Flashback Forum
» «
Travel Forum
Grundad 1983 Söndag 27 maj 2018


     You Are What You Know - You Are What You Do - Help Yourself
        No More Secrets - No More Excuses - No More Limits

F L A S H B A C K   N E W S   A G E N C Y   # 1 1 0

Årgång 4 Nummer 15       ISSN 1402-4543        21 Oktober 1998
63.114 prenumeranter   // + 2.532 sedan förra FNA //   Grundad Juni 1995
____________________________________________________________________________

Redaktör:        Jan Axelsson Mångfaldigande av innehållet i denna
_____________________________________ publikation, helt eller delvis, genom
                    tryckning, duplicering, stencilering,
Flashback News Agency utkommer med ca bandinspelning etc. uppmanas utan för
1-2 nummer per månaden. Den utgives behåll.
utan några statliga stöd eller bidrag
                    Flashback får i perioder 6-700 email
Flashback är politiskt och religiöst per dygn. Detta gör det omöjligt att
obunden. Främsta bevakningsområden är ens hinna besvara en bråkdel av alla
alternativ information med inriktning de frågor som skickas. Hör gärna av
på underground samt även subkulturer, dig med synpunkter, idéer, tips eller
gränsbrytande värderingar, attityder kom med konstruktiv kritik. Frågor
& inriktningar som står i opposition däremot besvaras i mån om tid i vår
mot det övriga samhället.       FAQ: http://www.flashback.se/faq

FNA innehåller periodvis information Post........Box 676, 114 79 Stockholm
kring ämnen som är uppenbart olagliga Fax..................+46-8-503 111 03
i Sverige. Dessa publiceras enbart ur Email................fna@flashback.se
ett informativt syfte. Vi hoppas dels
kunna hålla er à jour och informerade Bankgiro....................5355-6866
om vad som händer inom dessa områden, Postgiro...................39 64 28-5
samtidigt som Flashback skall föra de
utsattas talan i samhället.      En prenumeration på papperstidningen
                    Flashback kostar i Sverige 150 kr och
Artiklar, tips, notiser, debattinlägg inkl tre utgåvor (dubbelnummer räknas
och avslöjanden etc tar vi gärna emot som en utgåva).Ytterligare info finns
via e-mail.              på: http://www.flashback.se/magazine


           You have the right to free speech
      as long as you´re not dumb enough to actually try it

    FLASHBACK | over 15 years of alternative information | 1983-98

                 MCMXCVIII

____________________________________________________________________________


i n n e h å l l | f n a 4 . 1 5

 o Innehåll..............................................................0.1
 o Medarbetare...........................................................0.2
 o Ledare................................................................0.3

               -------------------
                  flashback
               -------------------

 o Flashback t-shirts....................................................1.1
 o Skivan ´Uffe was a nazi´ uppmärksammad i Israel och USA...............1.2
 o Gratis radannonser....................................................1.3
 o Flashback Community vs. spamming......................................1.4
 o Aftonbladet rapporterar om rättegången mot Flashback?.................1.5
 o Dagens Nyheter svammlar om Flashback: part 2..........................1.6

               ------------------
                  droger
               ------------------

 o Konstnär åtalas för cannabis på utställning...........................2.1
 o Albert Hofmann gick på raveparty......................................2.2
 o Universal Church of the Holy And Sacred Herb without Prejudice........2.3
 o Cannabis: lite liberalisering skulle hjälpa...........................2.4

               -------------------
                 hackers forum
               -------------------

 o Telias lösenord.......................................................3.1
 o Spray vs. hackers.....................................................3.2
 o Personuppgiftslagen: kejsaren är naken................................3.3
   . Alla blir journalister
   . Bildt anmäler sina egna veckobrev
   . Mitt liv är ett konstverk
 o Finsk bankomatkupp....................................................3.4
 o Hackkiosken lägger ner................................................3.5
 o Skivbolagen försöker stoppa portabel MP3-spelare......................3.6
 o Aftonbladet distribuerar spam-CD......................................3.7
 o Lista över samtliga riksdagsledarmöters email.........................3.8

               -------------------
               politik & terrorism
               -------------------

 o Förhörsteknik.........................................................4.1
 o Hitlerhälsning vid begravning.........................................4.2
 o E-postterror mot Karolinska institutet................................4.3
 o Valfusk...............................................................4.4
 o Nazism vs antifascism.................................................4.5

               ------------------
                 sub / kultur
               ------------------

 o Metallica: Garage Inc.................................................5.1
 o Recensioner...........................................................5.2
   . Hole - Bite Me!
   . Rammstein - Live at the Max
   . Alanis Morissette - Wake Up
   . Scandinavian Tattoo Magazine #4
   . Underground Productions #12
   . Dagens Skojare #3
   . Mods: Stockholm 1964-1967
 o Stockholm Filmfestival 1998...........................................5.3
 o Nationella Ankistförbundet i Sverige (Kvack)..........................5.4
 o Nytt skivbolag med skinheadmusik......................................5.5
 o Death in June och Boyd Rice kommer till Sverige i november............5.6
 o Intressanta butiker...................................................5.7
 o Tips om nya bootlegs..................................................5.8
 o An evening with Jello Biafra..........................................5.9

               ------------------
                  övrigt
               ------------------

 o Kortfattade nyheter frÂn satellithacking-fronten......................6.1
 o Sexsektens åsna fick inte vara med i TV...............................6.2
 o Domen om scientologibibeln överklagas.................................6.3
 o Den snälla bankmannen.................................................6.4
 o Att lyckas med att annonsera..........................................6.5
 o Bollibompa, bollibombompa.............................................6.6
 o Lönlöst att kittla sig själv..........................................6.7

               -------------------
                fasta avdelningar
               -------------------

 o Frågor & svar.........................................................7.1
    . tågkontrollanter
 o Feedback..............................................................7.2
    . re: öppet brev från en ´nazist´
    . re: så spårar du IP-nummer
    . re: copyright finns inte
    . re: hur blir man tolerant?
 o Links to the Underground..............................................7.4
 o Smått & gott..........................................................7.5

____________________________________________________________________________

m e d a r b e t a r e | f n a 4 . 1 5

Chrystal, Glenn, Grifter, Laz, M, Method Hannes / GoVeg, Christer Nielsen,
niklas, niXon, Pontus, R.H.W, Rickard, Hannu Taivassalo, Tor.S m.fl.

____________________________________________________________________________


l e d a r e | f n a 4 . 1 5

   Att annonsering inte är någon enkel fråga vet jag själv som inte är
   ensidigt positiv. Det är därför ingen överraskning att reaktionerna
   kommer snabbt.
   På en hemsida kan man bl.a. redan nu läsa att Flashback tjänar
   stora pengar på annonsering. Dessa påhopp är givetvis komiska
   eftersom Flashback aldrig tagit emot en enda krona i annonsintäkter,
   utan enbart diskuterat annonsering. Men den ger givetvis snabbt en
   bild av hur provokativt detta verkar vara i vissa läger.

   Jag har haft som plan att tidigast publicera annonser efter nyår.
   Under tiden debatterar jag frågon och hör för och nackdelar. En idé
   som dykt upp under debatten är VULTURE CULTURE. En tryckt tidning i
   A3-format som följer med gratis till Flashback. Den finansieras av
   reklamintäkter och har flera fördelar. Men den främsta är att den
   aldrig skulle ha blivit publicerad annars.
   Resultatet kommer att visa sig under vintern. Själv är jag oerhört
   positiv inför både Flashback #6 och dess bilaga; Vulture Culture...

   Annonspriser är dock inte enkelt, och vilka annonser som säljer är
   också svårt att svara på då det ändå är rel. nya medier vi pratar om.
   Jag har dock valt att lägga priset lågt för att på så sätt göra
   annonsplatsen attraktiv. Detta är en testperiod och testperioder
   skall vara billiga.
   Flera var oroliga över att FNA nu skulle drunkna i annonser och någon
   tyckte att annonspriserna var oförskämt låga.
   Som jag tidigare sa, så måste annonser alltid begränsas - oavsett
   vilket media vi pratar om. Den som plockar in för många annonser ser
   kortsiktigt då detta bl.a. resulterar i färre läsare (för mycket
   annonser gör produkten som helhet sämre) och färre annonsörer (din
   annons är en i mängden och läses inte av lika många).

   FNA har en målsättning - att bli bättre!
   Det har varit målsättningen hela tiden sedan start och jag är nöjd
   med dess utveckling så här långt.
   Med annonspengar kan du t.ex. finansiera korrekturläsning (suprise!)
   och en mer genomarbetad FNA med mer research och mer tid att följa
   upp olika inslag.

   FNA skall vara gratis även i framtiden. Den inspirerar, avslöjar
   och provocerar. Den fyller helt klart sin funktion i mediasverige,
   och bör därför även i framtiden vara gratis.

   Flashback skall också i framtiden ta upp ämnen som av vissa känns
   obehagliga. I detta nummer gör jag en genomgång av nazistisk och
   antifascistisk information. Ett ämne som i sig inte behöver vara
   kontroversiellt, men som blir oerhört laddat då Flashback faktiskt
   är konsekvensneutral, och behandlar båda sidor med samma respekt.
   Att sedan i samma nummer uppmärksamma Hans Scheike, och då inte
   från ett effektsökande perspektiv, är om inte kontroversiellt,
   förvånansvärt ovanligt.

   Fri information behövs för att lära människor att bli kritiskt
   granskande. Det är därför jag alltid svarar uppriktigt och förklarar
   mina åsikter i olika sakfrågor när jag blir intervjuad, men aldrig
   i Flashback.

   Orsaken är som jag tidigare skrivit att jag inte vill att läsaren
   skall påverkas eller färgas av mina åsikter. Jag vill att *DU* som
   läsare skall komma fram till den uppfattning som du själv anser vara
   bäst.
   Ifall detta betyder att du önskar att Flashbacks verksamhet borde
   kriminaliseras så är det helt OK för mig. Jag skulle givetvis inte
   hålla med dig, men ändå försvara din rätt att ha den åsikten.

   -:-

   Jag har ändrat om ´layouten´ i FNA och förhoppningsvis är den mera
   lättläst nu. Mera luftig.
   Inte lätt att göra layout i txt-format, men man för göra så gott det
   går. Kom gärna med kommentarer. Feedback ang. förrändringar är
   alltid lika intressanta att få.
   Jag publicerar numera även information om när nästa nummer kommer.
   Denna information finns i slutet av varje utgåva. Detta gör att alla
   vet när det kommer. Målsättningen är tills vidare att komma ut med
   ett nytt nummer var tredje vecka.

   Denna vecka är annars ovanligt händelserik. Imorgon, torsdag, är
   det rättegång mot mig vid Stockholms Tingsrätt ang. grovt förtal. Det
   är ett tryckfrihetsmål där jag krävs på en halv miljon i skadestånd
   och fängelse. Aftonbladet var snabbast och har redan lagt ut nyheten
   att jag förlorade (!). Mer om detta längre fram.

   Dagen efter, på fredag, fyller jag 30 år. En del människor ogillar
   att bli äldre och får något konstigt i blicken när man kommer in på
   åldern. Så är inte jag. Att bli äldre är kul. Det vore givetvis
   tyngre att fylla 40 (vilket jag personligen tror är en roligare
   ålder än 30), men jag kan ju inte uttala mig eftersom jag har 10 år
   kvar dit.
   Stan Lee (Marvel Comics) är 75 år och det är verkligen en tung
   ålder. Alla människor jag har respekt för är gamla och Stan Lee är
   f.ö. intervjuad i Flashback #6. Ingen av de människor jag har riktig
   respekt för är under 50. Keith Richards är yngst.
   Det är därför med stor glädje jag passerar detta streck. Jag skriver
   det i min ledare som en motpol till alla ålderskomplexfyllda
   människor som tycker det är ofint att fråga om ålder och har ångest
   för att de blir äldre. Jag frågar alltid om ålder för jag tycker att
   ålder är viktigt....

   Efter fredag kommer lördag, och inte vilken lördag som helst. På
   lördag får vi en ny lag; PUL.
   En lag så korkad och ogenomförbar att man inte vet ifall man skall
   skratta, gråta eller svimma.
   På lördag bryter en halv miljon människor i Sverige mot lagen, dagen
   efter lika många och dagen efter det ytterligare lika många till. Så
   kommer det att fortsätta dag efter dag, vecka efter vecka.
   Ridå!

   -:-

   Jag fick ett fax i början av veckan:

   "Jag skickade betalning för ´gratis abonnemang´ som ni erbjuder för
   8 MÅNADER SEDAN, FORTFARANDE INTE TILLSTYMMELSE TILL SVAR FRÅN ER.
   JAG KRÄVER ATT FÅ TILLBAKA MINA PENGAR. JAG VILL INTE SKÄNKA MINA
   PENGAR TILL ER BLUFFIGA FLUMVERKSAMHET!"
   OBS! Om jag inte får tillbaka pengarna, går jag till kronofogden,
   detta är inget hot utan ett löfte."

   Faxet var undertecknat Peter Olsson.

   Det är givetvis trist att vissa är mindre glada, men denna person
   kan dessvärre anmäla oss redan nu ifall han vill. Hans fax saknade
   uppgifterna som krävs för ett abonnemang. Det spelar ingen roll
   vilket tonläge man har. Det finns regler för hur man ansöker om ett
   konto och i korthet är det; 5 förslag på username + namnteckning och
   ditt namn och din adress. Du kan inte heller ansöka om konto på din
   postgirobetalning.
   Orsaken att jag uppmärksammar detta är att det finns personer som har
   väldiga problem med detta. Lyckligtvis är de relativt få, men de finns
   och jag valde i förra FNA att göra en genomgång varför det tar längre
   tid för vissa att få sina uppgifter + en lista över ev. problem som
   kan ha uppstått. De som ansökt om konto och väntat i över 1-2 månader
   bör därmed läsa denna genomgång i FNA #109 samt vår FAQ istället.
   Jag är ledsen ifall jag verkar övertydlig.

   -:-

   Slutligen, den eviga frågan om när Flashback #6 kommer. Produktionen
   är i full gång och något exakt datum är svårt att säga. Men
   målsättningen är att den skall vara helt sammanställd innan årets slut
   och tryckas i början av nästa år. Jag återkommer när jag vet mera
   exakt. Det är också tänkt att Flashback i framtiden skall få en mera
   regelbunden utgivningstakt. Men arbetet med FNA, Flashback Online och
   en mängd andra projekt tar även detta tid. Men under 1999 skall saker
   organiseras upp, och ett av resultaten blir just ökad utgivningstakt.
   Inte så svår uppgift kan tyckas med en tidning som aldrig kommit ut
   mer än en gång per år och som på sista tiden dröjt över 2 år per
   nummer. Men som alltid handlar detta också om tanken; ´hellre kvalitét
   än kvantitet´. Vad som sedan är kvalitét är givetvis en
   tolkningsfråga. :-)

   Jan Axelsson
   Stockholm, Oktober 1998

____________________________________________________________________________
                               a n n o n s e r
----------------------------------------------------------------------------
   G R A T I S I N T E R N E T  | U F F E  W A S  A  N A Z I
Slutna mailinglistor & nyhetsgrupper | Skivan som innehåller Ulf Ekberg från
anonym email & ocensurerade hemsidor | Ace of Base förflutna som nazist.
   http://www.flashback.net    | Bilder, musik och dokumentation.
-------------------------------------| Numrerad upplaga: 1000 exemplar
    R A D A N N O N S E R     | 99kr+porto (20kr). Raritet!!!
Annonsera i Vulture Culture som är  | URL: http://www.flashback.se/rec
en bilaga till Flashback #6. Gratis! |--------------------------------------
Rubrik + annons + postadress skickas |   YELLOW PAGES OF UNDERGROUND
till: flashback@flashback.se     | Adresser, telefonnummer & e-mail
-------------------------------------| till nordens alla undergroundgrupper.
 Denna annons läses av 63.000 läsare | Postorderföretag, organisationer och
-------------------------------------| fanzines. Ständigt uppdaterad!
S C I E N T O L O G I - B I B E L N | http://www.flashback.se/underground
Köp scientologikyrkans heliga skrift |--------------------------------------
som de vill förbjuda allmänheten att | Behöver du hjälp med framkallning?
läsa. Komplett version. 203 sidor.  |      Vi ställer upp!
436kr + porto. Snabb leverans!    |  Vill du lansera din nazistgrupp?
Beställes direkt från Justitie-   |      Kom till oss!
kanslerns arkiv. Tel: 08-405 10 00  |    A F T O N B L A D E T
Boken säljes endast begränsad tid ? |  om ett mordhot ska komma fram
----------------------------------------------------------------------------
  ÖVER 165.000 VET REDAN VEM SOM VANN EXPEDITION ROBINSON 1998. VET DU?
         URL: http://www.flashback.se/robinson98
----------------------------------------------------------------------------


... f l a s h b a c k ......................................................


 1.1. FLASHBACK T-SHIRTS

   Flashback erbjuder numera sina läsare att skaffa exklusiva Flashback
   t-shirts. För närvarande finns det röda och svarta t-shirts (med tryck
   på båda sidorna), men inom kort kommer även andra produkter att tas
   fram i vår Flashback fabrik.

   De är dock inte till salu för pengar, utan vi ger bort dem till er
   läsare som hjälper oss att göra Flashback. Kort sagt, till er som är
   bra och duktiga medarbetare. Skriver artiklar till FNA, informerar
   oss, översätter notiser etc.

   Vi kommer regelbundet att skicka ut t-shirts till bra medarbetare,
   och vi kommer även att börja erbjuda andra belöningar inom kort.

   Vi kan dessvärre inte ge alla FNA:s medarbetare någonting, men vi
   kan ge en eller två medarbetare per månad någonting och på så sätt
   åtminstone försöka visa vår uppskattning av ert jobb.


............................................................................


 1.2. SKIVAN ´UFFE WAS A NAZI´ UPPMÄRKSAMMAD I ISRAEL OCH USA

   Skivan ´Uffe was a Nazi!´ som Flashback gav ut i somras har blivit
   världsnyhet. En radiostation i Israel har spelat upp skivan i
   israelisk radio och nyheten spreds sedan snabbt i övriga Israel. Man
   översatte även delar av sångtexterna till hebreiska.
   Men bortsett israelisk radio, tysk TV och uppmärksammanden från både
   Reuter och media i Norge, Finland och Danmark har nyheten nu även
   nått USA.
   Amerikanska CyberSleaze skriver bl.a. följande om skivan:

   NAZI PAST COMES BACK TO HAUNT ACE OF BASE STAR:
   Evidence of Swedish ACE OF BASE star ULF EKBERG´s past as an active
   neo-Nazi has surfaced to taint the pop star´s success. Fellow Swede
   JAN AXELSSON seems to have now made it his life´s work to reveal the
   truth behind his allegations that Ekberg was an active member of the
   Nazi party. Axelsson, a magazine editor, has masterminded the
   release of a limited-edition CD containing all the songs recorded
   by Ekberg during his dubious days as a racist skinhead. Ekberg, who
   co-writes much of the bubble gum pop of his current group, has
   frequently tried to deny his seedy past, but the magazine editor
   has come up with musical evidence that the guitarist will have great
   difficulty explaining away. According to Axelsson, Ekberg was a
   member of the neo-Nazi rock band COMMIT SUISIDE (corr.) in the late
   80´s in Sweden, and the new CD contains what is believed to be every
   single racist song he was involved with artistically. Among the
   lyrics are creepy sentiments to the effect of, "We enjoy sawing off
   the heads of niggers..." while another song goes, "Where the white
   people are, we find civilization, enlightenment and prosperity. White
   power!" And for those rabid Ace of Base fans who are still reluctant
   to accept that has evidence, the album is accompanied by a booklet
   containing photographic evidence of Ekberg´s Nazi past. There are
   pictures of the Ace of Base guitarist doing the Nazis salute, another
   one of him wearing a Ku-Klux-Klan T-shirt and a third in which he is
   sporting a huge Swastika across his shirt. Axelsson says, "The purpose
   of this record is to show that Ulf Ekberg´s background is different
   from what he would like the world to believe and different from what
   he explained to some 60 million American TV viewers in 1993 when he
   refused ever having been a Nazi". Well, well, well. And I always
   thought they were just harmless little ABBA clones. Guess not.

   URL: http://metaverse.com/vibe/sleaze/sleaze.08-27-98.html

   Enligt brittiska dagstidningen The Express är gruppen Ace of Base nu
   på väg att splittras.
   Systrarna Bergren sägs vara ovänner och tidningen skriver att Malin
   förmodligen hoppar av bandet innan månadens slut.
   När Ace of Base var på PR-besök i New York nyligen betedde sig Malin
   dessutom underligt, enligt The Express.
   - Hon vägrade att prata med media. Under en intervju reste hon sig
   bara upp och lämnade rummet. Det var mycket genant.

............................................................................


 1.3. GRATIS RADANNONSER

   Vulture Culture heter en ny och intressant tidning som medföljer
   gratis till Flashback #6.
   Vulture Culture kommer att innehålla en massa spännande saker och
   även publicera en hel del skojigheter som av en eller annan orsak
   inte platsar i Flashback.
   Vulture Culture kommer bl.a. att innehålla gratis radannonser. Vi
   hoppas kunna erbjuda flera hundra annonser i vårt debutnummer och
   du som vill köpa eller sälja något kan göra det gratis.
   Radannonserna blir ett spännande kompliment till det övriga
   innehållet. Din annons blir till skillnad mot FNA:s tidigare
   annonser också mera tidlös.
   En skillnad mot FNA är att i Vulture Culture innehåller alla
   annonser en postadress. Med lärdom av FNA:s tidigare annonser och
   vissa oseriösa annonsörer som gömmer sig bakom hotmail-adresser
   och dyl. så höjer vi nu nivån.
   Vulture Culture kommer även att ha annonser till superlåg kostnad.
   Driver du kommersiell verksamhet så beställ gärna vårt annonspaket
   samtidigt. Dessa pengar kommer du snabbt att spara in.
   Vulture Culture kommer att ha distributionskanaler för alla nivåer
   och smaker. Radannonserna är dock helt gratis.

   Annonser skickas till: flashback@flashback.se


............................................................................


