbok precis! Problemet är att
telia tjänar pengar på att folk surfar på mitt internet. De skiter i
ifall jag får en dubbelt så hög räkning som jag egentligen borde få. Sen
när jag väl fick min nya kod så tog det en och en halv vecka innan koden
funkade. Telia hade fel på sin lösenordsserver eller nånting.
Alla älskar vi telia!

[PedaGogen]

............................................................................

 RE: ÖPPET BREV FRÅN EN NAZIST


Jag vill inte med detta inlägg diskutera ståndpunkter eller åsikter. Jag
respekterar andras åsikter men jag kan inte respektera författaren till
debattartikeln i FNA 108 "Öppet brev från en nazist". Inte för hans åsikter
utan för de felaktigheter han medvetet (eller omedvetet?) sprider.

1)	Han skriver att endast 2% av alla födda barn i världen -96 var
vita. Det beror på två orsaker: För det första är den "vita" rasen i
minoritet jämfört med alla svarta människor i Afrika, alla gul-hyade
människor i Asien och alla araber i mellanöstern. För det andra är det ett
välkänt faktum att i rikare länder föds det färre barn. Takten på
barnafödandet är lika stor i västvärlden för vita som svarta.
2)	"Den femte september 1939 förklarade världsjudendomen krig gentemot
Tyskland..". Tyskland hade redan sedan flera år tillbaka förklarat krig mot
judarna, så även om det är sant att "den judiska agenturen var beredd att
träffa avtal om insats av judiska trupper", så kan detta bara tolkas som
handling i självförsvar som de, i enlighet med internationella lagar hade
rätt att internera Tyskland som fientlig makt. Tyskland hade redan tagit
Tjeckoslovakien 1938, de var redan klara över att de skulle ta över Polen.
I Polen fanns inga judiska trupper som hotade Tyskland.
3)	Gaskamrarna i Auschwitz styrks av fler undersökningar än de som
påstår att de varit en omöjlighet. Jag har själv besökt Auschwitz och man
kan utan problem se att det är fullt möjligt att stänga in människor i ett
lufttätt rum och släppa ner gas. Jag kan inte se någon som helst svårighet
med det.
4)	Det finns starka bevis på att man använde människor för
tillverkning av tvål, kläder m.m. Bl.a. har Himmler haft sitt hus inrätt i
material gjorda av människor, vilket han också berättade för sina vänner
(som garanterat inte var lögnaktiga judar). Oavsett om det funnits falska
rykten om liknande händelser redan efter första världskriget, så var det
bara rykten som inte fick någon internationell uppmärksamhet.
5)	Förklaringen på varför det inte synts rökutveckling eller
folkmassor utanför krematorierna är mycket enkel. Tyskarna visste att de
inte fick röja sina massavrättningar. Vid varje rapport om flygplan slutade
krematorierna slutade för tillfället att bränna människor. Och så vitt jag
vet så fanns det visst flygfotton med stora samlingar människor på väg in.
6)	Jag har aldrig hört talas om ögonvittnen som påstått gaskammrar i
Dachau. Men jag kan mycket väl tänka mig att det funnits människor i det
lägret som uppfattat det som att det funnits gaskammrar där.
7)	Att påstå att förintelsen tjänar politiska syften är helt fel. Det
finns mycket fakta dokumenterat som bevisar att den verkligen genomfördes.
Bl.a. röda arméns filmer när de fritog fångarna i Auschwitz. Och Sovjet var
inte vänligt inställda mot judarna och hade inget att vinna på att hjälpa
dem än att tränga tillbaka nazisterna. Den stora summa pengar som betalats
ut i skadestånd till Israel beror naturligtvis på att de flesta judar
flyttade dit efter andra världskriget.
8)	Det finns inga 20000 judar i Sverige. Enligt de siffror jag sett
ligger det snarare runt 5-7000st. De flesta är inte ortodoxa utan lever som
vanliga Svenskar. Enda anledning till att de har höga positioner är att det
i deras kultur anses viktigt att utbilda sig...

Jag tror att författaren till debatt-artikeln antingen är dåligt påläst och
har fått dålig information, eller så sprider han medvetet lögner.

Jag anser att alla ska ha rätt till en egen åsikt, men man ska inte försöka
påverka andra genom lögner.

