Att affischer på arbetsplatser väcker anstöt är kanske inte det vanligaste miljöproblemet. Men det hindrar inte att det dyker upp då och då. I byggbranschen har det hört till att det ska hänga en eller ett par mer eller mindre lättklädda damer på väggen i byggboden, men sedan ett par år har byggjätten NCC satt stopp för det tilltaget.

I efterdyningarna av asfaltskartellen inledde man en allmän etikdiskussion inom företaget. Som en följd av denna kom det för två år sedan ett förbud mot porr i byggbodarna. Men NCC var inte först. Redan 1999 införde Sandvik Steel ett förbud mot pinupbilder.