 1.4. FLASHBACK COMMUNITY VS. SPAMMING

   Flashback Community har kanske färre regler än andra Internet-
   leverantörer, men de få som väl finns är till för att följas.
   I förra FNA berättade jag att endast en användare hade blivit
   stoppad helt på Flashback.
   Användaren ´warez´ stoppades efter att han hade skickat ut spam om
   ´warezbutiken´ via email samt i ett flertal diskussionsgrupper.
   I helgen var det dags för person nummer 2 att bli stoppad. Användaren
   ´wallet´ var den andra personen som spammade från Flashback. Även
   han skickade ut spam om ´warezbutiken´.
   Till de som kontaktat Flashback ang. spam de fått via Flashbacks
   server - fortsätt med det !!!!
   Flashback Community accepterar alla politiska åsikter, sexuella
   läggningar, religiösa övertygelser etc. Detta får ni leva med.
   I Flashbacks värld är alla lika mycket värda, och det innefattar
   även samhällets syndabockar som media älskar att hata.
   Vi har dock en väldigt tydlig regel. Reklam på Internet är helt OK
   så länge mottagaren valt att han eller hon vill ha just reklam.
   Det är dock ej tillåtet att skicka reklam som inte är beställd!
   Flashback Community har funnits sedan juni 1997 och bara haft två
   användare som blivit avstängda. Detta ser jag som ett gott tecken.
   Jag uppmärksammar dock att det finns de som inte gör det och
   informerar här att dessa inte är välkomna på Flashback Community.
   Att stoppa ett konto i sin helhet är en sista åtgärd, och i dessa
   två fall har detta varit enda alternativet.

   Policy @ Flashback Community:
   http://www.flashback.net/policy.html

............................................................................


 1.5. AFTONBLADET RAPPORTERAR OM RÄTTEGÅNGEN MOT FLASHBACK?

   Aftonbladet har en rätt intressant notis på sin hemsida:

   > 33. Kan man stämma någon för det som står där?
   >
   > - Ja, det har hänt. Häromåret la en man ut namn, adress,
   > personnummer och brott för dömda våldtäktsmän. Personen blev
   > stämd - och dömd.

   URL: http://www.aftonbladet.se/it/9810/18/fragor.html

   Flashback har förvisso aldrig lagt upp dessa uppgifter på Internet,
   men vad jag vet har ingen annan blivit dömd för det heller.

   Rättegången mot Flashback är på torsdag.

............................................................................


 1.6. DAGENS NYHETER SVAMMLAR OM FLASHBACK: PART 2

   I FNA #109 skrevs följande:

   > Enligt Dagens Nyheter var Moderaternas hackade hemsida länkad till
   > "den nyliberala tidningen Underground som är populär i
   > hackerkretsar" (sic).
   >
   > Korrekt text borde snarare varit undergroundtidningen Flashback,
   > men den är väl knappast nyliberal - lika lite som den är
   > fascistisk eller anarkistisk vilket den felaktigt också blivit
   > anklagad för att vara genom åren.

   Bakgrunden till detta var hämtat från en notis i tidningen Dagens IT.
   Som källa angav man Dagens Nyheter. Men efter lite research
   framkommer det att Dagens Nyheter inte alls har skrivit det.

   Artikel ur Dagens-IT (21 september):

   M:s hemsida ändrad
   Natten till lördag ändrades moderaternas hemsida efter ett
   datorintrång, hack. Bland annat fick sidan länkar till
   vänsterpartiet, Hans Scheikes hemsida och den nyliberala tidningen
   Underground som är populär i hackerkretsar.
   (DN)


   Artikel ur Dagens Nyheter (20 september):

   Hackare förstörde för m
   Moderaternas hemsida på Internet utsattes under natten till
   lördagen för ett intrång. De olovliga besökarna på sidan - så
   kallade hackare - hade manipulerat den och bland annat försett den
   med en länk till sektledaren Hans Scheikes hemsida.
   "I kväll diskuterar Carl Bildt och Hans Scheike förslaget om
   stabilitets- och Europakt, titta in på Hans hemsida", stod det och
   den som blev intresserad kunde klicka sig fram till Scheikes
   pornografiska hemsida.
   Den som klickade på en bild av Carl Bildt kom till vänsterpartiets
   hemsida.
   Den som försökte skicka e-post till moderaterna blev i stället
   hänvisad till undergroundtidningen Flashbacks e-postadress.
   Det är första gången moderaternas hemsida har blivit manipulerad,
   enligt Jacob Broberg, partiets presschef.
   Moderaterna hade på lördagsmorgonen inte tagit ställning till
   huruvida intrånget skulle polisanmälas eller inte.
   TT


   Artikeln från Dagens IT är omskriven av Tomas Gilså efter ett
   TT-telegram. Politiskt oberoende blev nyliberal och namnet byttes ut
   till underground. Anmärkningsvärt eftersom Dagens IT i övrigt håller
   hög klass och är en mycket läsvärd tidning.
   Samtidigt kan man ju undra varför dessa ändringar har gjorts?
   Jag har faktiskt inga teorier och i sammanhanget är det inte heller
   speciellt allvarligt. Möjligtvis något märkligt, men inte mer.

   Jag uppmärksammar detta igen av två anledningar. Dels för att jag i
   förra numret skrev att det var Dagens Nyheter som talade osanning,
   när de i själva verkat publ. en fullständigt korrekt artikel.
   Rätt skall vara rätt.
   Sedan är jag personligen väldigt trött på alla osanningar och
   felaktigheter som skrivs om Flashback. Det enda sättet att försöka
   minska dessa rykten och felaktigheter är att uppmärksamma dem.

   Reserarch: Chrystal

___________________________________________________________________________
annons
    A N N O N S E R A I F N A
    Sveriges största nyhetsbrev på Internet - alla kategorier !!!
    Över 60.000 prenumeranter. Enligt läsarundersökning sommaren 1998
    sparar ca. 50% av läsarna FNA efteråt och ca. 30% skriver även ut
    den på papper. Kontakta FNA för ytterligare information.
	fna@flashback.se              mailto:fna@flashback.se
___________________________________________________________________________


... d r o g e r ............................................................


 2.1. KONSTNÄR ÅTALAS FÖR CANNABIS PÅ UTSTÄLLNING

   Konstnären ställde ut cannabisplantor tillsammans med bilder ur
   Bibeln. Var går gränsen för en konstnärs yttrandefrihet undrade han.

   Nu åtalas den 39-årige göteborgskonstnären för narkotikabrott. Det
   var på bokmässan i Göteborg förra året som konstnären ställde ut de
   fem cannabisplantorna. De var en del i konstverket "Biblia". Han
   ville provocera och testa gränserna för konstens frihet.
   När han intervjuades på en tidnings kultursida sade konstnären att
   han ville illustrera "Bibelns roll som ett opium för folket".
   Men polismakten var obönhörlig. Plantorna, som han själv hade drivit
   upp hemma i sin bostad, beslagtogs. Konstnären förnekar
   narkotikabrott. Han är motståndare till narkotika, säger han i
   polisförhören.

............................................................................


 2.2. ALBERT HOFMANN GICK PÅ RAVEPARTY

   Det var på festen ´Time Machine´ i Amsterdam som den 93 år gamla
   Albert Hofmann nyligen dök upp på dansgolvet. Tillsammans med två
   yngre tjejer dansade han till techno i närmare 15 minuter på
   nattklubben Milkyway.
   Albert Hofmann är mest känd som kemisten som upptäckte LSD
   för 55 år sedan. Under 60- och 70-talet var Dr Hofmann en av de
   ledande inom den ´psykedeliska rörelsen´.
   Många på festen var i Amsterdam för en internationell konferans
   kallad ´Conscious Dreams´, som fokuserar på de psykedeliska
   drogernas inverkan på konst, forskning och terapi.
   Hofmann var speciellt inbjuden till denna fyra-dagars konferans
   som besöktes av 500 personer med starkt intresse för LSD, meskalin
   och Magic muschrooms.

   Källa: The Independent

............................................................................


 2.3. UNIVERSAL CHURCH OF THE HOLY AND SACRED HERB WITHOUT PREJUDICE

   Universal Church of the Holy And Sacred Herb without Prejudice
   heter en kyrka som bl.a. förespråkar användandet av cannabis:

   1. WE DEMAND our Rights and the Rights of Our Children to Health and
     Happiness, Freedom of Lifestyle, Freedom of Choice, Freedom of
     Thought and Religion, Freedom to Change Religion, Faith or Belief,
     to manifest that Religion or Belief, Lifestyle and Faith, in
     Worship, Teaching, Practice, Rituals, Rite and Observance, alone
     or in community with others.
   2. WE DEMAND our Right to Believe in God as a Father, a Mother,
     Creator and Destroyer, as Sustainer and Provider, Physical and
     Spiritual., in Peace with our Fellow Human Beings.
   3. WE DEMAND our right to possess seeds from all Plants which shall
     include Cannabis (Hemp) Sativa, Indica and Ruderalis.
   4. WE DEMAND our Right to plant and produce, to grow, nurture,
     cultivate and enjoy the harvest of our labours, to share, to give
     the fruits to others, having no arbitrary amount to have in
     possession at any time, anywhere in any place.
   5. WE DEMAND that all those responsible for the Prohibition of
     Cannabis be brought to trial to answer charges of Crimes against
     Humanity, Crimes against peace, Tyranny and Malfeasance.
   6. WE DEMAND Restoration to all Citizens charged with or convicted
     of Cannabis ´offences´ since the time when the Prohibition of
     Cannabis began.
   7. WE DEMAND these Rights, citing Article 9 of the European
     Convention of Human Rights, Article 18 of the United Nations
     Universal Declaration of Human Rights proclaimed at the United
     Nations General Assembly on 10 December 1948 and The Declaration
     of the Rights of The Child, UN Assembly Res. 1386/XIV, 20 November
     1959.

............................................................................


 2.4. CANNABIS: LITE LIBERALISERING SKULLE HJÄLPA

   Brevet från George Soros m.fl. till Kofi Annan har rört om i
   debatten. Dock är det inte speciellt många som har valt att
   diskutera sakfrågan, huruvida förbudspolitiken är förnuftig eller
   inte.

   Vad är skillnaden mellan President Clinton och guldmedaljören i
   snowboardåkning, Rebagliati? Jo, Clinton har rökt cannabis, men
   inte andats in röken. Rebagliati har inte rökt cannabis, men
   andats in röken.

   När den olympiske guldmedaljören Ross Rebagliati återfick sin
   fråntagna guldmedalj, så dränktes protesterna av jubelropen. Vilket
   kan symbolisera att inställningen till illegala droger har de
   senaste åren blivit mer nyanserad.

   Annat är det i Sverige. Den som i Sverige kritiserar, eller
   ifrågasätter bestraffning av cannabisanvändning, betraktas som en
   suspekt förrädare. Man får helt enkelt inte ta ordet liberalisering
   i munnen. Under tiden pågår ute i världen en debatt bland
   vetenskapsmän, olika påtryckargrupper och bland politiker kring
   de medicinska, sociala, positiva eller negativa effekterna av
   cannabis. Flera tunga instanser ägnar sig åt cannabis. Överhuset
   i Storbritannien, British Medical Association, Academy of Sciences
   i USA, National Institute of Health i USA, världshälso-
   organisationen (WHO) och FN. I de mest inflytelserika medicinska
   tidskrifterna intas en alltmer liberal hållning gentemot cannabis.
   Man förespråkar en legalisering av cannabis, en särbehandling och
   tydlig avgränsing mot tyngre droger. Man förespråkar också
   användning av cannabis som läkemedel och att intensifiera
   forskningen. Cannabis har använts för aptitstimulering vid cancer
   och AIDS, för hämning av illamåendet vid cellgiftsbehandling, för
   smärtbehandling, vid glaukom (tryckstegring i ögat, vid epilepsi,
   att reducera muskelspasmer vid multipel scleros och
   tvärsnittsförlamning, framför allt när andra läkemedel inte
   hjälper. Man anser vidare att "kriget mot droger" i USA och den
   repressiva drogpolitiken i Europa har misslyckats. Resultat i USA
   blev istället överfyllda fängelser med en överrepresentation av
   minoriteter, utan att problemen med korruption och kriminalitet
   har minskat. Betydande resurser inom polis, rättsväsendet och
   kriminalvården dräneras från bekämpning av andra typer av
   brottslighet.
   Ekonomisk teori påstår att "kampen mot droger" måste misslyckas.
   Ett reducerat utbud av droger leder till en prishöjning, vilken
   medför högre kriminalitet för att ha råd att betala drogerna.
   Den samtidiga höjningen av vinstmarginalen för knarkhandlarna
   ökar deras ansträngningar att skaffa fram mera droger. Det
   kostar sannolikt mera för skattebetalarna med förbud och
   bestraffning av till exempel cannabisanvändning och handel, än
   de skadeverkningar som åstadkoms av själva cannabisbruket/miss-
   bruket.

    I USA befinner sig den federala regeringen i en bitter kamp med
    delstaterna Arizona och Kalifornien. Båda delstater har tillåtit
    läkare att rekommendera användning av cannabis som läkemedel
    vid sjukdomar där andra läkemedel inte hjälper. Liknande
    lagändringar har tidigare genomförts i delstaterna Florida, Ohio
    och Idaho.
    Delstatslagstiftningen är i konflikt med de federala lagar som
    säger att det är brottsligt att äga och sälja cannabis. Men, att
    ingripa mot sårbara cancersjuka, eller AIDS-patienter och deras
    läkare är inget sätt att vinna röster på. Det mest sannolika är
    att Arizona och Kalifornien vinner striden mot den federala
    regeringen, vilket betyder slutet för att cannabisanvändning
    bestraffas. Och den dagen när USAs federala regering ger vika för
    en lagändring kommer stillsamt resten av världen att följa efter.

    Censur av obekväma resultat

    WHO förhindrade nyligen publikationen av en politisk mycket
    känslig forskningsrapport. Den bekräftade vad hippies har vetat
    i många år: att användingen av cannabis i måttliga mängder är
    säkrare än att högkonsumera alkohol. Trots att rapporten ansågs
    vetenskapligt korrekt av WHO-insiders, spolades den av WHO-
    byråkrater efter en intensiv strid med cannabisexperter. WHO
    tycks har givit vika för påtryckningar av rådgivare från US
    NIDA (National Institute of Drug Abuse) och från FN (UN
    International Drug Control Programme). De censurerade delarna ur
    WHO-rapporten läckte dock ut, bland annat till den medicinska
    tidskriften New Scientist.

    Enligt WHO-rapporten spelar cannabis en betydligt mindre roll än
    alkohol när det gäller att orsaka skador genom våld,
    trafikolyckor och självmord. Även om cannabis skulle användas i
    samma omfattning som alkohol, skulle det ge mindre skador.
    Cannabis klarar sig bättre i en jämförelse med alkohol på flera
    punkter. Konsumtion av höga doser alkohol ger, i motsatsen till
    cannabis, livslånga, svåra fosterskador, abstinensbesvär,
    hjärnskador och leverscirrhos, samt en betydande riskökning
    för olyckor och suicid. En långvarig, hög konsumtion av cannabis
    tycks ge lättare defekter i minnesfunktion och koncentrations-
    förmåga. Både alkohol och cannabis kan ge akuta psykoser
    (förvirringstillstånd) hos mottagliga personer. Långvarig
    cannabisrökning kan bidra till uppkomsten av cancer, men bevisen
    är bristfälliga. Risken att hamna i ett "problemmissbruk" är låg
    (c:a två till fem per 1000 cannabisanvändare). I motsats till
    alkohol- och nikotinbruk så minskar användandet av cannabis över
    tiden. 90% av de som någon gång har använt cannabis har slutat
    helt. Speciellt efter 30 års ålder. Trenden för alkohol och
    nikotin är tvärtom. Man fortsätter använda dessa substanser
    när man väl har startat med ett regelbundet bruk och har svårt
    att sluta. Cannabis anses vara väsentligt mindre fysiskt och
    psykiskt beroendeframkallande än alkohol eller nikotin.

    Det är viktigt att påpeka att hälsorisker generellt för alla
    substanser och droger är beroende av 1) dosering, 2) hur ofta
    man använder substansen och 3) hur den tillförs kroppen. Det är
    stor skillnad om man dricker måttliga mängder alkohol, vilket
    har hälsoeffekter, eller överkonsumerar vilket får
    skadeverkningar. Samma gäller förstås cannabis.

    Holland är det enda land inom EU som har vågat att experimentera
    med lagstiftningen kring cannabis. Sedan 1976 är försäljning
    och innehav av "små" mängder cannabis straffbefriat.
    Målsättningen är att straffet inte får skada mer än konsumtionen
    av själva drogen. Uppfattningen är att staten inte har rätt att
    lägga sig i vad en vuxen, myndig person sysslar med privat, så
    länge hon eller han inte skadar någon annan. Man inser att
    cannabis används huvudsakligen som rekreationsdrog och att
    bestraffningen inte kan förhindra detta. Man vill åstadkomma en
    delning av marknaden för mjuka droger som cannabis och hårda
    droger som heroin och kokain. Cannabis skall göras tillgänglig
    utan att man behöver få kontakt med den kriminella scenen där
    det handlas med hårda droger. Vilket skall reducera de skadliga
    effekterna som en olaglig hantering och bestraffningen medför.

    Hollands lyckade experiment

    Cannabis får säljas straffritt i ett begränsat antal, omkring
    1200-1500 coffeeshops. Det finns stränga riktlinjer som gäller
    vid försälning av cannabis i coffeeshops: 1) ingen reklam, 2)
    ingen försäljning av "hårda droger", 3) ingen försäljning till
    minderåriga, 4) ingen försäljning av större kvantiteter (f.n.
    5 gr), 5) ingen samtidig försäljning av alkohol. Om coffeeshop-
    ägaren inte följer dessa riktlinjer kan hans affär bli stängd.

    Om man vill dra slutsatser från Hollands exempel bör man ställa
    tre relevanta frågor: 1) Har cannabiskonsumtionen ökat mera
    jämförd med andra länder? 2) Har missbruk av tunga droger ökat?
    (den s.k. trappstegshypotesen) 3) Finns det påvisbara negativa
    medicinska eller sociala konsekvenser?

    Följande vetenskapligt relativt välgrundade slutsatser kan dras
    från experimentet i Holland: 1) ingen omedelbar ökning av
    cannabisanvändningen, utan samma stigande trend under den senaste
    tioårsperiodenn, som i ett flertal andra europeiska länder och i
    USA 2) fler använder cannabis i länder där användningen
    bestraffas, till exempel USA och England 3) andelen av de som har
    en långvarig, hög konsumtion av cannabis ("missbrukare") har inte
    ökat 4) andelen missbrukare av tunga droger har inte ökat under
    den senaste tioårsperioden 5) medelåldern för missbrukare av
    tunga droger har ökat, vilket tyder på en minskad nyrekrytering
    6) trenden för heroinmissbruk bland ungdomar är låg och fallande
    7) fler använder kokain i USA (33%) jämfört med i Holland (22%)
    8) Holland har lägre andel missbrukare av tunga droger per capita
    än Italien, Spanien, Schweiz, Frankrike och Storbritannien och
    betydligt mindre än USA 9) Holland har en tredjedel så hög
    dödlighet i drogöverdoser som Sverige.

    Vad är då sanningen om experimentet i Holland? Det krävs en
    förvrängning av fakta och verkligheten om man tar lagändringen
    i Holland som ett argument för fortsatt totalförbud av
    cannabisanvändning. Trots hårdföra "anti-hasch-kampanjer" i
    Sverige och övriga Europa, mot Holland och dess liberala
    lagstiftning, så är vi tacksamt medvetna om att ingen social
    katastrof har drabbat Holland. Tonåringarna i Holland har i ett
    globalt perspektiv bland de högsta poängen i internationella
    kunskapstester. Efter 22 år med liberal lagstiftning har man
    inte kunnat påvisa några medicinska eller sociala problem, som
    inte finns i andra länder som bestraffar cannabisanvändning,
    snarare tvärtom.

    Liberaliseringstankarna sprider sig

    Vi har över 30 års forskningskunskap om cannabis effekt på
    hjärnan, dess beroendeframkallande egenskaper och dess övriga
    medicinska och sociala konsekvenser.
    Det finns inga stora dolda faror kvar att upptäcka. Man vet idag
    att cannabis varken höjer prestationsförmågan, är knappast
    vanebildande eller leder ovillkorligt till användning av
    farligare droger. Medan ingen förnuftig person kan hävda att
    cannabis är en riskfri substans, finns det fler och fler forskare,
    polischefer och politiker som förespråkar en liberalare
    lagstiftning. Politikerna i synnerhet i Sverige är dock
    fortfarande rädda för blotta tanken. De tror att de kan fortsätta
    att klumpa ihop cannabis med andra farligare droger. Kampen mot
    cannabis ses som ett moraliskt korståg. Förmyndarstaten,
    moralpredikanter och puritaner styr opinionen.
    Journalistkåren står enad bakom.

    Men, politikerna kommer i sinom tid att tvingas till att
    straffbefria användning av cannabis. Förändringarna kommer att
    pressas fram. Inte av politiker och byråkrater utan av en alltmer
    starkt allmänt stöd från en ny generation i Europa. I England
    visar opinionsmätningar att en majoritet av befolkningen önskar
    en lagändring. Tiden kommer att springa förbi politikerna om de
    vägrar att se sanningen i vitögat: den nuvarande attityden och
    lagstiftningen mot cannabisbruk är irrationell och inte baserad
    på fakta och kunskap. Cannabis är ingen fara för samhället,
    däremot kan det vara farligt att fortsätta driva den under
    jorden.

    Referenslitteratur:

    New Scientist 1998 2122:3
    Science 1997 278:47
    Lancet 1996 347:767
    Lancet 1995 346:1241
    British Medical Journal 1995 311:1655.

    Peter Bistoletti
    Överläkare och docent vid Karolinska Institutet

    Artikeln är ursprungligen publicerad i Nyliberalen nr 1-2 1998

___________________________________________________________________________
annons
    F L A S H B A C K  C O M M U N I T Y
    slutna mailinglistor & nyhetsgrupper - anonym email - ocensurerad
    internetuppkoppling utan några extrakostnader... 0kr/mån
    http://www.flashback.net
___________________________________________________________________________


... h a c k e r s f o r u m ...............................................


 3.1. TELIAS LÖSENORD

   Först hade de bekymmer med att 20 000 lösenord stals och sedan
   tyckte datainspektionen att det fanns brister i företagets säkerhet
   när det gäller Internet.
   Nu kommer nästa bekymmer - de nya lösenorden. Telia har skickat ut
   nya lösenord till de drabbade kunderna men alla har inte kommit
   fram.
   - Mitt nya lösenord kom till helt fel adress och jag fick inget
   tillfälligt lösenord, berättar en person för tidningen Dagens IT.
   - Det är en liten del, 1 000 personer, som inte fått sina nya
   lösenord, säger presschef Jan Sjöberg, Telia Företagskommunikation.