[Bad Nit]
                     ----------------------------------


Jag tänkte att jag måste gå in i debatten, med tanke på det "öppna brevet"
från en "Nazist".
Jag själv kallar mig för National Socialist, och det har jag gjort sedan
jag blev medveten om politik. Jag håller med om mycket som stod i
brevet, fast jag tänkte stilla att det är inte konstigt att vi aldrig
kommit till makten igen (aldrig i Sverige men däremot i Tyskland (NS),
Italien (fasc) & Spanien (fasc.). Sedan kan vissa påstå att Chile och
andra länder har haft fascistiskt styre men det tycker inte jag efter vad
min övertygelse är.)

Felet som många av dagens nationalsocialister & fascister idag gör är
att de förnekar förintelsen samt åberopar namn som är tagna direkt från
den amerikanska nationsocialist & fasciströrelsen. Ta till exempel "vit
seperatist" som är direkt hämtat från Ku Klux Klan. Det skrämmer mig att
människor som påstår sig vara nationalsocialister hämtar ideér och
inspiration från den mest mångkulturella smältdegeln i världen vilket USA
är. Vi som åberopar vår övertygelse att vara NS, skall titta på vår närmsta
omgivning som Estland, Norge, Tyskland, Danmark, England etc. Dessa
länder har till stor del likvärdig kultur som Sverige och där kan vi
känna oss hemma.

Sedan detta med förintelsen.. eller rättare sagt försöket till att
förinta vissa folkslag. Jag håller med honom att det finns vissa
felaktigheter och viss propaganda som de allierade utalade före, under
och efter kriget, som är felaktig. Men för den skull behöver vi väl inte
påstå att vi är blinda och döva. Jag vet allt om dessa sk. olika
uttalanden som de gjorde, men snälla någon, ta tjuren vid hornen och
erkänn att "Visst det hände, men vad NS var då, är inte vad den är idag".
Alla kan titta (allrahelst nu under valtider) att socialdemokrater,
moderater, centern och andra inte är vad de har varit. Lyssna med era
äldre familjemedlemmar.
Sossarna var t.ex. mycket NS-"vänliga" före och under kriget, men
ändrades markant runt 1943-44 då krigslyckan vände för Tyskland.
Sossarna anammade många av tyska rikets ideér vilket vi använde
oss långt efter kriget och fortfarande använder (kommer in på det strax).

Dessa personer som förnekar föreintelsen tycker jag är ointilligenta, då
bevisen är överväldigande. Exempelvis finns det direkttryck av tågtid-
tabeller för Auschwitz över vilka tåg, med antal personer och vart ifrån
de kom. Det finns Jürgen Stroops (SS-Gruppenführer = General) rapport
över hur han förintade det judiska ghettot i Warzawa i nytryck (direkt
från original), även Franz Novak som var SS-Obersturmbannführer
(Överstelöjtnant) Adolf Eichmanns transportofficer i Ungern (träffade
Raoul Wallenberg ett antal gånger) har skrivit en bok om sin tid i
Ungern. Titeln på den boken är "Auschwitz var för mig bara en tågstation"
(tror jag, på tyska är det "Auschwitz war nur ein Bahnhof"). Detta var
bara några exempel på böcker och dokument som går får tag på, svårt men
möjligt. Ett annnat bra exempel är att i National Archives i Washington
så finns Reichführer-SS Heinrich Himmlers dagböcker på microfilm för köp
(endast kopior). De kostar 35$ stycket och är ett par stycken. Efter
köpet gå till riksarkivet eller kungliga bibloteket och fråga om du får
läsa mikrofilmen där.

