Vänsteraktivister från AFA (Antifascistisk Aktion) stal nyligen Nordiska Förlagets kundregister och skickade ut nedanstående e-mail till deras kunder. Nordiska Förlaget svarade några dagar senare med ett eget brev. Vi publicerar både breven här, så kan läsare utan mellanhänder själva bilda sin egen uppfattning om det inträffade:


BREV FRÅN AFA

------------------------------
Från: <nf-kund@antifa.se>
Ämne: Till Nordiska Förlagets kunder
Datum: den 16 november 2004 14:44

Hej Konsument!

Ni får detta mail eftersom Ni är kund hos Nordiska förlaget. Ni har beställt förlagets katalog eller köpt material därifrån, och finns följaktligen inlagd i kundregistret. Precis som 1547 andra kunder.

Ett sådant register måste man vårda ömt. Det vore ju inte trevligt om det kom på avvägar, om 1548 nationalisters hemadresser, telefonnummer och epost-adresser skulle råka hamna i orätta händer. Sådana register förvarar man offline, krypterat och lösenordsskyddat. Vilket är raka motsatsen till hur Nordiska förlaget har förvarat Dina och de andra kundernas personuppgifter.

Nu har Nordiska förlagets kundregister just råkat ut för det otrevliga. Det har hamnat på avvägar. Närmare bestämt till nationalismens ärkefiende, på den yttersta vänsterkanten.

Vi i Antifascistisk Aktion kan inte annat än att tacka för den tidiga julklappen. Vi tackar Anders Lagerström för hans bristande respekt till sina kunder. För oss innebär det en fin inblick i den svenska nationella rörelsen. Det är ju inte varje dag man kommer över en textfil med personuppgifter på stora delar av den nationella rörelsen i Sverige.

Inom kort kommer Nordiska förlaget att kontakta dig och fråga om du inte vill bli medlem i deras nya nationella organisation, Nordiska förbundet. De kommer fråga om du inte kan hjälpa dem att dra in pengar till deras företag, genom att sälja deras produkter, genom att jobba gratis för dem som förbundsmedlem. Visst, nu när Nationaldemokraterna har självdött i interna bråk, när Nationell ungdom fortfarande styrs av den organisatoriska haveristen Klas Lund, när NSF fortfarande verkar mer intresserade av att marschera i koppel och bruna skjortor än arbeta med politik så är ju inte en ny nationell organisation något fel. Men då kan du också passa på att fråga representanten från förlaget, varför de tagit så lätt på säkerheten. Varför de levererat 1548 nationalister på ett silverfat till sina fiender. Och vad som garanterar, att om du blir medlem i det nya förbundet, att samma sak inte sker igen med dina personuppgifter.

God fortsättning, väl mött i Salem!


BREV FRÅN NORDISKA FÖRLAGET

-------------------------------
Från: Info - Nordiska förlaget <info@nordiskaforlaget.com>
Ämne: Meddelande från Nordiska förlaget
Datum: den 18 november 2004 00:56

Bäste kund

Nordiska förlaget har nu varit verksamt i snart tre års tid och har förmodligen varit den enskilt viktigaste orsaken till det ökande läsandet och den växande kunskapen i den nationella rörelsen. Överhuvudtaget har Nordiska förlaget försökt höja nivån ett snäpp genom att producera och sprida folkbildande eller inspirerande produkter av högre kvalitet än vad som har varit gängse tidigare.

Detta koncept har varit framgångsrikt och har gjort Nordiska förlaget till Skandinaviens största tillverkare och distributör avnationella produkter.

Det har varit ett önskemål från flera håll att utvidga Nordiska förlagets verksamhet med en medlemsorganisation med inriktning mot just folkbildning, så att fler kan vara delaktiga i det viktiga arbetet med att sprida kunskap om den politiskt inkorrekta aspekten på vår historia, samtid och framtid. Den närmaste kretsen kring Nordiska förlaget har därför sonderat terrängen och förberett en lansering av en sådan organisation under en längre tid.

Potentialen i denna planerade utvidgning har inte gått våra fiender förbi, vilket har visat sig i bland annat elakartad ryktesspridning och intensifierade ansträngningar från Expo och AFA (Antifascistisk aktion) att sabotera och kväva den nya medlemsorganisationen i sin linda.

Det senaste angreppet är det värsta hittills och Nordiska förlaget kan inte nog beklaga det inträffade. På något vis har AFA kommit över ungefär halva registret över de kunder som har använt vår nätbutik. (Det gäller alltså enbart de kunder som har handlat via själva nätbutiken på hemsidan. Vårt huvudsakliga kundregister är helt oberört av detta.)

Vi har granskat systemet med jämna mellanrum, både före och efter intrånget. Enligt vår analys finns det inga säkerhetsluckor i själva hemsidan. Informationsläckan ligger med största säkerhet utanför det som Nordiska förlaget kan styra över, hos företaget som sköter driften av servern, trots att vi vid upprepade tillfällen har garanterats en näst intill vattentät säkerhet från deras sida. Det är för övrigt omöjligt att driva en normalt fungerande nätbutik utan att registret över Internetkunderna finns någonstans på servern. Detta gäller för alla företags nätbutiker. Likväl måste vi i Nordiska förlaget ta på oss det yttersta ansvaret för det som hänt och se till att hitta en bättre lösning så att det här inte upprepas.

Dataintrång räknas som ett grovt brott och detta har polisanmälts. Förhoppningsvis kommer polisutredningen att bringa klarhet i exakt vad som har hänt.

Det som inte får ske har emellertid redan skett och jag vill återigen uttrycka min djupa bedrövelse över det inträffade och eventuella skadeverkningar för Dig som kund, oavsett om Du själv är politiskt engagerad eller om Du bara har handlat från Nordiska förlaget för att förkovra Dig – en stor del av Nordiska förlagets webbkunder är personer som har beställt vissa speciella böcker eller skivor eller en katalog av ren nyfikenhet. Några av kunderna är till och med rena vänstermänniskor. Så därför är det tveksamt hur stor nytta AFA kan ha av detta register.

Dock är det beklämmande att delar av vänstern har sjunkit så lågt att de roar sig med att försöka registrera personer som läser politiskt obekväm litteratur.

Det är bara att konstatera att samhällsklimatet fortfarande är hårt för oss nationalister och politiska fritänkare.

Väl mött i Salem!

Anders Lagerström

Nordiska förlaget