Mobilisering mot narkotika har sedan förra sommaren drivit kampanjen "Det finns många anledningar att inte testa knark", med den tillhörande webbplatsen "Knark är bajs".

Kampanjen har nu fått konkurrens i form av motkampanjen "Det finns många anledningar att testa knark" och den tillhörande webbplatsen "Knark är najs". Knark är najs efterliknar Knark är bajs i både form och innehåll, med skillnaden att Knark är najs har ett drogliberalt budskap.

http://www.knarkärnajs.nu
http://www.knarkärbajs.nu