Människor ska få ha vilka åsikter de vill. Människor ska få tro på vad de vill. Människor ska få säga vad de vill. Och människor ska få göra vad de vill - så länge de inte skadar någon annan. Man skulle kunna anta att detta vore självklart. Men icke!

I Sverige börjar de demokratiska fri- och rättigheterna sitta löst. Det är politikernas fel. Vi var en del som protesterade när de började sitt klåfingriga reglerande. Då fick vi höra att vi målade fan på väggen. I dag har det visat sig att vi hade rätt. Farhågorna har besannats. Våra fri- och rättigheter är i fara. Prosit!

När friheten inskränks, då börjar staten alltid med att klämma åt knäppskallarna och de politiskt icke korrekta. (Sedan tar man itu med alla er andra.) En sådan politiskt icke korrekt knäppskalle heter Åke Green och är pingstpastor på Öland. Han har i sommar dömts till en månads fängelse för hets mot folkgrupp. Skälet är en (skruvad och förfärlig) predikan, i vilken han hetsade mot homosexuella.

Att Pastor Green hetsar mot bögar, det är inget konstigt. Han utövar en religion som är emot bögar. Kristendomen lutar sig på dokument som är tusentals år gamla, som skrevs långt innan upplysningstiden. Dessa dokument har genom tiderna använts för att bränna kloka gummor som häxor, förneka vårt solsystems uppbyggnad, mörka evolutionsteorin, rättfärdiga inkvisitionen, korståg och krig. Att dessa knäppskallar blir upprörda över att det finns bögar är inget att förvånas över. Det följer i stort sett naturligt av deras löjliga, småskurna, bigotta, moralpaniska och medeltida tro.

Det finns mycket att säga om domen mot pastor Green. (Du kan gå till http://www.frihetsfronten.se/prmarkiv/087.html för att läsa mer.) Men allt kokar ändå ner till detta: Med dagens lag om hets mot folkgrupp kan man inte förkunna den kristna läran (eller islam, för all del) utan självcensur. Det finns helt enkelt inte plats för både denna lag och Bibeln. En måste bort. Och det som ska skrotas, det är lagen.

Vad är det då för fel på lagen om hets mot folkgrupp? Well, för det första är det nu bevisat att den kolliderar med såväl yttrande- som religionsfriheten. Dessutom är lagen som sådan en tulipanaros. Att förbjuda folk att "hetsa" mot till exempel bögar och invandrare, det är att ge dessa grupper ett speciellt skydd - det vill säga speciella rättigheter. Sådant är livsfarligt. En viktig grundsten i en demokratisk rättsstat är att alla ska ha lika rättigheter. Om man gör avsteg från den principen - då är det fritt fram att gynna eller missgynna vilka medborgare som helst, bara för att staten känner för det och för att den kan. Då öppnas dörren för förtryck och förföljelse av vissa. Då kan man ge privilegier till andra. Och det är just denna dörr som Sveriges Riksdag med vett och vilje har öppnat. Det är jävla illa.

Redan tidigare fanns det lagar som skulle kunna användas. Lagar som gäller lika för alla. Om någon anser sig förtalad, då kan man göra en anmälan om förtal. Om någon känner sig hotad, då kan man göra en anmälan om olaga hot, stämpling till misshandel, uppvigling eller ett gäng andra brott. Men när det gäller dessa brott, då har polisen för länge sedan lagt batongen på hyllan. Man grejade inte att upprätthålla de lagar som redan fanns. Därför införde man lite nya lagar, så att det ser ut som om man gör något. Nya lagar - som alltså till sin konstruktion bryter mot den demokratiska rättsstatens principer. Man tar sig för pannan.

Ska det vara så svårt att förstå att likheten inför lagen spolas ner på muggen om man ger olika grupper speciella rättigheter? Kollektiv har inte rättigheter - det är det bara individer som har. Alla individer! Lika rättigheter!

Som om det inte vore illa nog, finns det en politiskt korrekt twist på det hela. Det är de grupper som politikerna gillar, som skyddas av lagen om hets mot folkgrupp. Bögar. Invandrare. Folk i rullstol. Vem som ska få speciella rättigheter bestäms alltså av vilken majoritet vi för tillfället har i riksdagen - och av vilket humör politikerna är på. Så gäller t.ex. lagen om hets mot folkgrupp bögar och lesbiska - men inte transsexuella. Där gick gränsen för vad som var politikernas kopp thé ...

Lagen om hets mot folkgrupp är en jävla soppa och borde avskaffas ögonblickligen. Inte minst för de "utsatta gruppernas" egen skull. Hur lätt är det inte för fundamentalistiska religiösa fanatiker, nynazister och annat oknytt att peka på hur staten håller vissa grupper om ryggen mer än andra? Är inte detta själva formeln för hur man skapar missnöje, motsättningar och alienation?

För tydlighetens skull ska jag kanske påpeka att jag själv gillar bögar. (Speciellt i åldern 18-22 år med fast häck och lagom med muskler.) Jag bryr mig inte om folks ursprung, religion, hudfärg eller nationalitet. (Även om jag blir lite brydd över att vårt land tvingar atomfysiker och hjärnkirurger svabba golv och köra taxi istället för att forska om atomer och operera.) Jag har inget emot funktionshindrade. (Efter att ha försökt korsa nästa övergångsställe kan man vara där själv.) Och så vidare ...

Däremot tycker jag att religion, av allehanda märken, är obehaglig och fördummande. Jag tycker att nynazister och rasister är enfaldiga och oupplysta. Detta för att nu ta några exempel. Men jag är samtidigt beredd att låta pastorer, mullor, små ny-führers, vit makt-band och alla andra tokstollar få tro, tycka och säga vad de vill. Även jobbiga, obekväma och obehagliga saker. För så länge även de omfattas av vår åsikts-, religions- och yttrandefrihet - så länge bevisar vi ju faktiskt det öppna samhällets överlägsenhet.