Även om Frankrike var en stökig plats i slutet av 1700-talet, så kunde de skriva vackra saker ...

"Människor föds och förblir fria och jämlika till sina rättigheter. (...) Syftet med all politisk sammanslutning är att bevara människans naturliga och omistliga rättigheter. Dessa rättigheter är rätt till frihet, egendom och personlig säkerhet samt rätt till motstånd mot förtryck. Friheten består i att kunna göra allt som inte skadar andra. För varje människas naturliga rättigheter finns därför inga andra gränser än de som är nödvändiga för att tillförsäkra samhällets övriga medlemmar samma rättigheter."
Texten ovan är ur den deklaration om mänskliga och medborgerliga rättigheter som antogs av franska nationalförsamlingen den 27 augusti 1789.

Se och lär - ni klåfingriga EU-politiker! Texten ovan är mycket bättre än det operettlibretto av positiva rättigheter, krav från särintressen, byråkrati och maktspråk - som utgör den EU-konstitution som nu ligger för handen.