Grön ungdom vill att Miljöpartiet lyfter fram frågan om att tillåta nedladdning av musik och filmer för privat bruk. Man anser att frågan bör finnas i deras valmanifest och drivas i valrörelsen.

Miljöpartiet har redan markerat att de ställer sig positiva till fildelning av musik och film via nätet.

I samband med lagändringen i fjol, som innebar ett starkare upphovsrättsskydd, sade språkröret Peter Eriksson att det inte är acceptabelt att förvandla en stor del av svenska folket till kriminella bara för att de laddar ned minsta sak på Internet.

I en debattartikel säger Grön Ungdoms språkrör Alexander Chamberland:

"Nedladdning av exempelvis film och musik på internet bör vara laglig när det används för privat bruk. Det är uppenbart att den nya upphovsrättslagstiftningen saknar folklig förankring och därför måste den förändras. Det är fullständigt ohållbart att göra över en miljon människor till kriminella."
http://www.gronungdom.se/article?ID=1279
http://www.gronungdom.se