Human Rights Watch varnar för att Robert Mugabe, Zimbabwes enväldige president, kan komma att använda brist på mat som ett politiskt vapen i nästa års allmänna val. Miljoner människor hotas nu av svält men Mugabe vägrar att be om internationell nödhjälp. Mycket pekar dessutom på att statliga distributionskanaler för säd till landsortbefolkningen öppet diskriminerar dem som inte är medlemmar av regeringspartiet, Zanu-PF.

I oppositionens främsta tillhåll, landets andra stad Bulawayo, sägs 125 människor ha dött av undernäring detta år, medan stadens borgmästare anser att regeringen nu är skyldig att agera. Regeringen å sin sida har reagerat med sedvanligt hot om krafttag mot borgmästaren och andra oliktänkare, såsom den privata tidningen Standard som spridde Bulawayos dödssiffra denna vecka, och förnekar alla anklagelser om svälttillstånd i landet.