Webbplatsen kickad.nu som i fyra år berättat om öden och äventyr i IT-branschen byter nu skepnad. Den nya webbplatsen what.se ska bli ett forum för anställda inom IT.

Lågkonjunktur har bytts ut mot högkonjunktur och därmed går webbplatsen kickad.nu som vi känner den i graven. Från och med nu pekas besökare om till what.se som gör anspråk på att bli ett bredare forum för anställda i IT-branschen.

Istället för att fokusera på hur många som sägs upp eller varslas på företagen ska what.se bli en vidare mötesplats. Det hänger samman med efterfrågan och det enkla faktum att färre får kicken än för något år sedan.

http://www.kickad.nu
http://www.what.se