Den 15-21 oktober arrangeras Demokrativeckan i Sundbyberg. Syftet med veckan är att den lokala befolkningen ska komma i kontakt med sina folkvalda politiker. Trots detta kommer Sundbyberg att stänga ute ett av de åtta folkvalda partierna i Sundbybergs kommunfullmäktige, Sverigedemokraterna, från två paneldebatter under veckan.

Stefan Bergström, gruppledare för Centerpartiet, säger:

"Centerpartiet ser inte att Sundbyberg arrangerar Demokrativeckan enligt Europarådets intentioner och därför väljer vi att inte heller delta i de debatterna. Samtliga åtta partier i kommunfullmäktige representerar våra medborgare och ska självklart få vara med på alla aktiviteter under demokrativeckan."
Utan Centerpartiets ingripande hade Sverigedemokraterna även utestängts från öppet hus på kommunhuset den 20 oktober, men där fick Centerpartiet kommunen att ändra sig.

https://www.flashback.org/t1981544
http://www.centerpartiet.se/Lokal/Sundbyberg/Nytt/
http://www.sundbyberg.se/demokratidialog/lokaldemokrativecka.4.35620fb21324a15feaa80001036.html