Åtta av tio norrmän säger sig skratta varje dag på jobbet, något som bara hälften av svenskarna gör. Det är resultatet av en ny undersökning, skriver DI.

Det är rekryteringsföretaget Jobline Monster som har intervjuat drygt 2 400 skandinaver om deras humörskiftningar på jobbet. Resultatet visar att norrmän och danskar lever en betydligt muntrare tillvaro än svenskarna. Enligt enkätsvaren är det 77 procent av norrmännen och 74 procent av danskarna som svarar att de skrattar varje arbetsdag. I Sverige är samma siffra bara 53 procent.

Närmare 30 procent av svenska folket skrattar aldrig på jobbet, jämfört med mindre än 10 procent i våra grannländer. "Humor är ett bra sätt att hantera stress och öka sammanhållningen på jobbet. Trivs vi bättre blir det också lättare att klara tuffa tider", säger den norska organisationskonsulten Jan Morten Melhus, som skrivit boken Löjligt lönsamt, till DI.