Nu tillbaka vad Sossarna gjort. Jag tycker det är rätt så lustigt under
den pågående debatten om IB-affären och om vi skall ha en
sanningskommission eller inte. Göran Persson hävdar och försöker vinna
lite tid på att det var väl bra att "vi" kartlade "Nazister och
Kommunister" - de som är ett hot mot demokratin. Problemet är att detta
tycker jag är bara tomt prat. Vad vi verkligen skulle ha en
sanningskommission om är angående sossarnas agarenade under och efter II
VK. T.ex: 1. De svenska koncentrationslägren i norrland, inga riktiga med
stängsel och baracker utan öppna läger med tält och uppgifter med att
bygga vägar ut i tomma intet på de svenska fjällena, de som blev
internerade i dessa läger var svenska kommunister.
2. De svenska raslagarna, fram till början av 70-talet var det fullt
lagligt att tvångssterilisera "mindervärdiga" i Sverige, t.ex: personer
med downs symndrom, Cp-skadade, damp, MBD, etc. även personer som ansågs
asociala kunde steriliseras.
3. Det enda rasbiologiska institutionen i världen (inte ens Tyskland
hade ett sådant) beläget i Uppsala, existerar fortfarande fast under
annat namn: Etnologiska Instutionen.
4. De Svenska jaktlagarna: direkt kopia av de Tyska jaktlagarna som
antogs i Nürnberg 1935 av Riksmarsalk Hermann Göring.
5. Det svenska skyddet av personer som bevisligen begått
krigsförbrytelser under II VK samt efter tänker närmast på Bosnien och
Rwanda. De personer som begick krigsförbrytelser under II VK skyddas med
motiveringen att brottet är preskiberat enligt svensk lag.
Ett bevis går att läsa i Simon Wiesentahls bok "Rättvisa inte hämnd",
med tanke på att alla vet vad "Platzow lägret" var för något tack vare
"Schindlers List", där fanns det en man av Ukrainskr ursprung med
sergeants grad (SS-Unterscharführer) som bevisligen lever i Sverige (UD
har bekräftat), han är också bevisligen skyldig till ett stort antal
människors liv.
6. Det svenska (med hjälp av Schweiz) kravet på Tyskland (under kriget)
att alla tyska medborgare av judiskt ursprung skulle ha ett rött "J"
stämplat i passet. Detta var ett krav från Sverige så vi kunde avvisa
dem direkt vid gränsen. Jag undrar hur många av dem som klarade sig.

Nu orkar jag inte ta flera exempel, men jag tycker att jag visat tydligt
att partier kan förändra sig under åren som går. National Socialismen har
efter mitt begrepp förändrats avsevärt, likväl som socialdemokratin och
andra har förändrat sig.

Tyvärr späs den allmänna åsikten om oss NS på tack vare brev som det
tidigare, och jag tycker att de gör mer skada än nytta.

Lär er att världen har förändrats och att vi måste anpassa oss efter
tidens tand, vi kan inte få ett land som Tyskland mellan tiden 1933 &
1945 tillbaka utan vi måste hitta andra vägar och ideér.

Ni undrar säkert vem jag är, ibland kan det låta som om jag anklagar NS
och egentligen skulle tillhöra AFA eller någon annan antidemokratisk
organisation. Så är det inte. jag försöker vara så lyhörd och öppen som
möjligt. Jag har invandrare som vänner och de vet var jag står politiskt.
De respekterar det, de vet om att jag inte önskar livet ur dem, de vet att
jag bara vill att det skall bli bra i deras länder så de kan återvända
dit och att jag kan besöka dem som turist.
Likväl som deras barn skall kunna besöka Sverige som turister i
framtiden. Jag kan tyvärr inte gå ut med mitt namn eller andra uppgifter
som kan länkas till vem jag är då jag har en ej accepterad åsikt enligt
det svenska samhället. Men vad som kan sägas är att jag är i medelåldern,
gift, har 2 barn och arbetar som högre chef på ett medelstort företag
i Stockholm.

Ha en trevlig höst allihopa.

[National socialisten]

                     ----------------------------------

Jag tänker inte ge mig in i någon debatt med dig. Det vore meningslöst att
försöka med tanke på att du är verklighetsfrämmande nog att hävda att
förintelsen inte skulle ha ägt rum.
Jag vill bara påvisa ett lustigt fakta ur din artikel.
Du beskriver judarna som en "etnisk minoritet som anser sig förmer än alla
andra samt är otroligt fanatisk i sin tro och ideologi."
Det är rätt kul, eller hur?
Det är ju en utmärkt beskrivning på er nazister, och efter att ha läst din
artikel kan jag nog tillägga: en beskrivning på dig i synnerhet.

[Sven]

............................................................................

 RE: TELIA FÖRBJUDER SINA KUNDER ATT LÄSA FNA?

