Den amerikanske serieskaparen Will Eisner har avlidit i Florida 87 år gammal, meddelar Economist. Eisner var pionjär inom genren vuxenserier och pappa till kriminalserien Spirit. Serien, som inspirerat många efterföljare, publicerades i många dagstidningar under åren 1940 till 1952 och i en lång rad seriealbum.

Eisner föddes 1917 i New York, son till judiska invandrare. Den miljön skildrade han i serienovellen "Ett hus i Bronx" som kom 1978. Ett pris till hans ära inrättades av serieindustrin i USA 1988 och Will Eisner har varje år närvarat vid prisutdelningen i San Diego.

Hans sista bok kommer ut i maj i år i USA. "The Plot" handlar om hur säkerhetspolisen i Ryssland spred antisemitisk propaganda för ett århundrade sedan, och genom falska dokument försökte påvisa att judiska ledare försökte ta världsherraväldet.

Den italienske författaren Umberto Eco avslutade så sent som tidigare denna månad ett förord till albumet, som Eisner själv ansåg vara hans mest betydelsefulla projekt.