Dataspelet Postal 2 innehåller så grovt våld att JK har beslutat att väcka åtal mot spelets importör för olaga våldsskildring.

JK inledde 16 april 2004 en förundersökning för att se om det var möjligt att pröva om spridningen av Postal 2 stred mot tryckfrihetsförordningen. JKs tolkning av förundersökningen är att det går att väcka åtal mot den svenske distributören av Postal 2, en chef på Leksam AB.

Av stämningsansökan vid Helsingborgs tingsrätt framgår det att JK anser att "Postal 2 innehåller rörliga bilder som närgånget eller utdraget skildrar grovt våld".