Jag är sedan mycket länge prenumerant på FNA och jag har min uppkoppling
via Telia. Jag har en relativt hög trafikvolum i min mailbox (0,5 - 1.5
MD/24timmar) och jag har aldrig blivit nekad trafik på grund av enskilt
mails storlek.
Om jag skall ha någon synpunkt så är det att de som bemannar Telias
supportdesk inte alltid är så välutbildade när det gäller tekniken och
tvärr alltför ofta lämnar felaktika upplysningar.

[Lennart]

                     ----------------------------------

Jag är en prenumerant på FNA och dessutom anställd på Telia internet
support och skulle vilja göra ett litet uttalande.

1 Vi tar endast bort email på kunds begäran och talar alltid om vilken
som är avsändare på mailet vi tar bort, enda gången vi är tvungen att ta
bort ett mail är om det är större än 1 Mb men då måste kunden ändå
kontakta oss och ge sitt medgivande och då har kunden provat ett flertal
gånger att få hem det.

2 Vi tar bort mail som är mindre än 1 Mb om dom är skadade och kunden
inte får hem dom (vet ej om det var fallet i det nämda) det har
inträffat att en speciell avsändare provat att skicka mail till en kund
och det har inte gått att få hem så vi har tagit bort det, sen har dom
blivit tillsänd samma mail från samma avsändare med samma resultat.

Vad som hänt i detta fall vet jag inte men om kund ringer till oss på
supporten och inte får hem FNA så är det ju nåt fel tex skadat, OBS vi
ser inte vem avsändaren är förrän vi tar upp den sidan som avs. står på
och då frågar vi kunden om det är ok att ta bort det för att det låser
lådan. KUNDEN HAR ALLTID ALTERNATIVET ATT FÖRSÖKA FÅ HEM DET IGEN !!!!

[Mysko]

                     ----------------------------------

Jag läste er artikel om att Telia inte lät sina användare läsa FNA. Det
tyckte jag var ganska roligt eftersom jag sitter och jobbar på Telia och
jag har inte haft några problem alls med FNA breven.

Men men men det är väl Telia i ett Nötskal......

[j.]

............................................................................

 RE: COPYRIGHT FINNS INTE

>Den svenska upphovsrättslagen innehåller för övrigt ett undantag som gör
>det lagligt att kopiera böcker för eget bruk, vilket ofta döljs i
>baksidestexter som antar att allt kopierande är i kommersiellt syfte och
>därför förbjudet. Kopiering av CD-skivor och dataprogram innefattas dock
>inte av denna personliga kopieringsfrihet.
>Du får alltså låna en bok och kopiera den, men detsamma gäller inte för
>en CD-skiva.

Som någon påpekade i Flashback #108 får man faktiskt kopiera datorprogram
ibland. Och CD-skivor får faktiskt också kopieras, med vissa undantag.

Alla CD-skivor med mer än 1 låt räknas som "digitala sammanställningar".
Digitala sammanställningar får man alltid göra _analoga_ kopior av, så
länge man bara använder kopiorna för enskilt bruk och gör kopieringen
själv. (Man får t.ex. inte be någon annan att spela av en CD-skiva åt en.
Däremot får personen ifråga låna ut sin orginal CD-skiva till dig...)

Att göra _digitala_ kopior av digitala sammanställningar (t.ex. bränna
av en CD) är förbjudet i vissa fall, men detta förbud gäller bara samman-
ställningen _i_sig_. Digitala kopior av _enskilda_låtar_ får man alltid
göra på samma villkor som analoga kopior.
Och för att det ska vara förbjudet att kopiera själva sammanställningen,
krävs det att denna _i_sig_ uppnår verkshöjd (dvs är såpass "avancerad"
att den skyddas av upphovsrätt).

För att sammanställningen av en CD-skiva ska uppnå verkshöjd krävs en
viss intellektuell prestation av sammanställaren. Exakt hur stor vet jag
inte och eftersom regeln om digitala sammanställningar är ganska ny
finns det nog inga lämpliga prejudikat än.
Men min gissning är att en normal CD-skiva (som brukar bestå av de 10-15
"bästa" låtar artisten spelat in sen förra skivan) inte kräver tillräckligt
stor intellektuell prestation att _sammanställa_. Samlingsskivor av typen
"de-tio-största-hitsen-senaste-månaden" kan knappast uppnå verkshöjd de
heller. Alla dessa bör man alltså kunna bränna av utan problem, under
samma villkor som gäller för analog kopiering.