............................................................................


 3.2. SPRAY VS. HACKERS

   En hackare har åtalats för att ha tagit sig in på Internetföretaget
   Sprays dataserver. Därefter har han enligt Spray krävt pengar för
   att inte avslöja företagets dåliga säkerhet.
   Enligt åtalet tog sig hackaren olovandes in på Sprays dataserver
   under november-december 1996. Därefter lade han in olika program på
   servern, bland annat ett så kallat snifferprogram som används för att
   exempelvis lyssna av datatrafiken och snappa upp användarnamn och
   deras lösenord.
   Vid ett möte i december 1996 på Sprays kontor i centrala Stockholm
   lovade en anställd hos Spray att betala de 10 000 kronorna. Men
   några pengar blev det inte för utanför Sprays kontor stod polisen
   som grep honom.

   FNA publicerade i februari 1997 hackerns version av vad som hänt.
   Artikeln finns i FNA #73: http://www.flashback.se/fna/fna073.shtml

............................................................................


 3.3. PERSONUPPGIFTSLAGEN: KEJSAREN ÄR NAKEN

   Nedan följer lite tankar och funderingar kring den nya Person-
   uppgiftslagen (PUL) som träder i kraft på lördag. En lag som liknar
   kejsarens nya kläder. När skall politikerna förstå att kejsaren är
   naken...

                     ----------------------------------

   ALLA BLIR JOURNALISTER

   Enligt nyhetsbrevet Paginova så är en konsekvens av
   Personuppgiftslagen, PUL, att en idrottsförening inte får publicera
   en resultatlista (med personnamn) på Webben, medan det är OK för en
   tidning att göra det. Lauri Pappinen ställer den retoriska frågan:
   "Vad får detta för konsekvenser för vår så stolta
   offentlighetsprincip?" Och han svarar: "Alla får bli "journalister",
   för då gäller inte dessa lagar".

                     ----------------------------------

   BILDT ANMÄLER SINA EGNA VECKOBREV

   - Är mina elektroniska veckobrev olagliga eller inte?
   Den frågan vill moderatledaren Carl Bildt ha svar på från
   Datainspektionen. Inom de närmaste dagarna sänder han en anmälan dit
   med denna innebörd.
   Carl Bildt vill nu veta om han riskerar att göra sig skyldig till
   lagbrott genom sina elektroniska veckobrev. Där resonerar han om
   vitt skilda frågor och nämner även olika personer inom och utom
   Sverige.
   I slutet av sitt senaste veckobrev skriver Bildt att den föråldrade
   datalagen från 1973 har ersatts av ett "modernare missfoster".
   Lagen antogs av riksdagen i våras och är ytterst en följd av ett
   EG-direktiv från 1995 om skydd för enskilda personer vid behandling
   av personuppgifter. En svensk kommitté föreslog sedan en ny
   persondatalag.
   Såväl moderaterna som folkpartiet, miljöpartiet och delvis
   vänsterpartiet kritiserade i reservationer i konstitutionsutskottet
   (KU) lagförslaget och föreslog fortsatt agerande för att minska
   olägenheterna. Yrkanden om att avslå hela förslaget framfördes
   dock inte.

                     ----------------------------------

   MITT LIV ÄR ETT KONSTVERK

   Ett sätt att bli fri från ansvar enligt PUL är att betrakta din
   verksamhet som ´konstnärlig´. Ett bra exempel på detta finns på:
   http://www.algonet.se/~anders/konst.html

............................................................................


 3.4. FINSK BANKOMATKUPP

   I Helsingfors har 60 bankkunder bestulits på sammanlagt 350 000
   kronor. En extern kortläsare för magnetkort placerades diskret
   utanpå gluggen där kunden sticker in sitt kort i maskinen. Kunden får
   ut sina pengar och allt verkar normalt, men den extra kortläsaren
   har nu läst av magnetkoden på kortet. En person bakom i kön eller en
   dold kamera registrerar den kod som kunden slår in. Med både
   magnetkoden och kundens personliga kod, pin-koden, kan ett nytt
   identiskt kort tillverkas och med koden kan kontot tömmas. De
   svenska korten har ett slags vattenstämpel som ska göra denna typ
   av bedrägeri svårare. Men alla bankomater i bruk läser inte den koden.

   Källa: Dagens Nyheter / Dagens IT

............................................................................


 3.5. HACKKIOSKEN LÄGGER NER

   Flera kunder som beställt grejer från HackKiosken har känt sig blåsta,
   och nu har ägaren tydligen ångrat sig. På sin hemsida skriver han:

   Jag har laggt ner HackKiosken. Jag vill skicka tillbaka alla
   beställningar och pengar till dom som har beställt.
   Den som vill ha pengarna tillbaka och inte fått några varor, maila
   din/eran adress och säg vad ni beställt och så får ni pengarna
   tillbaks. Jag vill inte ha något med polisen att göra utan väljer att
   ställa allt till rätta igen.
   Hoppas att ni samtycker.

   Det finns de som säger att han inte tänker betala tillbaka något, och
   att detta bara är falsk information för att lungna upprörda köpare. Vi
   kanske får orsak att återkomma i kommande FNA med rapport ang. vad
   som hänt.

   URL: http://fly.to/hackiosken


............................................................................


 3.6. SKIVBOLAGEN FÖRSÖKER STOPPA PORTABLA MP3-SPELARE

   Den amerikanska skivindustrin fruktar MP3-formatet, standarden som gör
   att musik kan lagras i ett kompakt format. För de flesta öron ger MP3
   samma ljudkvalitet som en CD, men en MP3-fil tar bara upp en tiondel
   så mycket plats.
   RIAA (Recording Industry Association of America), som är en
   sammanslutning av 250 amerikanska skivbolag, har tillfälligt stoppat
   spridningen av Diamond Multimedias planerade lansering av
   MP3-spelaren Rio. Försäljningen av denna ultralätta spelare, som
   väger under ett hekto, skulle från början ha påbörjats i slutet av
   oktober.
   Trots att det finns stora mängder "legala" MP3-titlar försöker RIAA
   stoppa spelaren med motiveringen att leverantören bryter mot Audio
   Home Recording Act. Från Diamond Multimedias sida konstaterar man dock
   att Rio är avsedd för uppspelning och inte för inspelning. Därmed är
   sagda lag inte tillämpbar. Sägas kan också att Diamond Multimedia inte
   är först med Rio. Det finns redan MP3-spelare i det lilla formatet
   på marknaden.

   RIAA:s åtgärder mot Rio:
   http://www.riaa.com/antipir/releases/rio.htm

   Information om MP3-spelaren Rio:
   http://www.diamondmm.com/products/current/rio.cfm

............................................................................


 3.7. AFTONBLADET DISTRIBUERAR SPAM-CD

   I början av oktober publicerade Aftonbladet en annons där läsaren
   erbjöds köpa en CD-Rom med över 30 miljoner emailadresser.
   Det anmärkningsvärda här är att Aftonbladet annars brukar ha en
   mängd olika moraliska regler angå vad en annons får innehålla.
   Att annonsera om Spam-CD:s verkar dock inte vara några problem.

............................................................................


 3.8. LISTA ÖVER SAMTLIGA RIKSDAGSLEDAMÖTERS E-MAIL

   Riksdagens webbsite saknar en sammanställd lista över alla
   ledarmöters emailadresser.
   Här kommer istället en komplett lista så att man lätt kan maila dem
   och be om tillåtelse att få nämna deras namn när man är ute och
   chattar, på IRC, på BBS:er, i Email eller kanske på en hemsida.

   agne.hansson@riksdagen.se
   agneta.brendt@riksdagen.se
   agneta.lundberg@riksdagen.se
   agneta.ringman@riksdagen.se
   ake.carnero@riksdagen.se
   ake.gustavsson@riksdagen.se
   ake.sandstrom@riksdagen.se
   alf.eriksson@riksdagen.se
   alf.svensson@riksdagen.se
   alice.astrom@riksdagen.se
   amanda.gronlund@riksdagen.se
   anders.berglov@riksdagen.se
   anders.bjorck@riksdagen.se
   anders.g.hogmark@riksdagen.se
   anders.karlsson@riksdagen.se
   anders.sjolund@riksdagen.se
   anders.ygeman@riksdagen.se
   anita.johansson@riksdagen.se
   anita.jonsson@riksdagen.se
   anita.siden@riksdagen.se
   ann-kristine.johansson@riksdagen.se
   ann-marie.fagerstrom@riksdagen.se
   anna.akerhielm@riksdagen.se
   anna.lilliehook@riksdagen.se
   anne-katrine.dunker@riksdagen.se
   anne.ludvigsson@riksdagen.se
   annika.nilsson@riksdagen.se
   arne.kjornsberg@riksdagen.se
   asa.torstensson@riksdagen.se
   barbro.andersson@riksdagen.se
   barbro.hietala.nordlund@riksdagen.se
   barbro.johansson@riksdagen.se
   barbro.westerholm@riksdagen.se
   beatrice.ask@riksdagen.se
   bengt-ola.ryttar@riksdagen.se
   bengt.silfverstrand@riksdagen.se
   berit.adolfsson@riksdagen.se
   berit.andnor@riksdagen.se
   berit.johanesson@riksdagen.se
   berndt.ekholm@riksdagen.se
   berndt.skoldestig@riksdagen.se
   bertil.persson@riksdagen.se
   birger.schlaug@riksdagen.se
   birgitta.ahlqvist@riksdagen.se
   birgitta.carlsson@riksdagen.se
   birgitta.dahl@riksdagen.se
   birgitta.sellen@riksdagen.se
   birgitta.wistrand@riksdagen.se
   bjorn.kaaling@riksdagen.se
   bjorn.leivik@riksdagen.se
   bjorn.von.der.esch@riksdagen.se
   bo.konberg@riksdagen.se
   bo.lundgren@riksdagen.se
   britt-marie.danestig@riksdagen.se
   britt-marie.lindkvist@riksdagen.se
   britt.bohlin@riksdagen.se
   camilla.dahlin-andersson@riksdagen.se
   camilla.skold@riksdagen.se
   carin.lundberg@riksdagen.se
   carina.adolfsson@riksdagen.se
   carina.hagg@riksdagen.se
   carina.moberg@riksdagen.se
   carina.ohlsson@riksdagen.se
   carl-erik.hedlund@riksdagen.se
   carl-erik.skarman@riksdagen.se
   carl.bildt@riksdagen.se
   carl.fredrik.graf@riksdagen.se
   carl.g.nilsson@riksdagen.se
   carlinge.wisberg@riksdagen.se
   caroline.hagstrom@riksdagen.se
   catharina.elmsater-svard@riksdagen.se
   catharina.hagen@riksdagen.se
   catherine.persson@riksdagen.se
   cecilia.magnusson@riksdagen.se
   charlotta.l.bjalkebring@riksdagen.se
   chatrine.palsson@riksdagen.se
   chris.heister@riksdagen.se
   christel.anderberg@riksdagen.se
   christer.skoog@riksdagen.se
   christina.axelsson@riksdagen.se
   christina.nenes@riksdagen.se
   cinnika.beiming@riksdagen.se
   claes-goran.brandin@riksdagen.se
   claes.stockhaus@riksdagen.se
   conny.ohman@riksdagen.se
   cristina.husmark.pehrsson@riksdagen.se
   dan.ericsson@riksdagen.se
   dan.kihlstrom@riksdagen.se
   elisabeth.fleetwood@riksdagen.se
   elisebeht.markstrom@riksdagen.se
   elizabeth.nystrom@riksdagen.se
   elver.jonsson@riksdagen.se
   erik.arthur.egervarn@riksdagen.se
   erling.walivaara@riksdagen.se
   eskil.erlandsson@riksdagen.se
   ester.lindstedt.staaf@riksdagen.se
   eva.arvidsson@riksdagen.se
   eva.flyborg@riksdagen.se
   eva.johansson@riksdagen.se
   eva.zetterberg@riksdagen.se
   ewa.larsson@riksdagen.se
   ewa.thalen.finne@riksdagen.se
   fanny.rizell@riksdagen.se
   fredrik.reinfeldt@riksdagen.se
   goran.hagglund@riksdagen.se
   goran.lennmarker@riksdagen.se
   goran.lindblad@riksdagen.se
   goran.magnusson@riksdagen.se
   goran.norlander@riksdagen.se
   gote.jonsson@riksdagen.se
   gote.wahlstrom@riksdagen.se
   gudrun.lindvall@riksdagen.se
   gudrun.schyman@riksdagen.se
   gun.hellsvik@riksdagen.se
   gunilla.tjernberg@riksdagen.se
   gunilla.wahlen@riksdagen.se
   gunnar.axen@riksdagen.se
   gunnar.goude@riksdagen.se
   gunnar.hokmark@riksdagen.se
   gunnel.wallin@riksdagen.se
   gustaf.essen.von@riksdagen.se
   hakan.juholt@riksdagen.se
   hans.andersson@riksdagen.se
   hans.hjortzberg-nordlund@riksdagen.se
   hans.karlsson@riksdagen.se
   hans.stenberg@riksdagen.se
   harald.bergstrom@riksdagen.se
   harald.nordlund@riksdagen.se
   helena.bargholtz@riksdagen.se
   helena.frisk@riksdagen.se
   helena.hoij@riksdagen.se
   helena.hillar.rosenqvist@riksdagen.se
   henrik.landerholm@riksdagen.se
   henrik.s.jarrel@riksdagen.se
   henrik.westman@riksdagen.se
   holger.gustafsson@riksdagen.se
   inga.berggren@riksdagen.se
   inge.carlsson@riksdagen.se
   ingegerd.sahlstrom@riksdagen.se
   ingela.thalen@riksdagen.se
   ingemar.josefsson@riksdagen.se
   ingemar.vanerlov@riksdagen.se
   inger.davidson@riksdagen.se
   inger.lundberg@riksdagen.se
   inger.rene@riksdagen.se
   inger.segelstrom@riksdagen.se
   inger.strombom@riksdagen.se
   ingrid.burman@riksdagen.se
   ingrid.naslund@riksdagen.se
   ingvar.eriksson@riksdagen.se
   ingvar.johnsson@riksdagen.se
   ingvar.svensson@riksdagen.se
   jan-erik.agren@riksdagen.se
   jan-evert.radhstrom@riksdagen.se
   jan.backman@riksdagen.se
   jan.bergqvist@riksdagen.se
   jan.bjorkman@riksdagen.se
   jarl.lander@riksdagen.se
   jeppe.johnsson@riksdagen.se
   jerry.martinger@riksdagen.se
   johan.lonnroth@riksdagen.se
   johan.pehrson@riksdagen.se
   johnny.ahlqvist@riksdagen.se
   johnny.gylling@riksdagen.se
   jonas.ringqvist@riksdagen.se
   jorgen.andersson@riksdagen.se
   kaj.larsson@riksdagen.se
   kalle.larsson@riksdagen.se
   karin.enstrom@riksdagen.se
   karin.falkmer@riksdagen.se
   karin.olsson@riksdagen.se
   karin.pilsater@riksdagen.se
   karin.svensson.smith@riksdagen.se
   karin.wegestal@riksdagen.se
   karl-goran.biorsmark@riksdagen.se
   kenneth.johansson@riksdagen.se
   kenneth.kvist@riksdagen.se
   kenneth.lantz@riksdagen.se
   kent.harstedt@riksdagen.se
   kent.olsson@riksdagen.se
   kenth.hogstrom@riksdagen.se
   kenth.skarvik@riksdagen.se
   kerstin.heinemann@riksdagen.se
   kerstin.kristiansson-gran@riksdagen.se
   kg.abramsson@riksdagen.se
   kia.andreasson@riksdagen.se
   kjell-erik.karlsson@riksdagen.se
   kjell.eldensjo@riksdagen.se
   kjell.nordstrom@riksdagen.se
   knut.billing@riksdagen.se
   krister.ornfjader@riksdagen.se
   kristina.zakrisson@riksdagen.se
   laila.back@riksdagen.se
   laila.bjurling@riksdagen.se
   lars-erik.lovden@riksdagen.se
   lars.angstrom@riksdagen.se
   lars.backstrom@riksdagen.se
   lars.bjorkman@riksdagen.se
   lars.elinderson@riksdagen.se
   lars.gustafsson@riksdagen.se
   lars.hjerten@riksdagen.se
   lars.leijonborg@riksdagen.se
   lars.lindblad@riksdagen.se
   lars.ohly@riksdagen.se
   lars.tobisson@riksdagen.se
   lars.wegendal@riksdagen.se
   larsu.granberg@riksdagen.se
   leif.carlson@riksdagen.se
   leif.jakobsson@riksdagen.se
   lena.ek@riksdagen.se
   lena.olsson@riksdagen.se
   lena.sandlin@riksdagen.se
   lennart.beijer@riksdagen.se
   lennart.daleus@riksdagen.se
   lennart.friden@riksdagen.se
   lennart.gustavsson@riksdagen.se
   lennart.hedquist@riksdagen.se
   lennart.klockare@riksdagen.se
   lennart.kollmats@riksdagen.se
   lennart.nilsson@riksdagen.se
   lennart.varmby@riksdagen.se
   lilian.virgin@riksdagen.se
   lisbet.calner@riksdagen.se
   lisbeth.staaf-igelstrom@riksdagen.se
   liselotte.wago@riksdagen.se
   maggi.mikaelsson@riksdagen.se
   magnus.jacobsson@riksdagen.se
   maj-britt.wallhorn@riksdagen.se
   majlene.westerlund.panke@riksdagen.se
   margareta.andersson@riksdagen.se
   margareta.israelsson@riksdagen.se
   margareta.sandgren@riksdagen.se
   margareta.viklund@riksdagen.se
   margit.gennser@riksdagen.se
   maria.larsson@riksdagen.se
   mariann.ytterberg@riksdagen.se
   marianne.andersson@riksdagen.se
   marianne.carlstrom@riksdagen.se
   marianne.jonsson@riksdagen.se
   marianne.samuelsson@riksdagen.se
   marie.engstrom@riksdagen.se
   marie.granlund@riksdagen.se
   marietta.de.pourbaix-lundin@riksdagen.se
   marina.pettersson@riksdagen.se
   marta.johansson@riksdagen.se
   martin.nilsson@riksdagen.se
   mats.berglind@riksdagen.se
   mats.einarsson@riksdagen.se
   mats.lindberg@riksdagen.se
   mats.odell@riksdagen.se
   matz.hammarstrom@riksdagen.se
   maud.bjornemalm@riksdagen.se
   maud.ekendahl@riksdagen.se
   michael.hagberg@riksdagen.se
   mikael.johansson@riksdagen.se
   mikael.odenberg@riksdagen.se
   mikael.oscarsson@riksdagen.se
   mona.berglund.nilsson@riksdagen.se
   monica.green@riksdagen.se
   monica.ohman@riksdagen.se
   morgan.johansson@riksdagen.se
   murad.artin@riksdagen.se
   nalin.baksi@riksdagen.se
   nils-erik.soderqvist@riksdagen.se
   nils-goran.holmqvist@riksdagen.se
   nils.fredrik.aurelius@riksdagen.se
   ola.karlsson@riksdagen.se
   ola.rask@riksdagen.se
   ola.sundell@riksdagen.se
   olle.lindstrom@riksdagen.se
   owe.hellberg@riksdagen.se
   paavo.vallius@riksdagen.se
   par.nuder@riksdagen.se
   patrik.norinder@riksdagen.se
   per-olof.svensson@riksdagen.se
   per-richard.molen@riksdagen.se
   per-samuel.nisser@riksdagen.se
   per.bill@riksdagen.se
   per.lager@riksdagen.se
   per.landgren@riksdagen.se
   per.rosengren@riksdagen.se
   per.unckel@riksdagen.se
   per.westerberg@riksdagen.se
   pererik.granstrom@riksdagen.se
   peter.eriksson@riksdagen.se
   peter.pedersen@riksdagen.se
   ragnwi.marcelind@riksdagen.se
   raimo.parssinen@riksdagen.se
   reynoldh.furustrand@riksdagen.se
   rigmor.ahlstedt@riksdagen.se
   rinaldo.karlsson@riksdagen.se
   roland.larsson@riksdagen.se
   rolf.abjornsson@riksdagen.se
   rolf.gunnarsson@riksdagen.se
   rolf.kenneryd@riksdagen.se
   rolf.olsson@riksdagen.se
   ronny.olander@riksdagen.se
   rose-marie.frebran@riksdagen.se
   rosita.runegrund@riksdagen.se
   roy.hansson@riksdagen.se
   runar.patriksson@riksdagen.se
   rune.berglund@riksdagen.se
   sinikka.bohlin@riksdagen.se
   siv.holma@riksdagen.se
   siw.persson@riksdagen.se
   siw.wittgren-ahl@riksdagen.se
   sofia.jonsson@riksdagen.se
   sonia.karlsson@riksdagen.se
   sonja.fransson@riksdagen.se
   soren.lekberg@riksdagen.se
   stefan.attefall@riksdagen.se
   stefan.hagfeldt@riksdagen.se
   sten.i.malmo.andersson@riksdagen.se
   sten.lundstrom@riksdagen.se
   sten.tolgfors@riksdagen.se
   stig.eriksson@riksdagen.se
   stig.rindborg@riksdagen.se
   stig.sandstrom@riksdagen.se
   sture.arnesson@riksdagen.se
   susanne.eberstein@riksdagen.se
   sven-erik.osterberg@riksdagen.se
   sven-erik.sjostrand@riksdagen.se
   sven.bergstrom@riksdagen.se
   sven.hulterstrom@riksdagen.se
   sylvia.lindgren@riksdagen.se
   tanja.linderborg@riksdagen.se
   tasso.stafilidis@riksdagen.se
   thomas.julin@riksdagen.se
   tom.heyman@riksdagen.se
   tomas.eneroth@riksdagen.se
   tomas.hogstrom@riksdagen.se
   tommy.waidelich@riksdagen.se
   tone.tingsgard@riksdagen.se
   torgny.danielsson@riksdagen.se
   tullia.von.sydow@riksdagen.se
   tuve.skanberg@riksdagen.se
   ulf.bjorklund@riksdagen.se
   ulf.kristersson@riksdagen.se
   ulf.nilsson@riksdagen.se
   ulla-britt.hagstrom@riksdagen.se
   ulla.hoffmann@riksdagen.se
   ulla.wester@riksdagen.se
   urban.ahlin@riksdagen.se
   viola.furubjelke@riksdagen.se
   viviann.gerdin@riksdagen.se
   willy.soderdahl@riksdagen.se
   yilmaz.kerimo@riksdagen.se
   yvonne.andersson@riksdagen.se
   yvonne.angstrom@riksdagen.se
   yvonne.oscarsson@riksdagen.se
   yvonne.ruwaida@riksdagen.se

   Laz

____________________________________________________________________________

    Yesterday will never come back - therefor I live my life today
____________________________________________________________________________


... p o l i t i k & t e r r o r i s m ....................................


