Heterosexuella par får publicera sina vigselbilder gratis, men homosexuella som ingått partnerskap måste betala. Så var policyn för tidningen Norra Skånes familjesidor. En av journalisterna sade i våras till om att detta var diskriminerande, men det fick ingen som helst effekt.

En anmälan skickades in till ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), och nu kan tidningen Journalisten rapportera att Norra Skåne har ändrat sin policy.

Chefredaktör Billy Bengtsson skriver i ett yttrande till HomO:

”Norra Skåne har ingen ambition att skilja ut sig från andra tidningar med diskriminerande regelverk. Därför har vi under sommaren avskaffat regeln och tillämpar nu likartade regler vid införande av vigselbilder, oavsett homo- eller heterokaraktär.”