De CD-skivor där _sammanställningen_ uppnår verkshöjd är väl främst:
* genomtänkta samlingsskivor där någon verkligen lagt ner jobb på att
 kombinera ihop låtarna (gäller t.ex. soundtracks till många filmer).
* "koncept-album" av en enstaka artist/grupp där _kombinationen_ av
 låtarna spelar en stor roll
För dessa kategorier får man nog nöja sig med att bränna av enskilda
låtar, eller göra en analog kopia.

Källor:
* Upphovsrättslagen, SFS 1960:729
 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.HTM
* Proposition 1996/97:111, kapitel 5.4.6
 Hittas via http://rixlex.riksdagen.se/prop/prop_form2.html

[Johan Zandin]

                     ----------------------------------

Vill bara påpeka att "Jesper" som i tidigare inlägg om Copyright finns
eller inte, själv har missuppfattat en sak.

 > Vad många dessutom inte vet är att det är fullt
 > lagligt att ändra de datorprogram du själv köpt/äger rättigheterna
 > till, och det inkluderar dessutom demo-versioner!

Det är stor skillnad på att köpa ett datorprogram i affären och att äga
rättigheten till det. Du äger INTE rättigheten till något program du
köper i en butik/tankar ner från internet eller kopierar från en kompis,
utan möjligtvis rätten att ANVÄNDA programet. Självklart får du ändra i
koden för ett program som du äger rätten till, men knappast i någon
annans alster.

[Pestilenz]

............................................................................

 RE: PROXYSERVER

Tyckte att tillvägagångssättet för att använda proxys som beskrevs i
senaste FNA var lite omständigt + att jag inte fick det att funka.
Det är mycket enklare att använda en proxy genom att ställa in det i sin
browser.

     Netscape-exempel:
       1. Gå in på Options->NetworkPreferences->Proxies
       2. Klicka i Manual Proxy Configuration
       3. Under HTTP Proxy så skriver du in host och
        sedan port i respektive fält.

Långt ifrån alla proxys kör på port 1080. För en bra och gratis
proxy-tjänst (d.v.s. ingen som stängs när dom upptäcker att utomstående
använder den) är LPWA. För registrering gå in på www.lpwa.com.

Här har ni 3 fungerande proxys om LPWA inte duger:
proxy.w-i-s.net : 3128
proxy.iwvisp.com : 8080
proxy.ipswich.gil.com.au : 8080

[pan1k]

                     ----------------------------------

Ska du använda någon annans proxyserver för att vara anonym bör du också
kolla att proxyservern har parametern "forwarded_for" ställt i off-läge.
Annars kan man lätt plocka fram bakomvarande IP-adress med hjälp av
miljövariabeln HTTP_FORWARDED.

För att kolla detta; koppla på proxyn i browsern och gå till
http://voyage.cup.com/usrcgi/remote.cgi
så ser du hur du presenteras.

[CMGarp]

............................................................................

 RE: HACKINGPROGRAM

 >HACKINGPROGRAM
 >Password Theif 1,0. 500 kr
 >Email: worrier@hotmail.com

Detta program är helt gratis och gjort av Zoom från Zoom´s Lair. Jag har
själv haft det upplagt på min sida (som är nere för tillfället) så man
kunde ta ner det utan kostnad. Köp det inte.

[drg]

____________________________________________________________________________

     If you want something to be popular, make it illegal
____________________________________________________________________________


7.4. PS. KOLLA IN


Lesbians Against Boredom......... http://www.keyway.net/~cyberzoe/labofsocal
 Lesbisk glädje?

Fitta Personal Trading.............. http://www.chasque.apc.org/moston/fitta
 Vilka konstiga namn de har på företagen i Uruguay.

Felia020suger.............................. http://www.felia020suger.just.nu
 Ännu en kampanjsida mot Telia.

Droglexikon................ http://home7.swipnet.se/~w-70976/droglexikon.htm
 Upphovsrätten är död. I bokaffären kostar denna bok ca. 700kr.

BME: People................... http://www.bme.freeq.com/people/bme-pepl.html
 Modern Primitives. Personer som gillar piercing och kroppsutsmyckning m.m.

URL: http://llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch.co.uk
 Världens längsta URL? Adressen går till en liten stad i Wales. Där kan du
 bl.a. tävla i hur man uttalar stadens namn m.m.