 4.1. FÖRHÖRSTEKNIK

   Följande artikel är saxad ur tidningen Facklan #4 (papperstidning
   för/av djurrättsaktivister).
                     ----------------------------------

   Kompromisslös aktivism leder troligtvis förr eller senare till
   konfrontationer med stadsmakten. Att bli förhörd kan vara en
   omtumlande och i vissa fall skräckfylld upplevelse.
   Det bästa sättet att förbereda sig är att känna till fiendens knep
   och taktik. Följande artikel ämnar vara till hjälp för den rådslöse.

   Förhörsprocessen kan liknas vid forskning.
   Förhöret avslutas inte direkt den sekund du kliver ut genom dörren,
   det fortsätter med bearbetning, analys och rapportering.
   I handböcker i förhörsteknik finns några punkter som förhörsledaren
   uppmanas lägga extra vikt vid:

   * Att anpassa förhörsmetoden till den förhörde, de yttre
    omständigheterna och beräknad tidsåtgång.

   * Att träna in en välutvecklad frågeteknik som håller förhörsledaren
    i maktposition och som enkelt möjliggör uppföljande av ledtrådar.
    Öppningsargumentationen är viktig. Förhörsledaren måste försöka
    finna verkningsfulla argument som får fången att samarbeta.
    Ett sätt att göra det är att försöka rubba den förhördes stolthet.

   * Att försöka hålla ner antalet deltagande vid förhöret.
    Anhöriga eller vänner till fången ska helst inte närvara.
    Syftet är självklart att få fången att känna sej utlämnad och ensam
    och helst i förhörsledarens våld.

   * En väl utarbetad förhörsplan.

   * Att försöka skapa och bibehålla en atmosfär av trovärdighet.

   * Att ha tålamod

   För att få fången att tala rekommenderas vidare att spela på
   hunger, törst och trötthet.
   Du har självklart juridisk rätt till "sedvanliga måltider"
   (RB 23:12), men sen är frågan om detta efterföljs eller inte.
   Aktivister har berättat att de fått leva på pizzasallad i tre
   dagar.
   När fysiska problem yttrar sej får man det svårare att vara
   konsekvent, och blir lätt mer samarbetvillig.

   Anpassning efter "typ"

   Det finns många olika förhörstyper men talar om.
   Snutarnas mål är att behandla varje person individuellt för att suga
   ut så mycket som möjligt.
   Om man verkar nervös försöker de bara göra ett "vanligt" förhör, då
   det förmodligen räcker.
   Den som är rädd försöker de behandla vänligt.
   Den som verkar obeslutsam och funderar över sina kamraters öden om
   han/hon talar, försöker de lura i att "allt kommer att bli bra" och
   liknande osanningar.
   Den motsträvige, som känner till lagarna väl, försöker man beskylla
   för allt möjligt för att få personen att försäga sig.
   Den tystlåtne, kan delas in i två grupper - den apatiske och den
   medvetne.
   Dessa typer är oftast väldigt tidskrävande, och jobbiga att förhöra.
   Du ska sålunda alltid vara tyst.
   Tystnaden är ditt bästa vapen.
   De kommer att med aggressiv attityd att försöka pressa personen,
   eller köra motsatt metod och låtsas ha medkänsla och vara vänlig.
   Lögnaren frågar men samma frågor flera gånger, och konfronterar
   personen med existerande eller påhittade vittnesmål.
   Den aggressive, försöker de behandla på samma sätt som den rädde.
   Att föra fången samarbetsvillig är ett kapitel för sig.
   Stolen som fången sitter i ska vara oskön, och gärna lite
   framåtlutad, vilket ger en känsla av osäkerhet.
   Förhörsrummet ska gärna vara litet, sakna fönster och vara sparsamt
   möblerat.
   Inga föremål som kan skänka lite tankeflykt ska förekomma.
   Känslan av att vara instängd ska förstärkas så mycket som möjligt,
   genom t.ex. underlig temperatur i rummet eller otrevlig ljudnivå.

   Mängder av snutar, mängder av metoder

   Förhörsmetoder finns det många av, säker lika många som det finns
   snutar. Varje förhörsledare har sin egen metod, men man kan tala om
   ett par huvudgrupper. "Vi vet allt!" är en vanlig metod.
   Används med fördel mot nervösa eller orutinerade fångar.
   Kom ihåg att de skulle knappast förhöra dej om de visse allt.
   Det kan hända att de ljuger och säjer att du kommer att komma
   lindrigare undan om du talar, vilket är en total lögn, då snutarna
   inte kan bestämma sådant.
   Snabbfrågor och upprepning kan också användas.
   Man ställer en serie förberedda frågor i högt tempo, vilket gör att
   fången kan bli förvirrad och säja emot tidigare uppgifter.
   Att använda två förhörsledare, en trevlig och en elak förekommer
   också, fånigt nog.
   De två förhörsledarna,som självklart är lierade, hoppas därmed att
   fången avslöjar att för den som tagit på sig rollen som ulv i
   fårakläder.
   Att bara vara tyst är mystiskt knep som fungerar mot nervösa och
   osäkra.
   Genom att bara titta på fången under tystnad blir personen orolig och
   när personen är orolig lägger de in stöten.
   De spelar på känslor som rädsla, ilska och frustration.
   Försvars mekanismen är en annan del i det mänskliga psyket som de är
   väl medvetna om.
   Detta är en inövad del i deras förhörspsykologi.
   Ibland säger de helt absurda saker för att fången ska försvara sig
   utan att tänka sig för, vilket kan göra att personen försäger sig.

   Lämna plånkan hemma!

   Ur den förhörshandbok, som jag hämtat stora delar av informationen
   till denna artikel ifrån, finns författarens (som är major och läkare
   i förhörstjänst) tips till den som grips:

   * Bär endast det nödvändigaste på dej.
    En plånbok kan ge många upplysningar.

   * Uppträd inte utmanande.

   * Undvik ögonkontakt.

   * Om du svarar ska svaret vara så kort och kortfattat som möjligt.

   * Ta inte intryck av förhörsledarens argumentation och uppträdande.

   * Var tyst så länge som möjligt.

   * Ljug bara i undantagsfall.

   * Ge aldrig upplysningar om kamrater.

   * Minns att förhöret kommer att pågå så länge du lämnar information
    eller väcker nyfikenhet hos förhörsledaren.

   Tänk som sagt på att bära på dig så lite som möjligt.
   I vissa situationer kan det vara klokt att lämna ID hemma.
   Klädseln är viktig. På demonstrationer och aktioner bör du försöka
   ha så enhetlig klädsel som möjligt.
   Helt svart är kanske det smartaste.
   Röjarluvor minskar risken för identifiering och ger intryck om alla
   deltagande bär dem, men kan också leda till omhändertagande enligt
   PL13.

   PL13-Max 6 timmar

   Snuten som griper dig har rätt att kroppsvisitera dig.
   Om du inte följer med till polishuset kan snutarna tvinga dig om
   du befinner dig i närheten av en brottsplats.
   Du är då inte gripen som misstänkt, utan intagen för förhör.
   I praktiken är det ingen större skillnad.
   Ibland tar de kort på dig eller/och filmar dig.
   Vänd bort ansiktet eller försöka grimasera så mycket som möjligt.
   Fråga alltid vad klockan är när du grips och kom ihåg det eller
   skriv ner det.
   Be snutarna legitimera sig och skriv gärna upp bilnummer.
   Grips du enligt PL13 får du hållas max 6 timmar, vilket inte kan
   förlängas.
   Du ska släppas snarast möjligt efter förhör.
   Om du misstänks för ett brott kan de hålla dig i max 12 timmar.
   Försök hålla koll på tiden.
   När du släpps får de inte "utan synnerliga skäl" tvinga dig till ett
   nytt förhör inom 12 timmar.
   Den som förhör dig får inte ljuga, hota, muta, tvinga eller trötta ut
   dej.
   Du har som jag tidigare nämnt, rätt till "sedvanliga måltider" och
   "nödvändig vila".
   Vid förhör är det enda du måste uppge namn, personnummer och adress.
   Det bästa du gör är att vara helt tyst.
   Uppge ditt namn, personnummer och din adress och stäng därefter
   munnen.
   Svara aldrig på frågor om organisationsmedlemskap eller om du känner
   vissa personer.
   Påpeka att det är åsiktsregistrering och alltså förbjudet enligt Svea
   Rikes Lag.
   Efter förhöret, som ska skrivas ned eller spelas in, har du rätt att
   läsa vad de har skrivit eller lyssna på det som spelats in.
   Om du känner för att prata, tänk på att det är inte förbjudet eller
   straffbart att ljuga vid förhör.
   Kräv ett förhörsvittne. Gärna en känd person, typ en advokat,
   journalist eller dylikt.
   Vägrar snutarna påpekar du att den rätten finns inskriven i
   Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

   Källor: Boken "Förhöret av Johan Gustafson", häftet "Det svenska
   rättsystemet och dina rättigheter" och Svea Rikes Lag.

   Polislag 1984:387

   1§ Som led i samhällets verksamhet för att främja rättvisa och
     trygghet skall polisens arbete syfta till att upprätthålla allmän
     ordning och säkerhet samt att i övrigt tillföra allmänheten skydd
     och annan hjälp.

   13§ Om någon genom sitt uppträdande stör den allmänna ordningen eller
     utgör en omedelbar fara för denna, får en polisman, när det är
     nödvändigt för att ordningen skall upprätthållas, avvisa eller
     avlägsna honom från ett visst område eller utrymme.
     Detsamma gäller om en sådan åtgärd behövs för att en straffbelagd
     skall kunna avvärjas.
     Är en åtgärd som avses i första stycket otillräcklig för att
     det avsedda resultatet skall uppnås, får personen tillfälligt
     omhändertas.

   Om det är någon som tycker att det är konstigt att polisbrutalitet
   så sällan bestraffas så rekommenderar jag 10§ för läsning.
   Ju mer man läser den desto mindre fattar man...

   Method Hannes / GoVeg

............................................................................


 4.2. HITLERHÄLSNING VID BEGRAVNING

   Vid ett sista farväl till sin kamrat samlades ett tjugotal nazister
   framme vid kistan och gjorde Hitlerhälsning. I kyrkan fanns
   begravningsgäster och polis och såg på. Åklagare Rolf Wärnö i Växjö
   har nu inlett förundersökning mot nazisterna.
   Det var i början av oktober som en 17-årig flicka skulle begravas i
   en kyrka på en mindre ort i Småland. Runt 150 personer hade samlats i
   kyrkan för att ta farväl, skriver kvällstidningarna Kvällsposten och
   Expressen. Enligt tidningarna hade flickan umgåtts i nazistiska
   kretsar och bland begravningsgästerna fanns flera personer med
   nazistiska sympatier.

   Chrystal

............................................................................


 4.3. E-POSTTERROR MOT KAROLINSKA INSTITUTET

   Karolinska institutet (KI) har under de senaste veckorna bombats
   ett flertal gånger med elektronisk post från Djurens befrielsefront.

   Breven innehöller en uppmaning till KI att upphöra med samarbetet med
   Smittskyddsinstitutet. Djurens befrielsefront skickade även ett kort
   uttalande där aktionen sades vara en protest mot KI:s samarbete med
   SMI och dess djurförsök.

   I september förklarade en amerikansk djurrättsorganisation, Animal
   Liberation Frontline, ALF, i en kommuniké att en höstoffensiv skulle
   inledas på Internet. Olika fristående grupper skulle angripa
   myndigheters datasystem genom inbrott, spridning av datavirus och
   e-postbombning.

   Den mottagande datorn på ett företag eller myndighet har inte
   obegränsad kapacitet. Om många e-brev skickas in under kort tid kan
   posthanteringen helt sluta att fungera.

   Telias säkerhetschef Magnus Ek är övertygad om att e-postbombning är
   ett växande problem. Minst en gång i månaden är det ett större
   företag som drabbas av problem i samma storleksordningen som KI.


   Pressmeddelande:

   OPERATION NEDLÄGGNING - KOMMUNIKÉ FRÅN DJURENS BEFRIELSEFRONT
   (INTERNETAVDELNINGEN)
   Offensiven har startat - informationskriget ska bli deras mardröm

   Cirka två minuter innan detta meddelande skickats ut till Er (981016),
   har Smittskyddsinstitutet (SMI) och Karolinska Institutet (KI)
   fått 20 000 elektroniska brev. DBF(IA) (mer information om gruppen
   står nedan) har tidigare utfört liknande aktioner, och då
   som nu, riktar sig protesterna mot de djurförsök, den aphållning
   och import av apor som SMI är skyldig till. Kravet är att detta
   upphör.

   Protesterna riktar sig mot KI för deras samarbete med SMI. Aporna
   betraktas som objekt och berövas sin frihet för att få sina
   kroppar förgiftade, misshandlade, deformerade och förstörda innan
   de slutligen mördas. Aporna har förmåga att känna känslor
   nästan identiska med människors; lidande, glädje, sorg och ångest.
   Detta tar forskarna ingen hänsyn till. Vi, arten homosapiens, har
   ingen som helst rätt att utnyttja oskyldiga varelser i experiment
   som anses vara problemlösare för de problem VI har skapat. Låt de
   oskyldiga vara, makt ger inte rätt.

   Denna aktion är en del i en intensifierad kamp mot SMI och de
   företag som samarbetar med Smittskyddsinstitutet och en
   uppmaning till alla som vill få ett slut på djurförsöken att bli
   aktiva.

   Denna aktion är också tillängnad Barry Horne, som påbörjat ännu
   en hungerstrejk. /Djurens Befrielse Fronts Internet
   Avdelning DBF(IA) kontaktaddress: smi98@altavista.net.

   Förteckning med de apförsök som pågått och pågår vid SMI.
   http://www.motkraft.net/senastenytt/981016-aa.html

   Kort historik ang. DBF(IA).
   http://www.motkraft.net/senastenytt/981016-ab.html


............................................................................


 4.4. VALFUSK

   RSV har ändrat reglerna för vilka partier de tänker räkna. Nytt för
   i år är att man inte längre räknar en-röst-partier, dvs. partier med
   mindre än tio röster (sic.). Har de fått färre röster så redovisas
   de endast under övriga ej specificerade partier.
   På frågan vad det var som skilde detta val från föregående, då alla
   redovisades, säger man på RSV att de hade diskuterat detta och kommit
   fram till att det inte skulle göras. De upplyste också om att det i
   vallagen står att de endast är skyldiga att redovisa de partier som
   får mandat.

   Dessa regler är särskilt effektiva ifall man vill få bort vissa
   partier och åsikter. Exempelvis fick partiet ´Cannabis Legalisering´
   inte vara med fast de hade över 10 röster...
   Ett "gäng" i Kungälv, sammanlagt 27 stycken, röstade på detta parti,
   men det föll tydligen inte länsstyrelsen i smaken.

   RSV har i vilket fall som helst valt att lämna ut uppgifterna kring
   ett par mindre partier. Varför man valt just dessa, och inte lämnar
   ut uppgifter kring samtliga partier framkommer dock inte.

   Nedan följer de valresultat RSV lämnat ut:

   Allianspartiet.....................................................175
   Centrum-Demokraterna...............................................377
   Det nya Partiet (d)..............................................25260
   Enhet.............................................................1725
   Fram till val........................................................3
   Frihetspartiet.......................................................8
   Gottlandspartiet Gotlands Framtid..................................405
   Krokusarnas parti....................................................3
   Kommunisterna.....................................................1868
   Ny Framtid........................................................9171
   NyDemokrati.......................................................8297
   Pensionärspartiet.................................................6865
   Partiet för Naturens Lag...........................................791
   Personvalspartiet....................................................7
   Republikanerna......................................................29
   Rättvisepartiet Socialisterna.....................................3044
   Sverigedemokraterna..............................................19624
   Sveriges Pensionärers Intresseparti-SPI..........................52869
   Skånepartiet........................................................28
   Socialistiska Partiet.............................................1258
   Strandskyddspartiet.................................................45
   Sveriges GrannskapsParti - Svenska Folkets Vilja....................20
   Vikingapartiet......................................................28

   Har du röstat på något annat parti som inte finns i riksdagen så
   blir det svårt att få reda på resultatet. FNA kommer dock driva frågan
   vidare och återkommer med en rapport i nästa nummer. Då tar vi upp den
   viktiga frågan; hur många röster fick Kalle Anka-partiet, Bakpartiet,
   Flashbackpartiet och alla de andra...

   Och som vi alltid säger:

   If voting could change anything it would be illegal


............................................................................


 4.5. NAZISM VS. ANTIFASCISM

   Vill man få kunskap om nazismen, dess subkultur och värderingar etc.
   så kan man hämta detta från tre håll:

   a. Direkt från källan, dvs. nazisterna. Fördelen är givetvis att du
     då får materialet ofiltrerat och inte omskrivet. Nackdelen är att
     det då är ren propaganda. Avsaknad av kritiska analyser från
     motståndare och risken att bli registrerad (om inte av nazistiska
     grupper, så åtminstone av SÄPO som kartlägger dessa grupper)
     är ytterligare nackdelar.

   b. Antifascistiska grupper, t.ex. AFA. Dessa ger ut ett flertal
     tidningar och håller sig förvånansvärt informerade. Nackdelen är
     att det återkommande förekommer faktafel. I vissa fall obetydliga,
     och i vissa fall direkt allvarliga. En annan nackdel är att du även
     här riskerar att bli registerad. SÄPO kartlägger inte bara nazister,
     utan även militanta antifascister, veganer och autonoma m.m.

   c. Oberoende journalister som specialiserat sig på att kartlägga
     nazismen och dyl. rasistiska grupper. Dessa skriver främst artiklar
     till andra tidningar, men det har även givits ut ett flertal olika
     böcker i ämnet. Fördelen med denna information är att den är
     lättillgänglig, medans nackdelen ofta är att de har mindre insyn
     än de två första grupperna. Det förekommer även här återkommande
     sakfel.

   Nazismen är idag att betrakta som ett skällsord, varför många idag
   istället väljer att kalla sig nationalsocialister, nationalister,
   separatister, nationella, NS och många andra ord. Jag väljer i
   artikeln att enbart använda ordet nazist då detta är ett slangord
   för just nationalsocialist, och att i artikeln använda något annat
   ord skulle bara krångla till det för läsaren. Jag har inte valt ordet
   i syfte att vara nedsättande. I Sverige gäller åsiktsfrihet, och då
   är nazismen att betrakta som vilken politisk inriktning som helst.

   Ifall vi börjar med den sista gruppen, journalisterna, så finns det
   flera. En av de flitigast journalisterna heter Anna-Lena Lodenius. Hon
   har skrivet en mängd olika artiklar i ämnet men även varit med och
   sammanställt tre böcker i ämnet;
   * EXTREMHÖGERN av Anna-Lena Lodenius och Stieg Larsson
    Tidens Förlag, 370 sidor, 1994. ISBN 91-550-4048-9
   * VIT MAKT OCH BLÅGULA DRÖMMAR av Anna-Lena Lodenius och Per Wikström
    Natur ock Kultur, 384 sidor, 1997. ISBN 91-27-06769-6
   * NAZIST, RASIST ELLER BARA PATRIOT? av Lodenius och Per Wikström
    Rikspolisstyrelsen, 230 sidor, 1997, ISBN 91-87203-51-0
   Lodenius böcker, artiklar och reportage i TV är rätt lika. Det är i
   stort sett samma sak som sägs, men de fungerar som en bra inblick
   för nybörjaren. En sorts ´Nazi for Dummies´.
   Anna-Lena Lodenius blev i mitten av 90-talet utpekad med namn, bild
   och personnummer i Vitt Arkiskt Motstånds dåvarande tidning Storm,
   vilket senare även resulterade i en rättegång. Under de senare åren
   har hon även uppmärksammats av antifascisterna, eftersom även de har
   blivit föremål för granskning. Dessa har dock aldrig gått så långt som
   VAM gjorde. Däremot tycker de att det är föga roande att bli jämnförda
   med nazisterna.
   Trots ogillande från både nazister och antifascister så håller
   faktiskt samtliga böcker hög klass. Extremhögern recenserades 1995 i
   Flashback #3 och fick då betyg 4 av 5. De två senare böckerna håller
   båda samma höga klass och rekommenderas då främst eftersom de är nyare
   och mer uppdaterade.
   Det bör i detta sammanhang nämnas att boken ´Nazist, rasist eller bara
   patriot´ är gratis, och går att beställa på telefon direkt från RPS.
   Samtliga böcker innehåller faktafel, men de flesta långtifrån så
   allvarliga att de inte förtjänar det höga betyget.
   Utbildningsförlaget Brevskolan gav 1997 ut boken ´ANTIRASISTISKT
   LEXIKON´ (ISBN 91-574-4579-6) som är på 118 sidor. Vid en snabb
   genomgång ser den mycket läsvärd ut. I bokstavsordning informeras man
   om alla olika termer, grupper och organisationer. Boken recenserades
   samma år i Flashback #4/5 och fick då det superlåga betyget 1 av 5.
   Det kanske var ett nästan oförtjänt dåligt betyg, men det är den ändå
   värd. Dåliga uppdateringar och mängder av faktafel gör denna bok till
   en riktig skamfläck. Lodenius har även varit med här på ett hörn, men
   det har även Jan Guillou (som annars är en strålande journalist), Olle
   Häger, Ana Martinez och Per Wirtén m.fl.
   Numera nedlagda tidningen Expo gav tillsammans med Svenska kommittén
   mot Antisemitism 1997 ut boken ´NATIONALSOCIALISMENS SYMBOLER´ som
   endast är på 68 sidor. Boken är skriven av Stéphane Bruchfeld och
   känns först något tunn. Men med tiden har jag använt mig återkommande
   av denna bok. Den är ett bra lexikon att slå i och förtjänar verkligen
   sin plats i bokhyllan.
   Det finns givetvis också mängder av längre artiklar i ämnet, men
   dessa väljer jag ej att uppmärksamma här då de ofta är svåra att få
   tag på.
   Det finns även mängder av utländska böcker. Nedan följer några
   intressanta godbitar;
   * AMERICAN EXTREMISTS av John George och Laird Wilcox
    Prometheus Books. 444 sidor.
   * SKINHEAD STREETGANGS av Loren Christensen
    Paladin Press. 230 sidor.
   * BLOOD IN THE FACE av James Ridgeway
    Thunder´s Mouth Press. 204 sidor.
   Samtliga av dessa tre böcker är riktigt bra och underhållande. Dessa
   är inte heller lika inställsamma och politiskt korrekta som de svenska
   motsvarigheterna. Samtidigt vet man inte alltid var författarna själva
   står åsiktsmässigt. Men, men...


