Den alternativa nyhetsbyrån Indymedias webbservrar i Storbritannien togs i början av oktober i beslag. Ordern kommer från en domstol i USA. Indymedia har fortfarande inte fått någon förklaring till varför servrarna togs, men enligt uppgift ska FBI ha agerat på uppdrag av myndigheter i Italien och Schweiz, uppger IDG News.

Orsaken till beslaget påstås vara att Indymedia har publicerat uppgifter om civilklädda schweiziska poliser. Indymedia är ett nätverk av nyhetsservrar med anknytning till den så kallade antiglobaliseringsrörelsen. Det var den 7 oktober som företaget Rackspace, som hyser de aktuella webbsidorna i Storbritannien, lämnade över Indymedias servrar till amerikanska polisen.

Ordern att lämna över servrarna kom från en amerikansk domstol. Domstolen agerade på begäran av myndigheterna i Schweiz och Italien.

Domstolsordern överlämnades till Rackspace, inte till Indymedia. Rackspace, som är ett amerikanskt företag, har belagts med tystnadsplikt och Indymedia har inte fått någon förklaring. Ingripandet motiveras med avtalet MLAT, Mutual Legal Assistance Treaty, som ålägger länderna att hjälpa varandra med polisutredningar.

Indyspace uppger på sina webbsidor att organisationen tidigare blivit uppmanad av den amerikanska federala polisen FBI att ta bort uppgifter om de civilklädda schweiziska poliserna. I ett uttalande som citeras av BBC säger en talesman för FBI att organisationen inte har med beslagen att göra.

Indyspace har protesterat mot beslaget och mot att amerikanska domstolsbeslut anses giltiga i Storbritannien. Organisationen anser att regeringarna i Italien och Schweiz är fientliga mot Indyspace och ser beslaget som ett angrepp på yttrandefriheten.

Servrarna har nu lämnats tillbaka.

http://www.indymedia.org.uk/en