Länsstyrelsen i Stockholm har rivit upp beslutet om att förbjuda bilar som gör reklam för porrklubbar. Det var i november förra året som kommunstyrelsen klubbade ett beslut att förbjuda de bilar med stora reklamskyltar för porrklubbar som kör runt på Stockholms gator. Det anmäldes sedan till länsstyrelsen, som dagen före julafton beslöt att stoppa lagändringen.

Som skäl till att stoppa förbudet anger länsstyrelsen bland annat yttrandefriheten, som gäller kommersiell reklam av alla slag. Enda sättet skulle vara att ändra i grundlagen, och det är inte aktuellt.

Länsstyrelsen skriver också att man möjligtvis kan bedöma reklamen i fråga som "vilseledande eller ovederhäftig", men eftersom Kommunstyrelsen inte gjort det, så kan länsstyrelsen inte låta beslutet att förbjuda porrbilarna passera.