   De antifascistiska grupperna sprider främst sitt budskap via andra
   kanaler än just böcker. Men vi skall iallafall uppmärksamma några.
   ´VI TILSTÅR - ANTI FASCISTISK AKTION 5 ÅR´ (ISBN 87-966431-1-8) är
   utgiven av danska AFA och är på 74 sidor. Den är främst en tillbaka-
   blick på AFA:s verksamhet inför deras femårsjubileum som gavs ut 1997.
   Den är bra köp för den som är intresserad av AFA, men innehåller desto
   mindre information om just fascismen.
   En annan bok, också den dansk, är ´FORSYNINGSLINIE NORD´ som trots
   urusel layout är riktigt intressant och läsvärd. Boken är utgiven av
   tyska Antifascistische Zeitung, ATZE i Kiel och DEMOS NYHEDSBREV i
   Köpenhamn.
   I maj 1998 kom Anarkistisk Tidskrift ut med sitt 12:e nummer efter
   några års tystnad. Den är en blandning av bok och tidskrift - en
   tidskrift i bokform. Detta nummer är ett temanummer om rasismen och
   innehåller bl.a. artiklar som ´analysen av fascismen 1922-35´, ´AFA -
   historien´ och ´Att förstå rasismen´. Tyvärr är de flesta artiklar,
   med några få undantag, rätt tråkiga. Inga avslöjanden och inga
   nyheter.
   När det gäller antifascistiska tidningar så finns det betydligt fler.
   En av de mer välgjorda är norska AFA:s tidning; ´ANTIFASCISTISK
   AKSJON´ som kommit ut med 18 nummer. Denna tidning är välgjord både
   vad det gäller layout och research. I varje nummer publiceras även
   namn och bilder på (i huvudsak norska) nazister, men även Flashback
   har blivit uppmärksammad pga. dess ´naziliberala´ attityd.
   ´REAGER´ heter en enkel A5-tidning/folder på 8 sidor som är utgiven
   av norska Ringerike Antirasistisk Ungdom. Kvalitetsmässigt kan den
   jämnföras med vilken gratisfolder som helst.
   Norska SOS Rasisme ger ut en A3-tidning som heter ´ANTIRASISTEN´. Jag
   är lite osäker på ifall den fortfarande är aktiv, men gamla nummer
   håller hög klass. Det senaste numret jag äger är från 1997.
   I England finns tidningen ´RED ACTION´ som förvisso kan vara
   informativ, men samtidigt också är rätt tråkig. A3-format och tryckt
   på dagstidningspapper. Red Action är ingen tidning jag skulle
   rekommendera, även ifall den inte är uppenbart dålig.
   ´ANTIFA FORUM´ kommer från Kanada och är rätt amerikansk till sitt
   innehåll. M.a.o. mera inriktning på Ku Klux Klan och amerikanska nazi-
   grupper. De har en relativt svag bevakning av Europa. Är du dock
   intresserad av den amerikanska naziscenen så är Antifa Forum ett givet
   köp.

   De flesta autonoma och vänsterradikala tidningar i norden har en
   ganska omfattande kartläggning av nazismen. Dessa är dock inte några
   traditionella antifascisttidningar. Det är snarare så att dessa ser
   ett antifascistiskt ställningstagande som en självklarhet, och där
   blandas antifascism med kritiska artiklar om kapitalism, sexism och
   nyliberalism m.m.
   I Sverige finns bl.a. ´DIREKT AKTION´ som ges ut av Syndikalistiska
   Ungdomsförbundet, anarkisttidningen BRAND som tidigare i år fyllde
   100 år, samt ´FOLKMAKT´ och ´INFORM´ m.fl. Samtliga tidningar har
   fått betyg mellan 4 och 5 (av 5) när de har recenserats i tidigare
   nummer av Flashback.
   Tidningen ´ARBETAREN´ är kanske något snällare, men har en
   återkommande rapportering om nazismen i landet. Därför bör även den
   nämnas i detta sammanhang.
   I Norge finns bl.a. FOLKEMAKT och GILJOTIN, medans Danmark har
   tidningen PROPAGANDA. Den sistnämnda är troligtvis den till utseende
   klart snyggaste autonoma tidning i norden. De norska tidningarna är
   måttligt bra, medans Propaganda är strålande.

   När man diskuterar olika autonoma tidningar så bör även MOTKRAFT
   nämnas. Det är en tidning på Internet (som FNA) som rapporterar
   och publicerar pressreleaser m.m. en gång i veckan. Tidningen har
   funnits i drygt ett år och är helt gratis. De har även ett webhotel
   där de erbjuder andra vänsterradikala grupper utrymme mot
   självkostnadspris. En prenumeration på Motkraft är därför en själv-
   klarhet.


   Den sista gruppen i min genomgång är nazisternas eget material. Den
   är den viktigaste - men också den kontroversiellaste - delen.
   Sveriges, och kanske även världens, främsta tidning inom denna genre
   heter NORDLAND. En påkostad tidning i A4-format med många sidor i
   fyrfärg. Paralellt med tidningsutgivningen driver de även skivbolag,
   postorderverksamhet, konsertarrangemang samt ger ut tidningen
   FRIHETSBREVET på Internet.
   Verksamheten på Internet har dock varit vilande den sista tiden, och
   ingen verkar direkt veta vad det är som händer. Deras två domäner
   fungerar inte längre, och det var länge sedan något nytt nummer av
   FRIHETSBREVET kom ut.
   Det enda jag hört är att domänen snart är tillbaka. Ett nytt nummer
   av Nordland är också under produktion och väntas komma när som helst.
   Flashback gav tidningen betyget 5 (av 5), och det är inte så
   anmärkningsvärt som vissa vill få det till.
   Nordland är som produkt mer välgjord än någon annan tidning inom sin
   genre i hela världen. Man kan tycka att kvalitén har sjunkit något i
   de senare utgåvorna, men den ger ändå som helhet en bra insyn i den
   nazistiska subkulturen 1998. Ingen annan tidning, historiskt, har
   heller varit i närheten lika välgjord tidigare. Alla betyg är satta
   ur dess egna perspektiv, och ur ett nazistiskt perspektiv är Nordland
   fullkommlig. Punkt.
   FOLKTRIBUNEN heter en annan tidning som håller nästan samma höga
   klass som Nordland. De är dock till uppbyggnad och innehåll väldigt
   olika varandra.
   Folktribunen är i A3-format och mera inriktad på ideologin och desto
   mindre på musiken. Korta nyhetsnotiser blandas med längre artiklar.
   Tidningen är utgiven av Klas Lund som i början av 90-talet pekades
   ut som ledare för Vitt Ariskt Motstånd. Hans meritlista är lång.
   1986 dömdes han till fyra års fängelse för delaktighet i mordet på
   Ronny Landin vid Nickstabadet, 1990 för olaga vapeninnehav och 1991
   till sex år fängelse för bankrånet mot Föreningsbanken i Sveg.
   Men Folktribunen är ingen stökig och militant tidning, även om den
   är klart radikal. Tidningen är genomarbetad och bör läsas av alla
   som har intresse i ämnet. Folktribunen är också tillsammans med
   Nordland de populäraste tidningarna inom denna genre.
   Det var ett tag sedan förra numret kom, men ett nytt nummer är
   nästan klart och kommer inom kort meddelar man.
   VALLHALL heter en tidning från Göteborg som inte kommit ut med något
   nytt nummer sedan förra året. Det är f.n. tveksamt ifall några
   fler nummer kommer.
   Tidningen har med tiden fått en mer militant hållning och i nummer 7
   kan man bl.a. läsa en artikel med rubriken ´Grisar i urval´. Där
   publ. man t.ex. hemadressen till Unni Brandeby som där utpekas som
   ´kommunisthora´. En annan person som får sin hemadress publicerad är
   Expos dåvarande chefredaktör Andreas Rosenlund.
   Valhall har fortfarande en enkel layout, trots övergång till färg-
   omslag. Man har inte längre någon adress, men den är å andra sidan
   en tidning du klarar dig bra utan.
   FRAMTID heter en tidning som inte vill bli förknippad med nazismen,
   utan enbart som ´nationell´. Tidningen är i ärlighetens namn ingen
   traditionell nazisttidning, men driver invandrarfrågan så hårt att
   många säkert har svårt att skilja dem åt.
   Det tredje och senaste numret av Framtid trycktes i 21.000 exemplar,
   och politiskt står de nära Konservativa Partiet. Framtid är mest
   intressant för dem som är intresserad av begränsad invandring och
   politik som förs av partier som Sverigedemokraterna, Ny Demokrati,
   Konservativa Partiet m.fl. och mindre intresserad av renodlad nazism.
   Utseendemässigt är tidningen påkostad, även om den tenderar att bli
   lite väl tråkig ibland.
   Framtid är utgiven av Alternativ Media som även har webhotel på
   Internet och tills i somras även gav ut tidningen ´Pilgrimsfalken´
   via email. Pilgrimsfalken har dock bytt namn till ´Nationell
   Information´ och är numera ett samarbete mellan Framtid och
   Folktribunen. Det första numret av Nationell Information har dock
   inte kommit än.
   En betydligt enklare tidning än dessa påkostade färgpublikationer är
   Frihet. Den görs av fångar inne i fängelset (Kumla) och distribueras
   via Ariska Brödraskapet och Info-14. Tryckt på kopieringsmaskin med
   enkel layout.
   Men Frihet är trots detta en klart intressant tidning ur ett flertal
   perspektiv. Artikeln ´En helt vanlig dag´ handlar t.ex. om vardagen
   på fängelset och tidningen som helhet har en klart annorlunda
   inriktning. De flesta artiklarna är ofta korta och enkelt skrivna,
   men också intressanta. Frihet har kommit ut med 4 nummer och samtliga
   nummer är mer eller mindre läsvärda, även ifall de sista håller högre
   klass än de första.
   En tidning som i sin enkelhet liknar Frihet är INFO-14. Den blev
   rikskänd efter attentaten mot tidningen Expo för några år sedan. En
   A4-tidning tryckt på kopieringsmaskin. Senaste numret kom i somras
   och handlar bl.a. om Aftonbladetjournalisten som åtalades för att ha
   hjälpt till att framkalla hotbilderna mot Alexandra Pascalidou.
   Journalisten visas upp med namn och bild på omslaget, och man har
   även fotograferat Pascaliouu på rättegången. Info-14 ser ut som en
   blandning mellan Folktribunen, Frihet och VAM:s dåvarande tidning
   STORM.
   Det finns ett flertal specialtidningar som ALTERNATIVT SERIEMAGAZIN
   och STOPPA RASISMEN! - STOPPA SVENSKARNA! som bl.a. kräver Dr. Alban
   som president och är utgiven av Sverige Åt Alla (SÅA) i samarbete
   med Dr Alban-partiet. Dessa nämner jag bara att de finns, men de
   fyller absolut inte något ideologiskt syfte.
   Utomlands finns det mängder av tidningar, men ifall jag skulle nämna
   några så är givetvis RESISTANCE den första. Amerikansk tidning och
   utpekad som Nordlands förebild. Personligen tycker jag att Nordland
   är betydligt bättre, men dessa två är troligtvis idag de två största
   nazisttidningarna i världen. Inriktningen är främst på vit makt-musik,
   men även vissa ideologiska artiklar förekommer.
   En betydligt hårdare tidning är Tom Metzgers WAR, dvs. White Aryan
   Resistance tidning. Mycket illustrationer och kortfattade artiklar.
   WAR är tryckt i A3-format och är värd att kolla upp av flera orsaker.
   White Aryan Resistance är f.ö. Vitt Ariskt Motstånds gamla förebilder,
   vilket också bör nämmas i sammanhanget.
   I Finland finns tidningen KALEVAN SOTURI som är på finska. Eftersom
   jag ej kan finska så kan jag inte bedömma det textmässiga. Utseende-
   mässigt är den dock påkostad med färgomslag m.m. Väldigt lik Nordland
   i uppbyggnad.
   Den spanska nazisttidningen RESPUESTA SONORA är tryckt i offset med
   fyrfärg och glättat omslag. Det anmärkningsvärda med denna tidning,
   och som gör att jag uppmärksammar den, är priset - den är helt
   gratis! Innehållsmässigt handlar den enbart om musik, bortsett någon
   serie. De har dock ingen officiell adress.


   SLUTORD

   Denna artikel är inte någon återkommande genomgång, utan är en
   artikel jag saknat och länge funderat på att skriva. En artikel där
   någon fristående utan politiskt intresse i någon av grupperna ger en
   objektiv bedömning om vad som händer inom dessa områden.

   Jag tror på åsiktsfrihet och att varje människa skall ha den unika
   rätten att själv få välja vilken politisk gruppering eller ideologi
   som den vill tillhöra.
   Till bakgrund mot de grova påhopp som gjorts mot Flashback genom
   åren för att den försvarar enskilda människors rättigheter, så är
   det en självklarhet för mig att inte sluta denna kamp. Oavsett den
   gäller förföljelse av politiskt, religiöst eller sexuellt avvikande.
   Inför lagen skall vi alla vara lika.

   Jan Axelsson


______________________________________
   ANTIFASCISTISKA KONTAKTADRESSER:

   ARBETAREN
   Box 6507, 113 83 Stockholm. Postgiro: 14 10-0
   Helår: 432kr, Halvår: 240kr, Kvartal: 130kr, Stödpren: 500kr

   ANTIFA FORUM
   Box 6326, Station A, Toronto, Ontario M5W 1P7, Kanada
   4 nummer: $25

   ANTIFASCISTISK AKSJON
   Box 6689, St. Olavs Plass, 0129 Oslo, Norge.
   10kr+porto

   ANTIRASISTEN
   SOS Rasisme, PB 297, 5501 Haugesund, Norge
   10kr+porto

   BRAND
   Box 15015, 104 65 Stockholm. Postgiro: 478 24 80-0
   6 nummer: 150kr

   DIREKT AKTION
   Box 6507, 113 83 Stockholm. Postgiro: 422 84 98-4
   6 nummer: 60kr

   FOLKEMAKT
   Strandveien 23, 7042 Trondheim, Norge
   PR., St Olavsplass, 0130 Oslo, Norge
   15kr+porto

   GILJOTIN
   Strandveien 23, Svartlamon, 7042 Trondheim, Norge
   20kr+porto

   INFORM
   Box 15015, 104 65 Stockholm
   12 nummmer+årsbok+kravalluffarguide: 100kr

   MOTKRAFT
   Email: nyhetsbrev@motkraft.net
   WWW: http://www.motkraft.net

   PROPAGANDA
   c/o Kasma, Studiestræde 24, 1455 København K, Danmark
   20kr+porto

   REAGER
   Postboks 332, Sentrum, 3500 Hønefoss, Norge
   Gratis?

   RED ACTION
   BM Box 37, London, WC1N 3XX, UK
   £1+porto


_________________________________
   NAZISTISKA KONTAKTADRESSER:

   ALTERNATIV MEDIA
   URL: http://www.altmedia.se

   FRAMTID
   Box 3137, 400 10 Göteborg
   40kr+porto

   FRIHET
   c/o AB/Pitbull Brigade, Box 3101, 202 22 Malmö
   c/o Info-14, Box 365, 114 79 Stockholm
   20kr+porto

   FOLKTRIBUNEN
   Box 290, 114 79 Stockholm
   20kr+porto

   INFO-14
   Box 365, 114 79 Stockholm
   10 nummer: 140kr

   KALEVAR SOTURI
   A.S.M., Pl. 158, 00701 Helsinki, Finland
   30MK+porto

   RESISTANCE
   Box 24700, Detroit, MI 48224, USA
   4 nummer: $20 (world)

   WAR
   White Aryan Resistance, Box 65, Fallbrook, CA 92088, USA
   $2.50+porto

____________________________________________________________________________
annons
    I N T E R N E T  U T A N  M Å N A D S A V G I F T
    gratis internet, 0kr/mån, inga avgifter!  http://www.flashback.net
____________________________________________________________________________


... s u b / k u l t u r ..................................................


 5.1. METALLICA: GARAGE INC

    Metallica släpper 27 november en dubbel-CD kallad ´Garage Inc´.
    En skiva med enbart covers. Nedan följer en lista över låttitlarna på
    skivan och vem som gjort originalet.

    Disc 1:

    Free Speech For The Dumb (Discharge)
    Its Electric (Diamond Head)
    Sabbra Cadabra (Black Sabbath)
    Turn The Page (Bob Seger)
    Die Die My Darling (Misfits)
    Loverman (Nick Cave and the Bad Seeds)
    Evil / Curse of the Pharaohs / Satans Fall / A Corpse without
       Soul / Into The Coven (Mercyful Fate)
    Astronomy (Blue Oyster Cult)
    Whiskey In The Jar (Thin Lizzy)
    Tuesdays Gone (Lynyrd Skynyrd)
    The More I See (Discharge)

    Disc 2:

    Helpless (Diamond Head)
    The Small Hours (Holocaust)
    The Wait (Killing Joke)
    Crash Course In Brain Surgery (Budgie)
    Last Caress / Green Hell (Misfits)
    Am I Evil? (Diamond Head)
    Blitzkrieg (Blitzkrieg)
    Breadfan (Budgie)
    The Prince (Diamond Head)
    Stone Cold Crazy (Queen)
    So What (Anti Nowhere League)
    Killing Time (Sweet Savage)
    Overkill (Motorhead)
    Damage Case (Motorhead)
    Stone Dead Forever (Motorhead)
    Too Late Too Late (Motorhead)

............................................................................


 5.2. RECENSIONER
   av Jan Axelsson

   Alla recensioner är recenserade ur dess egna perspektiv - en
   nazistisk produkt ur ett nazistiskt perspektiv, en anarkistisk ur ett
   anarkistiskt perspektiv osv. Recensionerna är medvetet korta, ty
   dessa skall mest fungera som en fingervisning.
   En betydligt större avdelning med recensioner finns i varje nummer
   av papperstidningen (i senaste numret över 450 recensioner).

                     ----------------------------------

   HOLE - BITE ME! [****]
   Bootleg, S.O.S. - Sound Of Seattle, CD
   Betyg: 4 (av 5)
   Hole har aldrig låtit bättre... Halva skivan är inspelad live i Los
   Angeles 1994, och andra halvan i Minneapolis samma år. Inspelningarna
   är gjorda av amerikansk radio vilket betyder bra ljud. Nackdelen är
   att amerikanerna ogillar oret ´fuck´, så på vissa ställen piper det
   till. Trist!
   Men trots detta, vilket lyckligtvis bara händer några gånger, så är
   skivan jättebra. Livebootlegs är inte alltid så kul att lyssna på,
   men när man hör Bite Me! vet man hur en bra livebootleg skall låta.
   Denna skiva är bättre än Holes samtliga officiella skivor och valet
   av låtar är bästa tänkbara.

                     ----------------------------------

   RAMMSTEIN - LIVE AT THE MAX
   Betyg: 4 (av 5)
   Bootleg, Uppgift om skivbolag saknas, CD
   Rammstein inspelade live på The Max i Amsterdam, November 1997.
   Rammstein är ett oerhört bra liveband och denna skiva lär knappast
   göra någon besviken. Supertung och med kanonljud. En av mina
   favoritbootlegs för tillfället.

                     ----------------------------------

   ALANIS MORISSETTE - WAKE UP
   Bootleg, SBC, CD
   Betyg: 2 (av 5)

   Är Rammstein en av de bästa och roligaste bootlegs som kommit på
   länge, så är Alanis Morissette klart en av de tråkigaste. ´Wake up´
   innehåller inspelningar från Hyde Park, MTV Awards, MTV Live´n Loud
   och från Rock Am Ring-festivalen. Att flera av låtarna som Ironic,
   You Learn och Forgiven återkommer flera gånger i olika versioner gör
   knappast skivan bättre. Trist och tråkigt!

                     ----------------------------------

   SCANDINAVIAN TATTOO MAGAZINE #4
   Tidning, 40 sidor, 260x200, Offset, 45kr+porto
   Betyg: 3 (av 5)

   Det har funnits flera svenska tattueringstidningar, men de flesta har
   lagts ner i konkurrens med utländska tidningar som haft betydligt
   större resurser.
   Poängen med tattueringstidningar är att det oftast är bilderna som
   är intressantast, samtidigt som det givetvis är intressant att få
   rapporter och artiklar med inriktning på Sverige.
   Scandinavian Tattoo Magazine är tveklöst de som lyckats bäst med detta
   hittills i Sverige. Är det intressanta uppslag och bilder på snygga
   tattueringar är fortfarande de amerikanska tidningarna betydligt
   bättre. Men är du även intresserad av att få en inblick betraktat från
   ett svenskt perspektiv, så fungerar Scandinavian Tattoo magazine
   utmärkt.

   Scandinavian Tattoo Magazine, Box 13061, 600 13 Norrköping.
   Email: sveta@bahnhof.se


                     ----------------------------------

   UNDERGROUND PRODUCTIONS #12
   Tidning, 52 sidor, A5, Offset, 55kr+porto
   Betyg: 4 (av 5)

   Grafittitidningen Underground Productions har gjort sitt utan tvekan
   bästa nummer. Det nya formatet (A5 - fast liggande) passar jättebra
   och bilderna är bättre än någonsin.
   Polisen driver f.n. en kamp mot dessa tidningar och menar att de
   är olagliga - vilket de givetvis inte är.
   Jag har tidigare tyckt att den franska grafittitidningen XPLICIT
   GRAFX är bäst inom sin genre, men iom. detta nummer är det tveksamt.
   UP står sig bra internationellt, och detta nummer är ett givet köp
   för varje person med intresse för grafitti.

