Kent Ekeroth (SD) har i en motion lagt fram förslaget att poliser inte bör få bära synliga religiösa symboler. De enda religiösa symbolerna han tar upp som borde rensas ut bland Polisen är slöja och turban, medan han inte har något emot ett kors som döljs under uniformen. 

"Det är förmodligen otänkbart för de flesta att enskilda poliser skulle bära synliga politiska markörer i sin tjänsteutövning. Av samma anledning bör inte heller poliser tillåtas att bära religiösa markörer."
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Forslag/Motioner/Forbud-mot-religiosa-attribut-_H002-1405CD27-93AD-43DA-9594-A6535FC9AB26/?text=true