Amerikanska mobilteleoperatörer oroar sig över eventuella myndighetsrestriktioner inför lansering av fler och bättre "vuxen"-tjänster, medan europeiska dito räknar med en avklädd kassakossa redo att beta.

Varhelst tekniken utvecklats har det funnits porr eller i alla fall erotik med i bilden. Video och Internet är bara två, om än gigantiska, exempel på detta. När nu utvecklingen av både mobiltelefoner och tillhörande nät skapar möjligheter för många typer av "vuxenunderhållning" att spridas och utgöra en substantiell del av en mycket lönsam kaka, råder tvekan och tvivel inför hur man ska gå till väga.
Europeiska nät och operatörer ligger redan i startgroparna. Toppen på det första isberget kan sägas vara erotiskt orienterade skärmbilder för mobiltelefoner. Men alla vet att det kommer att komma mer i form av filmer, samtalstjänster och mycket annat.

I USA råder starkare tvivel. Inte inför eventuella moraliska aspekter av det hela, utan helt enkelt för att den myndighet som bestämmer över mobilteleutvecklingen, FCC, har makt att skapa restriktioner om man fruktar att opassande material lätt kan nås av alltför unga mobilanvändare. Deras första och största kritik ligger alltså i bristen på tekniska lösningar för åldersverifikation.

Prognoserna varierar inför den kommande anstormningen. Vissa optimister pekar på liknande tidigare utvecklingar där just tekniska plattformar varit redo att säljas till en stor mängd människor och att erotiska tjänster alltid utgjort en substantiell del av den efterfrågan. Dessa falanger talar om miljardtals dollar per år i omsättning, något även amerikanska producenter av porr gnuggar händerna åt. Kritiker, som t.ex. marknadsanalytikern Nitesh Patel från Strategy Analytics, menar att användandet av porr på Internet kommer att fortsätta dominera under lång tid framöver och att omsättningen för mobiltjänster endast kommer att vara en bråkdel av det som de mest aggressiva företagen hävdar.