En förundersökning har inletts mot webbplatsen Exet.nu. Förundersökningen gäller främst hets mot folkgrupp, säger Anders Ahlqvist, chef för Internetspaningsenheten på Rikskriminalen.

Filmklipp och bilder med avrättningar är svåra att komma åt. Då krävs dels att man lyckas bevisa att våldet som utövas är äkta, dels att man lyckas spåra upphovsmannen. Istället har man fokuserat på att webbplatsen innehåller grovt rasistiska inlägg, och det är detta som förundersökningen främst gäller.

http://www.exet.nu