   Underground Productions, Box 12284, 102 27 Stockholm
   Email: up@underground-productions.se

                     ----------------------------------

   DAGENS SKOJARE #3
   Tidning, 9 sidor, A4, Xerox, 3000kr/år (ca. 150kr/nummer)
   Betyg: 4 (av 5)

   Dagens Skojare heter en klart rolig och intressant tidning. Inte så
   rolig för skojarna kanske. I senaste numret hittar jag t.ex. en bild
   på den advokat som företräder den person som stämt mig på en halv
   miljon i skadestånd på samma sida som personnummer och hemligt
   telefonnumer till min ´hyresvärd´ - dvs. han som hyr ut Flashbacks
   boxadress.
   Dagens Skojare är utgiven av Acke Fröberg som annars sammanställer
   skojartoppen i Resumé. Här skärper man kampen mot skojare och
   bedragare i medie- och reklambranchen. Tidningen utkommer var 14:e
   dag och informerar om pågående skojeriverksamhet.
   Det som gör att tidningen inte får högsta betyg är det höga priset.
   Detta skall dock motiveras med att preumerationen även inkl. fri
   telefonrådgivning i skojarärenden. Frågor som; jobbar inkassobyrån åt
   rena skojare, är den advokaten en skojardräng osv.
   En kul detalj är också att alla inte får prenumerera. Skojarna själva,
   deras advokater och uppenbara rufflarföretag nekas prenumeration.
   Behöver ditt företag kul läsning är Dagens Skojare annars utmärkt
   lektyr. Den roligaste tidning jag läst på länge.

   Dagens Skojare, Resumé, Gamla Brogatan 26, 113 90 Stockholm
   URL: http://www.resume.se

                     ----------------------------------

   MODS - STOCKHOLM 1964-1967
   Bok av Nilmander / Ahlborn, 136 sidor, 243x225, Ordfront Galago.
   Betyg: 5 (av 5)

   En oväntat bra dokumentation om modsrörelsen i Stockholm på mitten
   och slutet av 60-talet. Det finns inte så mycket bra dokumentation
   kring denna subkultur, och detta är helt klart den bästa som givits
   ut i ämnet.
   Modsen var en av de allra första ungdomskulturerna i Sverige. Det
   började med klädstilen, och fortsatte med håret och drogerna för att
   senare framför allt manifesteras i musiken.
   Det är främst bilderna av den då 20-årige fotografen Nils-Johan
   Norenlind som gör denna bok så intressant. Men här finns också en
   unik genomgång av dåtidens klubbar (med både bilder, urklipp och
   annonser) och citymodsens sätt att leva. Ett extra plus för bilderna
   från Klara, som är tagna före citymassakern mot slutet av 60-talet.
   En av höstens bästa och mest intressanta böcker.

............................................................................


 5.3. STOCKHOLM FILMFESTIVAL 1998

   Årets festival är tillägnad Akira Kurosawa, som har inspirerat flera
   generationer filmskapare. I år etablerar man också en sektion med
   film från fjärran östern: Asian Images.

   I årets program med över 150 filmer och över 130 premiärer finns mer
   än 50 debutanter.

   Man får i år besök av skådespelaren Udo Kier, denna gång som
   festivaljuryns ordförande, och karaktärsskådespelerskan Gena Rowlands,
   som är årets hedersgäst. Hon är nu aktuell med sin nya film The
   Mighty som får nordisk premiär under festivalen. Gena Rowlands har
   också valt ut sina personliga favoriter i sektionen Rowlands by
   Rowlands, som hon själv kommer att presentera under sitt besök på
   festivalen.

   Flashback har förhandstittat på några av årets premiärer:

   DIVINE TRASH
   av Steve Yeager, USA, 1998.
   En av filmfestivalens absoluta höjdpunkter. En välgjord och under-
   hållande dokumentär om John Waters tidiga period som filmregissör.
   Innehåller bl.a. intervjuer med bröderna Kuchar, Paul Morrissey,
   Richard Kern, Jonas Mekas, Divine och John Waters själv m.fl.
   Personligen hade jag önskat att dokumentären inte enbart fokuserat
   på tidiga produktioner, utan dokumenterat hela Waters filmkarriär.
   Helhetsintrycket är dock högt, och filmen kan ibland i uppbyggnad
   liknas med dokumentären om Robert Crumb som kom för några år sedan.
   Betyg: 4 (av 5)

   I WANNA DRIVE YOU INSANE
   av Yosimasa Ishibashi, Japan, 1997. Debut.
   En japansk tjänsteman på väg hem möter galna sjuksköterskor, naken-
   dansöser, prostituerade, en kvinnlig alkoholiserad lastbilschaufför
   och andra konstiga typer. En blandning av Jim Jarmusch tråkiga vardag
   och John Waters galna infall. Dock kommer denna regissör aldrig i
   närheten av dessa två filmskapares nivå. Trots vissa poänger och
   höjdpunkter så är helhetsintrycket tråkigt och trist.
   Betyg: 2 (av 5)

   MODULATIONS
   av Lara Lee, USA, 1998.
   En dokumentär om elektronmusikens utveckling från thereminen och
   Robert Moog till Photek och Prodigy. Högt tempo, snygga klipp och
   mängder av intressanta intervjuer. Regissören Iara Lee har besökt
   20 länder och pratar bl.a. med Genesis P-Orridge, Robert Moog,
   Westbam, Bill Laswell, Moby, Giorgio Moroder och många fler. Här
   finns även mängder av klipp från olika dansklubbar till Prodigy
   inspelade live i Moskva. En dokumentär både för örat och ögat.
   Betyg: 3 (av 5)

   SIX-STRING SAMURAI
   av Lance Mungia, USA, 1998. Debut.
   1947 släpper Sovjet en atombomb över USA. Civilisationen kollapsar
   och Elvis tar makten och styr från Lost Vegas. Nutid. Elvis är död
   och alla gitarrspelare i USA beger sig mot Lost Vegas för att duellera
   om makten. Ett utflippat manus med omgivning och miljö direkt hämtad
   från de tidiga Mad Max-filmerna. En film som dessvärre är betydligt
   roligare att prata om än att titta på.
   Betyg: 2 (av 5)

   SATAYA
   av Ram Gopal Varma, Indien, 1998.
   Filmen utspelar sig i Bombays undre värld och handlar om Sataya, en
   man utan förflutet, som likt en indisk Clint Eastwood blandar sig i
   de lokala gangstergängens konflikter. Våldsam och blodig. Sataya är
   helt klart ´The Poor man´s John Woo´.
   Betyg: 4 (av 5)

   AFTERMATH
   av Nacho Cerda, Spanien.
   Grafisk kortfilm om en obduktion som visas i triologin Deathbound. En
   rå och kall film som knappast bör ses av känsliga personer. Men för
   de som uppskattar dokumentärerna ´Faces of Death´ eller Jörg
   Buttgereits klassiker ´Nekromantik´ är Aftermath en given succé.
   Betyg: 4 (av 5)


   Stockholm Filmfestival 1998 pågår mellan 6-15 november.

   Ytterligare information:
   WWW: http://www.filmfestivalen.se
   Epost: info@cinema.se
   Tel: 08-677 50 00
   Fax: 08-20 05 90

   Jan Axelsson


............................................................................


 5.4. NATIONELLA ANKISTFÖRBUNDET I SVERIGE (KVACK)

   NAFS(K) är en ideell förening, grundad 1976, med syfte att främja
   ankismen, dvs. forskning, rörelsen och hela intresset kring Disney-
   serier och -filmer. Som medlem får man bl.a. deras tidskrift
   NAFS(K)URIREN, medlemsbladet Kvacket, annan information och dessutom
   tillgång till olika slags service, t.ex. lånebibliotek,
   prenumerationer och möjlighet att köpa kulturgods billigare. Man
   ordnar också medlemsmöten, rabatterade biobesök, besvarar kluriga
   ankistiska frågor från allmänheten med mycket mera.
   NAFS(K)KURIREN har kommit ut med ett 30-tal nummer, och har en
   upplaga på 1.200 exemplar.

   Ytterligare information:
   Nationella Ankistförbundet i Sverige (Kvack)
   Box 5030, 125 05 Älvsjö.

............................................................................


 5.5. NYTT SKIVBOLAG MED SKINHEADMUSIK

   Ultima Thule har startat ett nytt skivbolag, Attitude Records som är
   inriktat på Oi, punk och annan skinheadmusik. Banden så här långt är
   The Headhunters, Jinx, Social Disease, Forbidden rage och Greedy.
   Ultima Thule Records fortsätter som tidigare med vikingarock med
   band som Mingårds söner, Ultima Thule, Heroes, Völud Smed,
   Väringarna m.fl.

   För mer information:
   http://www.ultimathule.se

   Grifter

............................................................................


 5.6. DEATH IN JUNE OCH BOYD RICE KOMMER TILL SVERIGE I NOVEMBER

   Death in June, NON (med Boyd Rice) och Der Blutharch spelar på
   Rockborgen i Borås den 7 november. Konserten börjar kl. 19, kostar
   140kr och arrangeras av Industridepartementet
   Ytterligare information:
   Email: industridept@hotmail.com
   URL: http://home3.swipnet.se/~w-34082


............................................................................


 5.7. INTRESSANTA BUTIKER

   Varje stad har sina intressanta butiker och platser där man kan handla
   kul tidningar, skumma skivor eller annorlunda böcker etc.
   Flashback erbjuder sedan en längre tid tillbaka tjänsten ´Yellow Pages
   of Underground´ där vi bl.a. informerar om kontaktadresser till olika
   postorderföretag, organisationer och landets samtliga fanzines.
   Nu tillkommer snart en ytterligare kategori - butiker. I denna FNA
   kommer ut utkast av de butiker vi hittat i landet, men informera oss
   gärna om flera. Detta är bara ett urval, och massor av butiker saknas.
   Det är därför vi publicerar dem i FNA - så att så många som möjligt
   kan höra av sig och komplettera vår lista.
   Email: flashback@flashback.se

______________
   GÖTEBORG

   AMRITA BOKHANDEL
   Säljer böcker med inriktning på konst och ockultism.
   Högsbog. 15A

   BARBARELLA
   Piercingstudio. Har även försäljning av piercingsmycken, böcker och
   videofilmer.
   Tel: 031-14 79 68

   DOLORES SERIER
   Säljer amerikanska serier, udda böcker med bl.a. inriktning på
   ockultism, true crime och erotik m.m. Har även videofilmer, samlarkort
   och mycket annat.
   Södra Allégatan 2B
   Tel: 031-711 05 01

   HEIDY HAY
   Tatueringsstudio.
   Östra Hamngatan 50B
   Tel: 031-13 20 33

   SYNDIKALISTISKT FORUM
   Syndikalistisk bokhandel och tillhörande kafé.
   Heurlinsplats 5 (Järntorget)

_______________
   JÖNKÖPING

   BOKCAFÉ ARBETARMAKT
   Socialistiskt kafé och tillhörande bokhandel.
   Västra storm 18

____________
   KALMAR

   BOKCAFÉET ARBETARKULTUR
   Kafé och bokhandel med inriktning på vänsterlitteratur.
   Södra Långg. 22

_______________
   LINKÖPING

   VIKING TATTOO STUDIO
   Tatueringsstudio.
   Abisko Centrum
   Tel: 013-13 06 82

__________
   LUND

   KINO
   Alternativ biograf
   Kyrkogatan 3

   FOLKETS BIO/SÖDRAN
   Alternativ biograf.
   Stora södergatan 64

   WAPITI
   Bokhandel med vänsterradikala tidningar och böcker m.m.
   St. Jörgens Plats

___________
   MALMÖ

   CAFÉ NUTIDEN / SAC SYNDIKALISTERNA
   Syndikalistisk bokhandel och kafé.
   Davidhallsgatan 4
   Tel: 040-211 06 23

   PANORA
   Alternativ biograf
   St. Gertrudsg. 4
   Tel: 040-611 57 41

   RAWHIDE TAT-2
   Tatueringsstudio.
   Sölvesborgsg. 10
   Tel: 040-97 93 10

   TATTOO WORLD
   Tatueringsstudio.
   Lundavägen 5
   Tel: 040-93 50 00

_______________
   STOCKHOLM

   ALVGLANS
   Säljer bl.a. amerikanska undergroundserier och japansk anime. Har
   även en avdelning med böcker och videofilmer m.m.
   Folkungagatan 84.
   Tel: 08-642 69 98

   BLUE FOX
   Säljer kläder, smycken, skor, hårfärger, nitar m.m. med inriktning på
   punk och hårdrock.
   Gamla Brogatan 35.
   Tel: 08-203 201

   BOKHANDELN INFO
   Bokhandel med inriktning på vänsterradikal och antifascistisk
   litteratur. Har även ett större utbud av olika tidningar samt även
   skivor, kassetter, videofilmer, t-shirts, badges m.m.
   Tjärhovsgatan 44
   Tel: 08-644 53 12

   CIRCLE TATTOO
   Tatueringsstudio.
   Järnvägsg. 78, Sundbyberg
   Tel: 08-29 44 90

   EAST STREET TATTOO
   Tatuerings- och piercingstudio. Säljer även piercingsmycken.
   Östgötagatan 77
   Tel: 08-702 06 59

   EVIL EYE TATTOO
   Tatueringsstudio.
   Magnus Ladulåsgatan 27
   Tel: 08-720 01 23

   FREAK SCENE RECORDS
   Skivbutik med inriktning på punk och skramlig rock m.m. Säljer
   även fanzines och videofilmer m.m.
   S:t Eriksgatan 64
   Tel: 08-31 48 38

   HEATHENDOOM RECORDS
   Skivaffär med inriktning på hårdrock och black/death-metal. Säljer
   även böcker och tidningar med inriktning på ockultism/satanism.
   Markvardsg. 4
   Tel: 08-16 57 70

   KONST-IG
   Bokhandel med inriktning på konst, design och arkitektur m.m. Har
   bl.a. böcker om Robert Mapplethorpe, Larry Clark och Keith Harring.
   Säljer även tidningar m.m.
   Kulturhuset, Sergels Torg

   KVARTERSBION
   Alternativ biograf.
   Hornstullsstrand 3
   Tel: 08-669 19 95

   LAVA
   Stort utbud av alternativ kultur, trots att det är statligt
   finansierad verksamhet. Här kan du titta i fanzines, lyssna på
   demotaper och titta på alternativa filmer m.m. Ingen försäljning.
   Erbjuder även tryck av egna t-shirts. Har eget kafé.
   Kulturhuset, Sergels Torg.

   LITTLE SHOP OF RECORDS
   Liten skivbutik med inriktning på punk och skramlig rock m.m.
   Bondegatan 7
   Tel: 08-643 77 55

   MULTI KULTI
   Bok- och skivbutik med inriktning på World music. Säljer även
   tidningar, serier och videofilmer m.m.
   St. Paulsg. 3

   ROSA RUMMET
   Säljer böcker, tidningar, videofilmer, t-shirts m.m. med inriktning
   på gaykultur.
   Sveavägen 57

   RSM
   Mötesplats för vänsterradikala grupper som anarkister, antifascister
   och dyl. grupper. Övervakas med videokamera av SÄPO (!).
   Lundagatan 41

   SF-BOKHANDELN
   Bokhandel med inriktning på science fiction, men även böcker med Clive
   Barker, Timothy Leary, Re/Search m.fl. och en mängd olika tidningar
   och videofilmer.
   Väster Långgatan 48
   Tel: 08-21 50 52

   SKINNFANTASI TATUERING
   Tatueringsstudio.
   Paternosterv. 10, Johanneshov
   Tel: 08-686 08 43

   SOUND POLLUTION
   Säljer skivor, demotaper, fanzines, t-shirts, videofilmer m.m. med
   inriktning på punk, oi, hårdrock. metal, synth, industri etc.
   Stora Nygatan 18

   SUBLIMINAL SOUNDS
   Säljer skivor med 60-tals psykedelia och böcker om Charles Manson,
   voodoo, droger, sex och udda konstnärer m.m.
   Brännkyrkagatan 112
   Tel: 08-845 666

   TATTOO ZONE
   Tatueringsstudio.
   Folkungagatan 142
   Tel: 08-644 77 72

   VATTUMANNEN
   Bokhandel som bl.a säljer böcker om ockultism, magi, häxkonst, alkemi
   och shamanism.
   Drottninggatan 83
   Tel: 08-10 96 15

   VELVET VIDEO
   Försäljning och uthyrning av videofilmer inom en mängd olika områden;
   HK, anime, kult, gay, dokumentärer, gore osv.
   Bondegatan 45
   Tel: 08-640 40 64

   ZITA
   Alternativ biograf
   Birger Jarlsgatan 37
   Tel: 08-23 20 20

_____________
   UPPSALA

   TATTOO ZONE
   Tatueringsstudio.
   Brantingstg. 7
   Tel: 018-24 21 60

   UPPSALA LS
   Sysslomansgatan 13
   Tel: 018-69 46 89

............................................................................


 5.8. TIPS OM NYA BOOTLEGS

   ICE Newsletter heter en amerikansk månadsstidning som rapporterar om
   nyheter från skivbranchen. Tidningen är på ca. 16 sidor och kostar
   $2.95. Den innehåller främst traditionella artiklar men även en
   intressant avdelning som heter ´Going Underground´. Här rapporterar
   man om alla nya bootlegs som blivit utgivna senaste månaden. Man
   brukar finna ett 50-tal nya titlar inför varje nytt nummer, vilket gör
   denna tidning klart intressant.
   Tidningen har f.n. ingen svensk distributör, så är du intresserad så
   kontakta dem direkt från deras huvudkontor i Kalifornien.

   ICE Newsletter
   P.O. Box 3043, Santa Monica, CA 90408, USA.
   Tel: 310-829-1291
   Fax: 310-829-2979
   Email: emailice@aol.com

............................................................................


 5.9. AN EVENING WITH JELLO BIAFRA

   Med en intensiv röst och med ett sarkastiskt, cyniskt sinne förmedlar
   han sina åsikter baserade på oemotsägbara fakta. Som en sentida Frank
   Zappa är han en av de distinkta individer som alltid är beredda att
   kämpa för rättigheter som regeringen tycker är förålderliga och
   obetydliga.

   Jello Biafra, f.d. sångare i det legendariska hardcorepunkbandet
   Dead Kennedys och ägare av punkskivbolaget Alternative Tentacles, kom
   till Stockholm en söndagkväll i oktober för att leverera sina "spoken
   words".
   För 17 år sedan när Dead Kennedys uppträde i Stockholm passade han på
   att spraya DK-symbolen på ett konstverk i tunnelbanan. Idag är han
   mest verbalt kriminell, eller som han uttrycker det själv - Jag
   sysslar med kreativ kriminalitet.
   Jello Biafra heter egentligen Eric Boucher, artistnamnet Jello Biafra
   tog han för att det återspeglar USA och landets förhållande till
   tredje världen. Jello är en klibbig smörja som äts som efterrätt och
   Biafra är förstås taget från uttrycket biafrabarn.
   Idag är han en småfet amerikan med smutsiga jeans, solbrillor och
   skinnkappa med samma gamla bältesspänne som han hade på Dead Kennedys-
   tiden.
   Först låter han oss lyssna på speciellt utvald musik innan han sakta
   går upp på scenen och kör igång....
   WE INTERRUPT THIS PROGRAM WITH A SPECIAL BULLETIN. AMERICA IS NOW
   UNDER MARTIAL LAW. ALL CONSTITUTIONAL RIGHTS HAVE BEEN SUSPENDED.
   STAY IN YOUR HOMES, DO NOT ATTEMPT...
   Så inleder Jello Biafra, och följande är ett referat från en nästan
   fyra timmars föreställning av denna ordens man. Han ville ej ge
   någon intervju, (inga skäl gavs men enligt rykten tycker han att det
   räcker med fyra timmars ´spoken word´).
   Så håll till godo och missa inte Jello Biafra nästa gång. Skaffa
   hans Spoken Word skivor och de med Dead Kennedys om du nu inte har
   dem redan.

   CENSUR

   Han kunde lika gärna hetat Smegma Dickcheese, men enda gången han
   önskat att han valde det istället var första gången han skulle
   bli presenterad i Oprah Winfrey Show. Han var inbjuden tillsammans
   med Tipper Gore (vicepresidentens fru) som står bakom PMRC (Parents
   Music Resource Center), en cencurorganisation som förespråkar
   föräldraransvar. De har bl.a. skapat ´explicipt lyrics´-dekalerna,
   även kallade ´tipperstickers´, som sitter på skivor med i deras
   ögon obskyr musik. PMRC får sitt stora stöd från konservativa
   kristna som f.ö. nyligen lyckades stoppa en konsert i USA med
   Sverigeaktuella Marilyn Manson. Men eftersom kontraktet redan var
   skrivet fick Manson behålla gaget på 42.000 $ berättar Jello.
   - Det är så dom arbetar. Förbud och censur mot allt de inte tål,
   fast de själva har skapat behovet av artisters olika sätt att
   beskriva verkligheten. Band inom ganstarap, punk och heavy metal
   har alla blivit åtalade.
   Han kallar dessa censurivrare för ´superpredators´ - personer med
   makt som utnyttjar andra för sitt egenintresse. exempelvis skall
   allt subversivt förbjudas. Dessa klistermärken sägs ha motsatt
   verkan, istället för att vi ska avstå från musik med s.k.
   Tipperstickers så skulle just dessa skivor vara mer intressanta.
   Men Jello menar att de stora skivaffärskedjorna inte ens tar in dessa
   skivor och därmed är de inte tillgängliga. De stora skivbolagen lyder
   bara order för att sälja mer - påverkar artisternas verk och byter
   namn på låttitlar. All in the name of cencorship.
   Likadant gör de med videofilmer. Han berättar att en amerikansk
   videokedja vid namn Blockbuster plockar bort obehagliga filmer ur
   sortimentet och klipper dem som de vill. Kedjan ägs av Wayne Huizenga,
   en stenhård högerreligiös som samarbetar med PMRC. Han skapade sitt
   videoimperium genom vinsten på det miljöförstörande företaget Waste
   Inc., som eldar upp avfall till havs eller skickar det vidare till
   tredje världen.

