Internet går under år 2006, tror professor Hannu H Kari på Tekniska högskolan i Helsingfors. Det löst sammansatta nätverket havererar mycket sannolikt inom de närmaste åren om pågående trender håller i sig.

Karis åsikter om Internets framtid är välkända, men han menar att hans vision inte alls är speciellt pessimistisk. Enligt många bedömare kan sammanbrottet komma ännu tidigare. Skräppost och virus är huvudbovarna i Karis scenario. Nästa steg är enligt honom att nätverket fungerar allt sämre, samtidigt som det blir allt vanligare att innehållet manipuleras.

När andelen skräp i nätverket överstiger smärtgränsen kommer trovärdigheten för information som hämtas på Internet att rasa. I kombination med ensidiga, aggressiva anfall mot nätets grundpelare leder allt detta sedan till att nätet havererar.