Frågan om Sverige kan fortsätta kriminalisera alkoholförsäljning via nätet ligger idag både på Högsta Domstolens och EU-domstolens bord, skriver Computer Sweden

Tullverkets razzior mot privatpersoner som köper alkohol via Internet kan vara olagliga. Det hävdar allt fler experter på EU-rätt.

"Jag har sett EU-kommissionens skriftväxling med den svenska staten och tonen ligger väldigt nära att den svenska staten kan bli stämd för brott mot EU-fördraget", säger Ulf Bernitz, professor i Europarätt vid Stockholms universitet.

Gällande lag ger privatpersoner rätt att föra in alkohol i landet - under förutsättning att de fysiskt följer med varorna över gränsen. Men vad händer när personen istället väljer att köpa alkoholen över nätet och få den hemlevererad?

Där går åsikterna isär. Enligt Hovrätten i Skåne är det inte förenligt med lagen medan Hovrätten i Västra Sverige hävdar motsatsen. Därför får Högsta domstolen nu avgöra om Tullverket ska få fortsätta med sina razzior mot alkoholimporterande privatpersoner. Enligt Ulf Bernitz tyder allt på att Tullverket och staten får bakslag i rätten.

Då EU-kommissionen redan tidigare haft flera synpunkter på Sveriges alkoholpolitik har HD vänt sig direkt till EG-domstolen för ett förhandsbesked.

"Man kan helt klart säga att Sverige befinner sig i underläge både vad gäller att belägga varorna med alkoholskatt och kanske än mer kring att låta Tullverket beslagta privatpersoners leveranser. I förlängningen innebär det att hela spritkontrollen är i gungning och det är Internet som skapar situationen. Utvecklingen gör att vi snart få se den sista spiken i kistan för Systembolaget", säger Ulf Bernitz vidare till Computer Sweden.