Polisen i Tyskland har i veckan gjort husrannsakan hos 130 personer i jakten på fildelare. Utöver detta misstänker polisen ytterligare 3 500 personer som alla använt P2P-nätverket eDonkey.

Om personerna verkligen är identifierade i ordets verkliga bemärkelse är inte helt klart. Det förutsätter i så fall att Internetleverantörerna ska ha lämnat ut personuppgifter om 3 500 kunder.

Polisen i Tyskland vill av förundersökningstekniska skäl inte avslöja särskilt mycket om razzian. Det kan vara så att det handlar om 3 500 IP-adresser och inte fysiska personer som de kommit över.

http://www.edonkey2000.com