Storbritanniens motsvarighet till Högsta domstolen underkände den 16 december den antiterrorlag som infördes i landet efter 11 september 2001. Enligt lagen har landet rätt att frihetsberöva utlänningar på obestämd tid utan rättegång om inrikesministern finner personen misstänkt för inblandning i internationell terrorism. De så kallade laglorderna slår nu fast att regeringen gått för långt i användandet av lagen. I sak handlade fallet om nio terrormisstänkta män som suttit fängslade i Storbritannien sedan flera år med stöd av denna lag.

Amnesty har kritiserat de fängslades förhållanden och kallat det speciella säkerhetsfängelset för Storbritanniens Guantánamo. Laglorderna ställer sig nu på de fängslade männens sida. De anser att det strider mot demokratiska rättigheter och internationella åtaganden att de är fängslade på obestämd tid utan varken åtal eller rättegång. Laglorderna har inte makt att tvinga fram en lagändring, men deras ställningstagande är ett hårt slag mot regeringens antiterror politik. Storbritanniens nytillträdde inrikesminister, Charles Clarke, lovade igår att se över lagen.

Amnesty ser positivt på beskedet, men menar samtidigt att det kommer tre år för sent. De säger att inget kan gottgöra att männen suttit fängslade utan att veta vad de anklagats för. De rapporterar att de fängslade mår mycket dåligt, både fysiskt och mentalt.