I Malmö öppnas efter årsskiftet ett center för prostituerade kvinnor. Ett team bestående av en socialsekreterare, en sjuksköterska och en läkare ska finnas till hands för medicinsk hjälp, ekonomiskt bistånd och samtalsstöd. Ingen remiss kommer att behövas.

Centret kommer även att under tiden kartlägga hur utbredd prostitutionen är i Malmö. Idag är ett hundratal gatuprostituerade kända, men det förekommer också prostitution på restauranger och nattklubbar, och där är mörkertalet stort.

Projektet har fått 4 miljoner kronor av regeringen och kommer att pågå i två år.