FN:s säkerhetsråd blundar för de brott som begås mot mänskliga rättigheter i terroristbekämpningen namn. Det är kontentan av en ny rapport från Human Rights Watch (HRW), som dokumenterar hur en lång rad länder – däribland Sverige, som under stort hemlighetsmakeri lät amerikansk säkerhetstjänst hämta två egyptier på Bromma – har kränkt mänskliga rättigheter. Organisationen kräver nu att rådet agerar.

– Regeringar världen över använder kriget mot terrorismen som alibi för att inskränka de mänskliga rättigheterna, och säkerhetsrådet har varit knäpptyst, säger Joanna Weschler, HRW.

Rapporten innehåller en rad rekommendationer. Bland annat måste rådet snarast tillsätta en människorättsexpert, som ska ingå i den nybildade avdelningen för terroristbekämpning. Rådets medlemmar uppmanas dessutom att vara extra vaksamma vad gäller massarresteringar och summariska rättegångar.

Läs hela rapporten "Hear No Evil, See No Evil":
http://hrw.org/backgrounder/un/2004/un0804