Sveriges livsmedelshandlarförbund, SSLF, kommer att inleda diskussioner med tidningsföretagen om att tona ned de sexistiska inslagen på löpsedlarna. Till dess uppmanar branschorganisationen sina medlemmar att sluta sätta upp kvällstidningslöpsedlar med sexistiska anspelningar.

– Flera kunder, inte minst barnfamiljer, har påpekat för oss att vissa löpsedlar gör att butiksentréerna närmast börja likna porrbutikernas, och det är självfallet en utveckling vi inte alls vill vara delaktiga i, säger SSLF:s vd Ivan Herradi.

Som exempel på en olämplig löpsedel tas Expressens helglöp om lärarinnan som berättar om sin samlagsmani.