Alice Bahs pappa................................. http://hem.passagen.se/bah
 Pappa Bah har en egen hemsida på Internet. Lite speciell som ni ser :-)

Zeke Varg....... http://lix.osterholmsskolan.stockholm.se/~sallo/bigbad4.JPG
 Stora stygga vargen åker karusell.

Sajber............................... http://www.algonet.se/~pjac/bajser.htm
 TV-programmet Sajber har fått en ny hemsida?

Starr Report............................. http://www.algonet.se/~sites/starr
 För dig som endast vill ha godbitarna ur Starr-rapporten...

Djurrätts demonstratyioner................ http://welcome.to/demonstrationer
 Info. om demonstrationer runt om i landet, adresser till svenska och
 utländska DR-organisationer samt hemdresser till svenska djurförtryckare.

............................................................................

 7.5. SMÅTT & GOTT


Fråga: Tycker du att vi ska kvotera kvinnor, invandrare eller andra grupper
som idag har det svårt?
Margareta Winberg: Jag tycker om kvotering till exempelvis politiska
uppdrag. I vårt parti har vi en sådan regel när det gäller kvinnor och
politiska uppdrag. På arbetsmarknaden är det svårare eftersom det krävs en
viss kompetens för ett visst jobb.
[Saxat från Socialdemokraternas chat den 23 augusti 1998]

Nu är det lagligt med cubensis och andra hallucinogena svampar i Norge
URL: http://www.dagbladet.no/nyheter/1998/09/13/131077.html

Heta Linjen finns nu även i Oslo, Norge.
Tel: 2150 2200 - 99 och 2150 2800 - 99
URL: http://www.hetalinjen.com

FNA har fått ett flertal email från missnöjda kunder som handlat hos
Hackiosken (http://fly.to/hackiosken). Enligt dem skickar man pengar, men
det kommer aldrig något.

Dagens Industri rapporterar att Scandinavia Online i år går med cirka 170
miljoner i förlust. Någon som är förvånad?

Under en orgieliknande kväll hemma hos Kevin Costner tog någon med sig en
kamera och filmade allt. Enligt den amerikanska veckotidningen National
Enquirer innehåller filmen Costner och ett antal unga blondiner mellan
vilka han fördelar sina gracer.

En man i Florida har av Federal Trade Commission förbjudits att annonsera,
marknadsföra eller sälja varor via Internet. Förbudet gäller på livstid och
uppges vara det första i sitt slag.
Mannen som heter Craig Hare Lee har anordnat auktioner på persondatorer via
Internet och inkasserat cirka 20 000 dollar, motsvarande 154 000 kronor,
för datorer han sen inte levererat.
[Källa: NyTeknik]

Ytterligare två MP3-arkiv:
24.226.26.223  L: mp3 P: mp3
195.198.153.139 L: Mp3 P: Mp3

Telia står bakom ett förslag från Chalmers kallad Best Current Practice
(BCP), som även lämnats som förslag till standardiseringsorganisationen
Internet Engineering Task Force. Förslaget går ut på att spärra ut all
e-post som inte kommer från eller ska till egna kunder.

"One World, One Web, One Program" - Microsoft Promotional Ad
"Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer" - Adolf Hitler


... n ä s t a n u m m e r .................................................


 o VAL ´98
  RSV räknar f.n. rösterna i riksdagsvalet. De stora partiernas röstantal
  är redan färdiga, men de har fortfarande inte räknat alla småpartier.
  Vi analyserar i nästa nummer de små partierna och presenterar val-
  resultaten från dessa. De partier som tillsammans fick 2,7% av rösterna.

 o NAZISM VS. ANTIFASCISM
  Vi gör en genomgång av landets nazistiska och antifascistiska tidningar,
  böcker och informationskanaler. Vilka är bra och vilka är undermåliga.

  FNA #110 utkommer den 21 oktober 1998.

____________________________________________________________________________

                  F L A S H B A C K  N E W S  A G E N C Y

            d e n  f r i a  n y h e t s f ö r m e d l i n g e n

                             1 9 9 5 - 1 9 9 8

                     ----------------------------------

FLASHBACK NEWS AGENCY

FNA


FNA Surftips


FNA Newsflash