   MEDIA

   Han visar upp ett nummer av Times Magazine där rubriken är "Is
   rockmusic killing the american soul?"
   - I really hope so, kommenterar Jello. Han fortsätter att visa upp
   amerikanska tidningar och berättar att när artiklarna i dessa skall
   skrivas görs de i mån av plats när annonserna är klara. Och kritiker
   som Noam Chomsky och Jesse Jackson har inte en chans att få uttrycka
   sig i amerikansk media. De, med många andra kritiker, är i princip
   bannlysta. Det enda media skriver om är naturligtvis oförargliga
   artiklar om Lewinsky, Lewinsky och Lewinsky. Tipper Gore gav Jello
   sin bok när de medverkade i Oprah Winfrey Show. I den hade hon skrivit
   en hälsning om att "tillsammans kan vi skapa en bättre värld". När han
   sedan läste i den fann han att hon skrivit om Dead Kennedys; "de
   förespråkade sex och våld". Våldet skulle vara låten ´Kill the poor!´

   CLINTONS USA

   Clintons regering är den värsta miljöförstöraren enligt rapporter från
   Greenpeace säger Jello och tar upp några exempel. Det finns inte längre
   någon tonfiskburk som är Dolphinsafe. I och med NAFTA-avtalet (som
   vanliga amerikanare ej har rätt till någon insyn i) har mexikanska
   fiskare klagat på mindre fångst med de nya näten. Då fick de och därmed
   alla fiskare inom NAFTA rätten att återgå till gamla hederliga
   delfinslaktarnäten.
   Clinton satsar 3 gånger mer pengar än vad Bush gjorde på kampen mot
   knarket. Att inneha eller bruka crack ger mycket längre fängelsestraff
   än om man skulle använda kokain, för kokain är ju de vitas drog medan
   det mest är svarta som är slavar under crack.
   Han berättar vidare att privatastyrda fängelser är den snabbast växande
   verksamheten i hela USA. Det beror i hög grad på den såkallade 3:e gången
   gillt-lagen. Att när man brutit mot lagen tre gånger får man livstid,
   oberoende av vad man gjort. En hyrbåtsuthyrare fick livstid för att det
   fanns lite marijuana i en av hans hyrbåtar. Tidigare hade han åkt fast
   för mindre förseelser som snatteri och urinering på offentlig plats.
   Det kom senare fram att det var en av hans kunder som hade glömt rökt på
   båten!
   - "Three strikes you´re out" funkar inte. Kriminaliteten har ökat liksom
   knarkandet och HIV sedan lagen antogs. Självklart tar han även upp domen
   mot Mumia Abu-Jamal (som är en radikal journalist som för en kampanj mot
   polisvåldet i USA och nu sitter oskyldigt dömd till döden för mord på en
   snut). Han berättar om s.k. "drugwar-bootcamps" där knarkdömda fångar
   drillas, torteras och hjärntvättas. Om de inte orkar åker de tillbaks
   till kåken. Kampen mot knarket är ett krig mot den egna befolkningen.

   ALWAYS BE A REBEL

   Efter pausen berättar han om sig själv och sin barndom. Han tar sedan upp
   ett tuggumipaket av märket Operation Desert Storm. I dessa tuggumipaket
   som förstås köptes av barn fanns bilder på generaler och tomahawk-
   misiler, men det fanns inte ens tuggummi i paketen!
   Rambo är okey, men hiphop och punk är farligt.
   I första delen av föreställningen läste han mest innantill men i andra
   delen börjar han prata med publiken och frågar bl.a. om det i Sverige
   förs någon kamp mot MAI (Multilateral Agreement on Investment, ett
   internationellt investeringsavtal som ska ge företag rätten att dra
   regeringar inför domstol om de kränker kapitalinvesterarnas rättigheter).
   Någon svarar Vänsterpartiet. Jello replikerar snabbt med att fråga hur
   stor reell makt de har.
   Han tycker att det verkligen behövs en kampanj mot MAI som av
   kritikerna anses vara dödsstöten för all demokrati. Han fortsätter
   kommentera multinationella företag och deras profithunger. Han nämner
   Procter & Gamble, McDonalds (tar upp rättegången mot antiMcDonalds-
   aktivister i England, läs mer om detta i tidigare Brand) och kallar
   Nikes logo för shoestika eftersom Nike utnyttjar billig och minderårig
   arbetskraft. Slutligen nämner han Levi´s som ursprungligen gjorde sina
   jeans av marijuana-fibrer. Levi´s vill förresten köra Dead Kennedys-
   låten ´Holiday in Cambodia´ i en reklamfilm. Det ska nu bli rättegång
   om upphovsrätten då de andra medlemmarna i Dead Kennedys tvärtemot
   Jello vill låta sig säljas.
   Han har fått ta en hel del skit från hans gamla vänner på tidningen
   Maximum Rock N Roll (punkrockbibeln i USA) som fört en kampanj om att
   han har sålt sig. Flera av dem som kallat honom för "sellout" jobbar
   numera på stora datorföretag och tjänar grova pengar. Han kallar dem
   för punkrockfundamentalister.
   Han tar upp de sociala orättvisorna i USA och frågar sedan vilket land
   det är han beskriver. Han svarar själv att det är "det nya
   Sovjetunionen" - de rika vitas USA. För att bekämpa det nya
   Sovjetunionen så ska man "always be a rebel". Men bli ingen hårdnackad
   revolutionär i ett halvår för att sedan tappa lusten. Hitta din egen
   takt och gör det du tror på.
   Han tror dock på att rösta. Att rösta på den som är minst dålig. Vinner
   man inte första gången har man i allafall skapat sig ett nätverk...

   KNARK I KATTLÅDAN

   Förra året stämdes han igen för att Crucifucks, ett av banden på
   Alternative Tentacles, hade en bild på en skjuten snut på sitt
   skivomslag. Självklart blev det uppståndelse och när snutarna gjorde
   razzia hemma hos Jello letade de efter bevismaterial och knark
   t.o.m. i kattlådan!
   Nästa skiva "If evolution is outlawed, only outlaws will enwolve" blir
   hans 5:e spoken wordplatta. Det blir en trippel som kommer i slutet
   på oktober.
   Vill du läsa mer om Jello Biafra och åtalet mot honom och Dead
   Kennedys etc så kolla upp Brand #54, Flashback #2 eller senaste
   Close-Up.
   Om du vill höra Jello berätta om varför man bör odla mera marijuana
   så finns det en RealPlayerfil på:
   http://www.geocities.com/CapitolHill/Senate/2527
  Det är ett inspirerande tal av denna internationella socialist som
   för ett personligt korståg mot all jävulskap i det nya Sovjetunionen,
   dvs USA. Jello Biafra for President.

   En längre version av denna artikel kommer inom kort att publiceras på
   Folkmakts hemsida: http://www.geocities.com/Baja/6046

   Hannu Taivassalo

____________________________________________________________________________
annons
    U F F E  W A S  A  N A Z I
    Skivan som innehåller Ulf Ekberg från Ace of Base förflutna som
    nazist. Bilder, musik och dokumentation. Numr. upplaga: 1000 ex.
    Pris: 99kr+porto(20kr).
    Flashback Records, Box 696, 114 79 Stockholm. Postgiro: 39 64 28-5
____________________________________________________________________________


... ö v r i g t ............................................................


 6.1. KORTFATTADE NYHETER FRÅN SATELLITHACKING-FRONTEN

   Det går fortfarande utmärkt att se alla kodade kanaler (TV3, TV1000,
   CTV-paketet och Canal+) med hjälp av ett vanligt billigt PIC-kort,
   och det ser inte ut att bli några förändringar än på länge, trots
   alla hot om omkodningar som Viasat lämnat ut i sina pressreleaser
   till återförsäljarna.

   Koderna tar otroligt lång tid att knäcka - därför samarbetar
   tusentals knäckare i projekt såsom "Keyblitz". Där delar man upp
   koderna och varje medlem knäcker varsin bit av kryptot. Programmet
   står och tuggar på PC´n när datorn står oanvänd, och om den hittar
   rätt kod så plingar datorn till.

   CTV-kanalerna kodar aldrig om. TV3 och TV1000 kodar om ungefär 10
   gånger om året. Canal+ kodar dock om ett par gånger i veckan. En
   omkodning innebär att en användare av ett piratkort måste knappa in
   7 st fyrsiffriga nummer på sin fjärrkontroll varje gång. För att det
   ska bli bekvämt att titta med ett piratkort, måste man alltså känna
   till ett snabbt och bra ställe att hitta uppdateringskoderna på -
   exempelvis www.tuss.dk. Man kan även få de senaste koderna på
   telefon - 009 1 767 446 8207 (samtalet kostar ca. 3 kronor per gång).

   Du kan göra dina egna piratkort med hjälp av en PIC-programmerare
   (t.ex "Programmerare IV" som bara kostar 250 kr), ett oprogrammerat
   PIC-smartcard (som kan köpas öppet för 56 kronor), och en
   kortprogramfil (HEX-fil) som exempelvis kan hämtas från www.tuss.dk.
   Det är viktigt att du läser på en dekoderkompatibilitetslista så att
   du använder ett PIC-kort av en sådan typ som passar för just din
   dekoder.

   Ett bra tips är att INTE köpa från någon som marknadsför tomma
   PIC-kort som "gör-det-själv-piratkort". Försäljning som förutsätter
   att PIC-korten uteslutande ska programmeras som piratkort är olaglig
   och som kund riskerar du att din beställningsadress hamnar i polisens
   händer om du har max otur. Ett annat tips är att beställa tomma
   PIC-kort i god tid - såhär på hösten så är efterfrågan stor och många
   handlare har slut i sina lager.

   Dr Capricciosa

............................................................................


 6.2. SEXSEKTENS ÅSNA FICK INTE VARA MED I TV

   Detta kunde man läsa i Expressen 2 oktober. Programmet "Söndagsöppet"
   i TV1 hade dragit in inslaget sedan de kom underfund med att åsnan bor
   på gården där Hans Scheike bor. En halv dags arbete med inspelning
   och förberedelser resulterade i ett roligt och personligt TV-reportage
   om åsnan till den tävligen om roliga husdjur som "Söndagsöppet" har
   varje söndag.

   Att snutten om åsnan blev trevlig vet Scheike och hans kvinnor om -
   det berättade hon från TV1 som var med och spelade in den.

   - Nu ska ni bänka er alla framför TV:n och ringa alla era vänner, sa
   hon två dagar innan sändningen. Det blev jättefint och hur roligt som
   helst, berättade hon vidare och var sprudlande glad över att kunna
   visa tittarna hur fin och uppfinningsrik en åsna kan vara.

   Men... det räckte inte med att inspelningen blev bra, att åsnan är
   gullig och charmig och att inte någon i den "förfärliga sexsekten"
   framträder på något tydligt sätt - någon i programledningen fick
   stora darren, förmodligen sedan Expressen ringt och frågat hur de
   kunde ha med "Sexsektens åsna" i programmet. Fegt och räddhågat drog
   de in inslaget.
   När Expressen frågade "Söndagsöppets" Annika Grom-Aschberg förnekade
   hon att inslaget stoppades för att åsnan ägs av en av Hans Scheikes
   kvinnor.

   VIDEO OM ÅSNAN

   Åsnan Sandro är som sagt otroligt charmig. Agneta har gjort en liten
   film om honom där han gör en massa hyss. Den är 12 min lång och
   säljes till självkostadspris; 80 kr + porto (20kr).

   Bilder på Sandro:
   http://www.livslust.t.se/insektens/sandro.jpg
   http://www.livslust.t.se/insektens/sandro2.jpg

   Filmen om Sandro kan beställas från:

   Insektens Förlag AB
   Box 7, 714 21 Kopparberg.
   Email: scheike@algonet.se
   Postgiro 11 37 09 - 0

............................................................................


 6.3. DOMEN OM SCIENTOLOGIBIBELN ÖVERKLAGAS

   Zenon Panoussis, mannen som offentliggjorde scientologibibeln i
   Sverige, har överklagat Stockholms tingsrätts dom. Enligt domen
   förbjöds Panoussis att sprida scientologikyrkans "heliga" skrifter
   till allmänheten via Internet eller på annat sätt. Till förbudet är
   kopplat ett vite på 50 000 kronor.

   Panoussis dömdes också att betala ett skadestånd på 10 000 kronor
   till Religious Technology Center (RTC) i USA som äger rättigheterna
   till skrifterna. I ett fax från Holland begär Panoussis att Svea
   hovrätt ska riva upp tingsrättens dom.

   Chrystal

............................................................................


 6.4. DEN SNÄLLA BANKMANNEN

   I bästa Robin Hood-anda ´lånade´ banktjänstemannen pengar från
   välfyllda kundkonton och gav pengarna till mer behövande kunder, som
   nekats lån i banken.
   Allt utan egen vinning.
   Nu har banktjänstemannen, som jobbat många år inom banken i Norrland,
   fått sparken.
   Och så snart internutredningen är klar kommer han att polisanmälas.
   - Han är medveten om vad han har gjort och både han och hans familj
   mår ganska dåligt i dag, säger bankens regionchef.
   Banktjänstemannen är, enligt tidningen Norrbottens-Kuriren, misstänkt
   för att ha fört över hundratusentals kronor från ett 20-tal kund-
   konton i banken.
   Pengarna förde han över som tillfälliga krediter till, vad han ansåg,
   bättre behövande kunders konton. Det var, enligt Norrbottens-Kuriren,
   kunder som nekats lån i banken.
   Det ovanliga är att mannen inte har gjort något för egen vinning,
   utan bara verkar ha agerat i ren Robin Hood-anda: ´Ta från de rika
   och ge till de fattiga´.
   Förmodligen hade han även tänkt att få igen pengarna och kunna
   stoppa tillbaka dem på rätt konton igen, i förhoppning att ingen
   skulle upptäcka att pengarna varit borta.
   Men, samtidigt som interrevisionen tidigt i höstas kom mannen på
   spåren, slog en kund larm om att pengar försvunnit från ett konto
   utan att han själv gjort något uttag.
   Så snart bankledningen fick klart för sig vad som hänt fick mannen
   sparken.
   - Han har passerat en gräns, och det spelar ingen roll om det är
   för egen vinning eller inte, säger regionchefen.
   Totalt berörs ett 30-tal kunder i banken, som antingen blivit av
   med - eller fått - pengar.
   - Vi har pratat med alla berörda kunder och ingen kommer att
   drabbas, för att en av våra anställda har varit bedräglig. Alla
   kunder kommer att hållas skadelösa, säger regionchefen.

   Chrystal

............................................................................


 6.5. ATT LYCKAS MED ATT ANNONSERA

   Jag satte in min första postorderannons när jag var 18 så i år har
   jag annonserat i 30 år. Under denna långa tid har jag lärt mig lite
   om annonsering.
   Om du blir erbjuden kredit - se till att du har pengar till att
   betala annonsen innan du beställer den.
   Tänk inte så här: jag har mina varor så när jag säljer dessa får jag
   in pengar till annonsen. Gud förlåte, men du kan ju missa och då
   står du där.
   Driver man affärer är det förödande att få en betalningsanmärkning.
   Detta kan få det att bli en härdsmälta, och du är slut innan du har
   börjat. Sälj hellre inte för billiga varor, för då måste du sälja så
   många fler enheter för att täcka dina kostnader.
   Postens avgifter är rent blodiga. Att sända ett halvt kilos paket mot
   postförskott kostar 58 kr. Säljer du då en produkt för 50 kr blir
   kunden inte så glad att lösa ut paketet för 108 kr. Om en annons är
   lyckad skall den ge 2,5 gånger annonskostnaden och uppåt. Visst
   händer det att någon får in en lyckoträff och annonsen ger både 50
   och 100 gånger annonskostnaderna, men detta till hör undantagen som
   bekräftar reglen. Så var realist. Då kan du hellre bli positivt
   överraskad. Annonsering betyder upprepning, så ju fler annonser -
   desto mer syns ditt annonsbudskap. Den första annonsen ger alltid
   bäst respons, sedan avtar det.
   Det gäller att hålla ögonen öppna så det inte blir förlust. När man
   märker att det börjar att minska kraftigt, då byter man vara och så
   börjar det på nytt. Är pengarna begränsade för att annonsera, och
   det är och välja på 4 småannonser eller en större skall du satsa på
   en större annons.
   Folk är inte så dumma och lättlurade som dom var förr, så det
   gäller att utforma annonstexten riktigt.
   "Allt går att sälja med mördande reklam, även konserverad gröt". På
   50-talet var detta riktigt, men inte på 90-talet. Att ärligt
   beskriva varan som man säljer brukar alltid löna sig.
   Undvik att skriva fraser som; ´säljes på grund av sjukdom´, ´lagret
   starkt begränsat´ och ´världens bästa´ - de får garanterat den
   motsatta effekten mot vad du hade tänkt dig.
   För att få kunderna att handla skall du skriva; ´pris 250 Kr - under
   tiden 5/10-12/10 har vi extrapris. Du betalar bara 150 Kr mot 250 Kr
   i vanliga fall.´
   Erbjudandet skall vara under en kort tid för att sätta press på
   kunderna. Men det får inte vara för kort tid, en del måste tänka
   innan de handlar.

   Christer Nielsen


............................................................................


 6.6. BOLLIBOMPA, BOLLIBOMBOMPA

   Bollibompa, bollibombompa...
   Känns signaturen igen?
   Bollibompa har i snart två decennier betytt barnprogram på Sveriges
   Television. I höst byts vinjetten ut.
   - Vi tycker att den låter för mycket 70-tal, säger Ragna Wallmark,
   chef för SVT:s barn- och ungdomsredaktion till Expressen.
   Den tecknade vinjettdraken med klossarna ska också bort. Vad som
   kommer i stället är ännu inte bestämt.

............................................................................


 6.7. LÖNLÖST ATT KITTLA SIG SJÄLV

   Varför är det så svårt att kittla sig själv så att det verkligen
   kittlar?
   Några forskare har nu kommit fram till orsaken.
   Vad som händer är att en del av hjärnan informerar en annan: "Det är
   bara du själv. Inget att hetsa upp sig över." Glädjedödaren är
   lillhjärnan som sitter nedtill i bakhuvudet.

   Den nya undersökningen presenteras i novembernumret av tidskriften
   Nature Neuroscience.

   Sex frivilliga personer låg ned på rygg i en scintigraf, som mäter
   aktivitet i hjärnan. Sedan kittlades de, dels av sig själva, dels
   av någon annan.
   Forskarna kunde då se att vid självkittling meddelade lillhjärnan
   ett annat område vad för känsla som var att vänta, vilket ledde till
   att det inte kittlade så mycket.

   Chrystal


... f a s t a  a v d e l n i n g a r ......................................


 7.1. FRÅGOR & SVAR

   Har du frågor om något så skicka dem gärna till FNA. I varje nummer
   publiceras ett urval av de frågor som skickats in. Frågor och svar
   skickas till: fna@flashback.se

_________________
   f r å g o r

   TÅGKONTROLLANTER

   Finns det någon som kan redogöra för vilka rutiner som kontrollanterna
   på våra tåg går. Hur ofta och när kontroller utförs. Går det att
   undvika böter om man skulle bli tagen utan biljett o.s.v.?

   NiXon

............................................................................


 7.2. FEEDBACK

   I varje nummer av FNA publiceras ett urval av de läsarbrev som
   skickadats in. Det finns dock ej möjlighet att publ. alla inlägg.

                     ----------------------------------

   RE: ÖPPET BREV FRÅN EN NAZIST


   Jag hade egentligen inte tänkt att bemöta några eventuella repliker
   på mitt inlägg, men jag känner mig nästan tvingad att göra det.

   Jag inleder med repliken från [Bad Nit]

   > 1)   Han skriver att endast 2% av alla födda barn i världen -96
   > var vita. Det beror på två orsaker: För det första är den "vita"
   > rasen i minoritet jämfört med alla svarta människor i Afrika, alla
   > gul-hyade människor i Asien och alla araber i mellanöstern. För det
   > andra är det ett välkänt faktum att i rikare länder föds det färre
   > barn. Takten på barnafödandet är lika stor i västvärlden för vita
   > som svarta.

   Jag vet vad det beror på, men det är inte relevant. Det som är
   relevant är att alla inte inser att vårt folk är på väg att dö ut,
   och det är därför jag försöker göra något, nämligen informera så många
   som möjligt om den rådande situationen, för att förhindra att vi inom
   kort skall tillhöra "världens döende folkslag". Vita är precis som du
   säger en minoritet, en minoritet som decimeras dagligen, och det är av
   den anledningen som jag kämpar för min familj, och mitt folk!

   > 2)   "Den femte september 1939 förklarade världsjudendomen krig
   > gentemot Tyskland..". Tyskland hade redan sedan flera år tillbaka
   > förklarat krig mot judarna, så även om det är sant att "den judiska
   > agenturen var beredd att träffa avtal om insats av judiska trupper",
   > så kan detta bara tolkas som handling i självförsvar som de, i
   > enlighet med internationella lagar hade rätt att internera Tyskland
   > som fientlig makt. Tyskland hade redan tagit Tjeckoslovakien 1938,
   > de var redan klara över att de skulle ta över Polen. I Polen fanns
   > inga judiska trupper som hotade Tyskland.

   I augusti 1933 hölls en kongress i Amsterdam. Iniativtagare till
   kongressen var Samuel Untermeyer, president för "World Jewish
   Economic Federation".
   Deltagarna bestod av judiska ledare från hela världen, och syftet var
   att "i judarnas namn, förklara krig mot Tyskland". När Untermeyer
   återvände till New York, höll han ett tal, som sändes av radiokanalen
   WABC (N.Y.) den 6:e augusti, och i talet förklarade Untermeyer att
   världens judar förklarat krig mot Tyskland och att de (judarna) skulle
   svälta dem (tyskarna) till döds.
   Detta var alltså augusti 1933! Hitler utnämnde sig själv till "Führer"
   först ett år senare, dvs i augusti 1934. "Nürnberg-lagarna" som
   allmänt ses som "förintelsens inledning", tillkom ju inte förrän 1935.
   Jag skall inte gå in på anledningarna till orsakerna kring
   Tjeckoslovakien och Polen, det skulle ta upp alltför stort utrymme,
   däremot kan jag rekomendera tidningen Mimer, som har en uttömmande
   artikel om de yttersta orsakerna till det andra världskriget i sitt
   senaste nummer.

   > 4)   Det finns starka bevis på att man använde människor för
   > tillverkning av tvål, kläder m.m.

   Var hittar du de "starka bevisen"? Såvitt jag vet existerar det inget
   mer dokument än ett "recept" som omnämmner tvåltillverkning. Det skall
   ha påträffats antingen i Stutthof (koncentrationsläger) eller i
   Anatomiska Institutet i Danzig, men det innehåller inga som helst
   uppgifter ang. människofett.

   > 5)   Förklaringen på varför det inte synts rökutveckling eller
   > folkmassor utanför krematorierna är mycket enkel. Tyskarna visste
   > att de inte fick röja sina massavrättningar. Vid varje rapport om
   > flygplan slutade krematorierna slutade för tillfället att bränna
   > människor. Och så vitt jag vet så fanns det visst flygfotton med
   > stora samlingar människor på väg in.

