Dalarnas fornminnes- och hembygdsförbund (DFHF) har ett solkors som symbol. Detta uppskattas inte av alla, som skräms av symbolens nära koppling till nationalsocialistiska organisationer.

Jan Raihle har drivit frågan om symbolbyte i styrelsen men fick inte gehör för sina idéer. Han menar att det inte är passande för DFHF att ha solkorset som symbol eftersom till exempel det nationalsocialistiska Nordiska rikspartiet använder den som partisymbol.

Jan Raihle anser att föreningens symbol måste "moderniseras för att tilltala 2000-talets människor", och efterlyser något som kan "motsvara hembygdsförbundets mångkulturella arbetssätt".

Men styrelsen höll inte med Raihle utan valde att behålla symbolen och menade att bruket av den, samt färgvalet och frakturstilen på bokstäverna kan försvaras sett i ett historiskt sammanhang.

Dalarnas Fornminnes och Hembygdsförbund:
http://www.dalarnasmuseum.se/dfhs.html

Nordiska Rikspartiet:
http://www.motstand.org/nrp/