Den upptrappade hetsjakten på plankare i Stockholms tunnelbana har gjort det lättare för bedragare att komma över andra resenärers månadskort. SL:s nya strategi att sätta in civilklädda biljettkontrollanter för att stävja "fuskåkandet" har nämligen inspirerat obehöriga att utge sig för att vara kontrollanter. På så vis har de fått resenärer att lämna över sina månadskort. När de fått dessa har de snabbt försvunnit från platsen. I flera fall har även förfalskade kontrollantlegitimationer uppvisats för att lura resenärerna.

Enligt Annika Dahlberg, presschef på SL, är det "hemskt att det finns personer eller ligor som ägnar sig åt sånt här". Men SL kommer inte att vidta några åtgärder för att stoppa de falska trafikvärdarna. Istället uppmanar de resenärerna att vara försiktiga och noggrant kontrollera kontrollanternas id-kort.