Om mindre än två veckor etablerar sig det radikala islamistpartiet Hizb ut-Tahrir - Frihetspartiet - i Sverige. Partiet vill avskaffa all statsbildning och skapa ett islamistiskt samhälle där alla aspekter av vardagslivet ska följa sharialagarna.

Tidigare har man i Sverige agerat i hemlighet. Under vintern och våren har partiet verkat i Stockholmstrakten genom en frontorganisation kallad Muslimska multinationella föreningen. Det finns redan en skandinavisk avdelning i Danmark, men partiet har hittills inte etablerat sig i Sverige. Under hösten har dock Hizb ut-Tahrir tagit beslutet att börja agera öppet i Sverige.

Den 19 augusti hölls en Eid-fest i Stockholmsförorten Husby där partiet uppgavs som arrangör. Men den 14 oktober slår man på stort. Då håller Hizb ut-Tahrir Skandinavien sin årliga kalifatskonferens - och enligt annonseringen blir Stockholm en av arenorna. Därmed bli partiets närvaro i svensk offentlighet fastslagen.

En av arrangörerna till Hizb ut-Tahrirs svenska evenemang, Lway Al-Maeni, sade i ett anförande vid ett av evenemangen att det anfall som dödade Usama Bin Ladin var en "våldtäkt” på islam, och att införandet av demokrati och mänskliga rättigheter likaså var en "våldtäkt" på muslimer. Samme man står som ordförande för KTH Muslimska studenter, en medlemsförening i den breda paraplyorganisationen Sveriges Unga Muslimer.

http://www.hizbuttahrir.org/
http://globalkhilafah.com/2012/
http://www.facebook.com/people/Muslimska-Multinationella-Föreningen/
https://www.flashback.org/t1975557
http://gudmundson.blogspot.com/2012/03/de-styr-hizb-ut-tahrir-i-sverige.html
http://avpixlat.info/2012/09/08/hizb-ut-tahrir-etablerad-i-sverige-vill-avskaffa-demokratin/