   Hur skall du ha det? Först "förklarar" du varför det inte synts
   rökutveckling från krematorierna eller folkmassor utanför de
   påstådda gaskamrarna, för att sedan hävda att det existerar
   fotografiska bevis. Om det vore som du sa, att de blev "förvarnade"
   om inkommande flygplan, hur gjorde de då för att snabbt avbryta en
   gasning av exempelvis 2.000 människor (det finns "vittnen" som hävdar
   att upp tom 2.000 personer gasades åt gången i ett utrymme som var
   15*7 meter), eller en kremering? En del hävdar att de sett tusentals
   människor brännas samtidigt i öppna bränngropar mitt i vintern, hur
   avbryter man något sådant?

   > 6)   Jag har aldrig hört talas om ögonvittnen som påstått
   > gaskammrar i Dachau. Men jag kan mycket väl tänka mig att det
   > funnits människor i det lägret som uppfattat det som att det
   > funnits gaskammrar där.

   Dr. Franz Blaha, tjeckisk läkare, internerades i Dachau under ett
   antal år.
   Han har som edsvurnet vittne under Nürnbergprocessen hävdat att en
   gaskammare togs i bruk i Dachau 1944, samt att att han själv var
   närvarande under "invigningen". I och med att det i dag hävdas (av
   judar) att det aldrig förekommit gasningar i Dachau, kan man med
   lätthet se sanningshalten i Blahas andra "vittnesmål". Han har
   nämligen hävdat att han (som aktiv i lägrets sjukstuga) hunnit med
   12.000 (!) dissektioner under 2-3 år, samt att det användes
   människohud i närmast industriell tillverkning av handskar, sadlar
   och ridbyxor! Just "vittnesmålen" förtjänar mer utrymme, så jag skall
   kortfattat ta med ett exempel. Tusentals människor har suttit
   i processer och "berättat" vad de varit med om, berättelser som idag
   med lätthet kan bevisas vara lögner, men ingen har till dags dato
   dömts för mened för att ha ljugit i en rättegång mot tyska
   "krigsförbrytare". Det mest kända fallet av mened är troligtvis
   processen mot ett antal tyska officerare som anklagades för att ha
   dödat 15.000 polacker i Katyn. Under "rättegången" "vittnade" över
   4.000(!) personer mot tyskarna och domen var självklar, sju tyskar
   dömdes till döden för det "brottet", och avrättades. 1989 trädde
   Sovjetunionens dåvarande ledare fram och avslöjade sanningen,
   nämligen att det var Stalinregimen som var ansvarig för morden på
   dessa 15.000 polacker, inte tyskarna. Detta var ett exempel, det
   finns åtskilliga fler, om man bara börjar på att leta.

   > Det finns mycket fakta dokumenterat som bevisar att den verkligen
   > genomfördes bl.a. röda arméns filmer när de fritog fångarna i
   > Auschwitz.

   Den "fakta som dokumenterats" av ryssarna, ger inte jag mycket för,
   (bl.a. pga. händelsen i Katyn), och dessa "fakta" borde inte användas
   av någon seriös oberoende forskare. Visst finns det filmer som visar
   på lidande människor i tyska läger, men det (lidandet) beror till stor
   del att tyskarna inte kunde upprätthålla ordning och sanitära
   förhållanden vid krigsslutet. Detta visar bland annat Internationella
   Röda Korsets rapport "Report of the International Committe of the Red
   Cross on it´s Activities during the Second World War". "Under det
   kaotiska tillståndet i Tyskland de sista krigsmånaderna, erhöll lägren
   inte några leveranser av livsmedel, och svälten krävde ett stigande
   antal offer. Den tyska regeringen, som själv alarmerats av denna
   situation, informerade slutligen RKIK den 1 feb 1945.
   I mars 1945 gav samtal mellan presidenten i RKIK och SS-generalen
   Kaltenbrunner mer avgörande resultat. Bistånd kunde härmed lämmnas av
   RKIK och en delegat bemyndigades stanna i varje läger..." (vol.3,
   sid. 83).

   Rapporten (ca 1600 sidor) innehåller inte någon som helst antydan
   om gaskammare. Röda Korset gjorde regelbunda inspektioner av de
   tyska lägren och sände förnödenheter till interner ända fram till
   krigsslutet, utan att vid något tillfälle (enligt deras rapport) få
   något som helst bevis för att det skulle finnas något program för
   att likvidera judar i tyska läger.

   > 8)   Det finns inga 20000 judar i Sverige. Enligt de siffror jag
   > sett ligger det snarare runt 5-7000st. De flesta är inte ortodoxa
   > utan lever som vanliga Svenskar. Enda anledning till att de har
   > höga positioner är att det i deras kultur anses viktigt att utbilda
   > sig

   Jag skall inte argumentera ang. antalet judar i Sverige, men enligt
   boken "Det Judiska Stockholm", utgiven 1998 av det Judiska Museet i
   Stockholm, så finns det ca 18.000 judar i Sverige, varav merparten
   återfinns i Stockholm.


   Vidare till [National socialisten] och hans inlägg.

   > Felet som många av dagens nationalsocialister & fascister idag gör
   > är att de förnekar förintelsen samt åberopar namn som är tagna
   > direkt från den amerikanska nationsocialist & fasciströrelsen. Ta
   > till exempel "vit seperatist" som är direkt hämtat från Ku Klux
   > Klan.

   Jag kallar mig inte nazist eller nationalsocialist, detta pga att
   jag inte är något av det. Jag är vit separatist (med fara för att bli
   tjatig), och det har jag heller inte "hämtat" från KKK eller USA
   överhuvudtaget. Jag väljer att kalla mig det för att jag tycker det
   överensstämmer med mina åsikter. KKK är en samling stollar, som det
   endast finns utrymme för i USA.

   > Ni undrar säkert vem jag är, ibland kan det låta som om jag
   > anklagar NS och egentligen skulle tillhöra AFA eller någon annan
   > antidemokratisk organisation. Så är det inte. jag försöker vara så
   > lyhörd och öppen som möjligt. Jag har invandrare som vänner och de
   > vet var jag står politiskt.
   > De respekterar det, de vet om att jag inte önskar livet ur dem, de
   > vet att jag bara vill att det skall bli bra i deras länder så de
   > kan återvända dit och att jag kan besöka dem som turist.
   > Likväl som deras barn skall kunna besöka Sverige som turister i
   > framtiden. Jag kan tyvärr inte gå ut med mitt namn eller andra
   > uppgifter som kan länkas till vem jag är då jag har en ej
   > accepterad åsikt enligt det svenska samhället. Men vad som kan
   > sägas är att jag är i medelåldern, gift, har 2 barn och arbetar
   > som högre chef på ett medelstort företag i Stockholm.

   Min spontana reaktion var att ditt inlägg lät väldigt "krystat", och
   jag har lite svårt att ta det du skrev på allvar.

   Avslutningsvis skall jag bemöta [Sven].

   > Jag tänker inte ge mig in i någon debatt med dig. Det vore
   > meningslöst att försöka med tanke på att du är verklighetsfrämmande
   > nog att hävda att förintelsen inte skulle ha ägt rum.

   Jag har själv en gång i tiden varit väldigt skeptisk gentemot
   revisionism och revisionister, men jag har "tvingats" att omvärdera
   mina åsikter ju mer jag har läst. Jag är övertygad om att fler än
   jag skulle "gå sammma väg till mötes" om de bara öppnade ögonen, och
   sorterade bort den icke-kvalitativa propagandan, utan i stället enbart
   läste material från seriösa revisionistiska skribenter och debattörer.

   > Jag vill bara påvisa ett lustigt fakta ur din artikel.
   > Du beskriver judarna som en "etnisk minoritet som anser sig förmer
   > än alla andra samt är otroligt fanatisk i sin tro och ideologi."
   > Det är rätt kul, eller hur?
   > Det är ju en utmärkt beskrivning på er nazister, och efter att ha
   > läst din artikel kan jag nog tillägga: en beskrivning på dig i
   > synnerhet.

   Jag har svårt för att se det roliga i det ovanstående, men jag hoppas
   att en del av det stämmer in på mig, och på många fler, för det som
   krävs av oss, om vårt folk skall ha någon framtid är att vi är
   fanatiska i vår övertygelse. Om vårt kvalitativa och kreativa folk
   överhuvudtaget skall kunna överleva, så måste samtliga bli fanatiska
   i sin tro o ideologi. Vi kan inte göra som nu, endast stå och se på
   när vårt folk dör ut, och jag gör vad som står i min makt att
   förhindra det, oavsett vad du tycker om det.

   R.H.W

............................................................................


   RE: SÅ SPÅRAR DU IP-NUMMER

   Provade informationen jag fick i senaste FNA om "SÅ SPÅRAR DU IP-
   NUMMER" Fick fram DNS-namnet på datorn... Wow... Värdelöst!

   Om du vill ha fram VETTIGARE information, gå då till:
   http://www.internic.net/cgi-bin/whois

   INTERNIC tillsammans RIPE (Europa) och APNIC (Asien) med sina
   arkiv håller reda på IP adress-serie, ansvariga kontaktpersoner etc,
   vilket är mycket mera informativt. På detta sättet fick jag reda på
   att konkurrensverket hade tittat på min website och ringde omedelbart
   upp nätverksansvarige för en dialog om vad som hade hänt, om det
   fanns något ärende emot mig osv. Mycket användbart.

   Glenn

............................................................................


   RE: COPYRIGHT FINNS INTE

   Vill bara påpeka att "Pestilenz" som i tidigare inlägg om Copyright
   finns eller inte, själv har missuppfattat en sak. :)

   > Det är stor skillnad på att köpa ett datorprogram i affären och
   > att äga rättigheten till det. Du äger INTE rättigheten till något
   > program du köper i en butik/tankar ner från internet eller kopierar
   > från en kompis, utan möjligtvis rätten att ANVÄNDA programet.
   > Självklart får du ändra i koden för ett program som du äger rätten
   > till, men knappast i någon annans alster.

   När du köper ett program förvärver du rätten att använda det, ja. Om
   du har rätt att använda ett program får du även ändra i det i syfte
   att få det att fungera med andra program eller rätta till fel, enligt
   både svenska upphovsrättslagen och ett EU-direktiv kallat "EU
   Directive on the Legal Protection of Computer Software". Till
   skillnad från den svenska lagen tillåter EU-direktivet inte att denna
   rätt avtalas bort.

   niklas

                     ----------------------------------

   > Alla CD-skivor med mer än 1 låt räknas som "digitala
   > sammanställningar".

   Vart fick du detta påstående från? Endast verk enligt 1,5 §§ och
   databaser enligt 49 § UHL omfattas av skyddet för digital kopiering
   av digitala sammanställnigar enligt 12 § 1 st 3 p UHL. Det vill säga
   långt ifrån alla CD skivor om ens någon. Skyddet är ett formskydd som
   inte innefattar innehållet utan endast sättet det organiserats på.
   Det innebär att en CD är upphovsrättsskyddad enligt 1 § (låtarna) men
   inte sammanställningsskyddad enligt 12 § 1 st 3 p.

   > Att göra _digitala_ kopior av digitala sammanställningar (t.ex.
   > bränna av en CD) är förbjudet i vissa fall, men detta förbud gäller
   > bara sammanställningen _i_sig_. Digitala kopior av _enskilda_låtar_
   > får man alltid göra på samma villkor som analoga kopior.
   > Och för att det ska vara förbjudet att kopiera själva
   > sammanställningen, krävs det att denna _i_sig_ uppnår verkshöjd
   > (dvs är såpass "avancerad" att den skyddas av upphovsrätt).

   Varför gjorde du i så fall det förra påståendet ?

   > De CD-skivor där _sammanställningen_ uppnår verkshöjd är väl
   > främst: * genomtänkta samlingsskivor där någon verkligen lagt ner
   > jobb på att kombinera ihop låtarna (gäller t.ex. soundtracks till
   > många filmer). * "koncept-album" av en enstaka artist/grupp där
   > _kombinationen_ av låtarna spelar en stor roll. För dessa kategorier
   > får man nog nöja sig med att bränna av enskilda låtar, eller göra
   > en analog kopia.

   Jag håller inte med. Inte ens soundtracks eller konceptalbum torde
   få ett samlingsverksskydd då det inte finns en tillräckligt skyddsvärd
   prestation i botten. Tanken är ju att värdefulla databaser (analoga
   som digitala) ska skyddas från otillbörligt utnyttjande. Var i ligger
   den värdefulla prestationen vid ett soundtrack? Det svåra är ju att
   lägga in musiken (rätt musik vid rätt tillfälle) i filmen inte ordna
   låtarna i kronologisk ordning på soundtracket. Samma sak med koncept
   album, det svåra är att skriva X antal låtar som passar efter
   varandra. Att sedan sätta dem i rätt ordning torde vem som helst klara
   av. Det är i vart fall inte så svårt att det är skyddsvärt enligt
   UHL om du frågar mig. Dessutom är det lätt att kringå förbudet genom
   att kasta om låtarna på skivan så de kommer i olika ordning om man
   vill vara bombsäker på att vara på den säkra sidan. Varför man nu
   överhuvudtaget som privatperson skall bry sig har inte jag förstått,
   men det finns säkerligen en bra tanke från regeringens sida (NOT).

   M

............................................................................


   RE: HUR BLIR MAN TOLERANT

   Hmm, jag blir fundersam. Är verkligen artikeln "Hur blir man
   tolerant?" i förra FNA (#109) skriven av en medlem av Mensa? D.v.s.
   av en person som påstås tillhöra de två intelligentaste procenten av
   vår befolkning. Det verkar som ett skämt. Det är lite trist att det
   inte är artikelförfattaren själv som publicerat artikeln i FNA men
   jag kan inte låta bli att kommentera den i alla fall.

   Det är inte det att själva kontentan i resonemanget eller ämnet som
   sådant är ointressant eller alltigenom korkat - det är rentav lite
   intressant - men texten innehåller en hel del slutledningar och
   formuleringar som tyder på att artikelförfattaren nog skulle tjänat
   på att sätta sig ner och funderat avsevärt mycket djupare innan
   artikeln skrevs. Men vad vet jag, detta kanske är genomsnittsnivån
   på resonemang i Mensas hägn? Jag är inte själv medlem i denna slutna
   klubb så jag vet inte.

   Jag citerar delar i artikeln med mina tillhörande små kommentarer:

   Citat: "Ett par gånger i världshisorien har det hänt att stark
   tolerans blivit modernt hos massorna. Detta har då lett till
   förföljelser av de grupper som just då har varit minst populära
   enligt den aktuella allmänna opinionen."

   Min kommentar: Obergiplig formulering. Den motsäger ju sig själv.

   --

   Citat: " De mest välkända offren för massans hat, är kättarna som
   brändes på bål i hundratusental under medeltiden"

   Min kommentar: Då var detta således en tid präglad av "stark
   tolerans"? Enlig resonemanget ovan, eller?

   --

   Citat: "...judarna -- var det stora hatobjektet i Europa under
   30-talet. Idag är det väl pedofiler och nationalsocialister som är
   de minst sympatiska folkgrupperna enligt massuppfattningen."

   Min kommentar: Här slår artikelförfattaren ihop judar,
   nationalsocialister och pedofiler under den oklara beteckningen
   "folkgrupp". Snacka om att blanda ihop äpplen och päron. Är
   posttjänstemän, folkpartister och allergiker också exempel på
   "folkgrupper". I så fall är beteckningen tämligen värdelös. Att
   blanda ihop religiositet med våldsextrimistiska partier och
   sexuella avvikelser på detta sätt är verkligen tragiskt.

   --

   Citat: " Den yttersta orsaken till alla slags förföljelser och hat,
   är hysteri och brist på tolerans. Dvs irrationellt tänkande."

   Min kommentar: Är förföljelse och hat irrationellt? Mycket tveksamt.
   Det kan finnas ytterst rationella skäl till att hata och förfölja.
   Möjligen kan jag hålla med om att hysteri är irrationellt. Fast
   hysteri är en tämligen oprecis term. Man kan ju till exempel bli
   helt hysterisk när man ser en giftspindel och springa sin väg. Är
   det nödvändigtvis irrationellt? Textförfattaren verkar dessutom tro
   att förföljelse och hat I huvudsak praktiseras av spontana personer
   vars handlande styrs av nycker. Ta och läs lite världshistoria och
   tänk efter!

   --

   Citat: "Betona inte hat mot NAZISTER utan betona HAT mot nazister.
   Det finns bara en sorts hat..."

   Min kommentar: Jaha? Det finns bara en sorts hat. Vad skiljer då
   den versala och gemena versionen av ordet? Ingenting? Det finns ju
   bara en sort. Vad är i så fall innebörden av meningen ovan?
   Nonsens uppenbarligen.

   --

   Citat: "Det var HATET som gjorde att nationalsocialismen var en
   farlig krigisk rörelse, inte att deras ledare hade en fyrkantig
   mustasch och gjorde hitlerhälsning."

   Min kommentar: Det var mycket mer än hatet (Vems hat förresten, och
   mot vem?) som gjorde nazisterna farliga. Verkligen pinsamt förenklade
   och tomma resonemang.

   --

   Citat: "Tillåt ockultisterna att koka sin fladdermusstuvning,
   tillåt judarna att låna ut sina pengar till hög ränta"

   Min kommentar: Jisses! Snacka om fördomar! Skojar människan?

   --

   Citat: "tillåt nazisterna att marschera på gatorna, så länge de
   inte angriper någon oskyldig förbipasserande."

   Min kommentar: Ja, det är väl precis vad de svenska lagarna
   tillåter också.

   --

   Citat: "Att bekänna sig som pedofil eller nazist är en offerlös
   handling och bör därför vara lagligt och accepterat."

   Min kommentar: Det låter ju trevligt men hur skall en pedofil kunna
   leva ut sin sexualitet utan att han/hon eller någon annan begår
   övergrepp mot barn? Betänk att varje pornografisk bild på barn är en
   bild på ett begånget brott. Liknande problem har vi med nazismen.
   Dessutom är det ju faktiskt inte något brott att I Sverige enbart
   bekänna sig som pedofil eller nazist! Ännu en öppen dörr slås härmed
   in av skribenten. Att sitta hemma och fantisera om nakna barn och
   onanera är inte heller förbjudet.

   --

   Citat: "Jag har en vision om en värld där hutu och tutsi kan leva
   sida vid sida, där ingen person, lobbygrupp, gerilla, brottssyndikat,
   kyrka eller regering försöker tvinga någon annan att leva efter hans
   religion eller värderingsmönster..."

   Min kommentar: Hur skall ett samhälle där alla är toleranta och
   det samtidigt finns gerillor och brottssyndikat kunna existera?

   --

   Citat: "Om min insändare publiceras blir det nog i så fall den första
   på 50 år som omnämner så impopulära ämnen som nationalsocialism och
   pedofili utan att på samma gång innehålla svordomar eller poesi."

   Min kommentar: Skulle inte tro det. Dessutom är väl nationalsocialism
   och pedofili knappast impoulära ämnen.

   --

   Citat: "En debatt i ett Mensa-forum vore intressant eftersom Mensas
   medlemmar ju kännetecknas enbart av hög intelligens, medan andra
   "intellektuella" debattforum även kännetecknas av karriärism..."

   Min kommentar: Författaren har uppenbarligen inte läst FNA. Komiskt
   att dessutom tro att en förening som kräver hög prestation på ett
   test inte skulle rymma karriärister. Avslutningsvis vill jag delge
   min misstanke att författaren - liksom så många andra - blandar
   ihop innebörden av orden "intelligent" och "intellektuell".

   Tor.S

............................................................................


 7.4. PS. KOLLA IN

   Bienvenue sur le site de Hora Communication...........................
   http://www.hora.com
   Konstigt domännamn!

   Grönland - den geografiska bluffen....................................
   http://w1.185.telia.com/~u18502892/geology/geoindx.html
   Samfundet för Geografiska Revisionister påstår att Grönland inte finns

   Liszt.................................................................
   http://www.liszt.com
   Sök bland tusentals olika mailinglistor. Bra resurs!

   MP3 Sverige...........................................................
   http://www.mp3sverige.nu
   Tillbaka på nätet. Länkar till MP3-filer m.m.

   Svesök................................................................
   http://www.svesok.kb.se
   Kungliga Bibliotekets nya webguide

............................................................................


 7.5. SMÅTT & GOTT

 *** Marilyn Manson har skapat ett stort bråk i Syracuse, New York. De
   lokala politikerna har hotat dra tillbaka sina kommunala bidrag till
   en konsertlokal, om gruppen tillåts uppträda.
   - Deras sånger lär handla om satanism, självmord och sex. Sånt ska vi
   inte använda skattepengar för att finansiera, säger en av politikerna.

 *** Kinesiska Yahoo har över 1 miljon hits per dag.
   Källa: Paginova #42-98

 *** Lika som bär
   http://www.bytedirekt.com
   http://www.sf.se

 *** Guns N´ Roses gamla trummis, Steven Adler, har dömts till fem månaders
   fängelse för kvinnomisshandel. Den 29 oktober ska han avtjäna straffet

 *** Elmore Leonard intervjuas i senaste numret av den svenska tidningen
   Flamingo. Intervjun är en översättning av den som Movieline publ. i
   juli. I nästa nummer utlovas även en intervju med Hugh Hefner,
   grundaren av tidningen Playboy.

 *** Japanerna har censurerat Marilyn Mansons omslag. Men inte på grund av
   att han visar ´brösten´. Nej, på omslaget har Manson sex fingrar på
   ena handen. Det betyder otur i Japan. Så där är fingrarna fem.

 *** Boken "The Microsoft File: The Secret Case Against Bill Gates"
   anklagar Bill Gates för att syssla med rena maffiametoder.
   Författarinnan, Wendy Goldman Rohn, har arbetat med boken under tio
   år och berättar om hotellrum som buggas, teknik som stjäls från
   konkurrenter och om hur Microsoft stoppar in fel i sina egna program.


..... n ä s t a n u m m e r ...............................................

  o FLASHBACKPARTIET
   Hur många röster fick Flashbackpartiet i årets riksdagsval. RSV vill
   inte svara, men vi följer upp detta och kollar saken med länsstyrelsen
   i varje län. Sammanställning i nästa nummer.

  o RÄTTEGÅNGEN MOT FLASHBACK
   Hur gick det i rättegången mot Flashback? Resultat och analys görs i
   nästa nummer.

   FNA #111 utkommer den 10 november 1998.

____________________________________________________________________________

                  F L A S H B A C K  N E W S  A G E N C Y

            d e n  f r i a  n y h e t s f ö r m e d l i n g e n

                             1 9 9 5 - 1 9 9 8

                     ----------------------------------

FLASHBACK NEWS AGENCY

FNA


FNA Surftips


FNA Newsflash