En armenisk organisation i Frankrike har dragit den turkiske konsuln i Paris inför domstol. Organisationen, som heter "Kommittén för försvar av den armeniska saken", hävdar att den turkiske konsulns webbsida strider mot fransk lag. Konsuln förnekar nämligen på sin webbsida att armenierna i dåvarande Osmanska riket utsattes för folkmord.

Domstolen har avvisat armeniernas stämning. Domstolen anser att det inte finns någon fransk lag som uttryckligen förbjuder någon att förneka att armenierna utsattes för folkmord. Det finns däremot en fransk lag som erkänner folkmordet på armenier som ett historiskt faktum.

Dessutom har den turkiske konsuln diplomatisk immunitet och kan inte ställas inför domstol. Kommittén hade också stämt den turkiske konsulns webbhotell, Wanadoo, men även den stämningen underkändes.