Den ekonomiska föreningen bakom Stockholms Fria Tidning har startat utgivning av en daglig tidning i PDF-format. Nästa steg är att ge ut papperstidningen varje dag.

Fria Tidningar har registrerat titeln "Dagens SFT" för sitt elektroniska nyhetsbrev i PDF-format, som getts ut under ungefär en månad. Dagens SFT har f.n. cirka 400 betalande prenumeranter.

http://www.stockholmsfria.nu