8 miljarder kronor om året i uteblivna skatter. Det är resultatet Skatteverket har fått fram, efter att nyligen ha genomfört en kontokortsrazzia. Skatteverket har hämtat hem uppgifter om 100 000 kontokort utfärdade i skatteparadis som Cayman Island, brittiska kanalöarna, Gibraltar, Luxemburg och Schweiz och som använts för köp och kontantuttag i Sverige.

Hittills har sju personer genom eftertaxering fått sin skatt höjd med sammanlagt nästan 10 miljoner kronor. Utredningsarbetet är mer omfattande och komplicerat än man räknat med tidigare. De eftertaxeringar som hittills klarats av hör därför till de enklare fallen.

- Ett par fall har vi lämnat till Ekobrottsmyndigheten, men det kommer fler. Vi ska anmäla på väldigt låg misstankegrad, säger Björn Nordström, projektledare för Skatteverkets kontokortskontroll.

Statistik och olika utredningar tyder på svenska folket fört ut åtskilliga hundra miljarder kronor utomlands för att slippa svensk skatt.