En undersökning bland 1 075 journalister visar att kåren ligger politiskt långt till vänster om folk i allmänhet. 31 procent av journalisterna röstar på vänsterpartiet vilket är mer än dubbelt så stor andel som bland övriga befolkningen. 10 procent av journalisterna sympatiserar med moderaterna jämfört med 25 procent av allmänheten.

Undersökningen som har gjorts vid JMG presenterades på Mediedagarna vid Journalistförbundets hundraårsjubiléum. Journalister har inte riktigt samma levnadsmönster som andra. De arbetar mer övertid, äter oftare snabbmat, läser fler böcker men löser inte korsord och mekar inte med bilen så ofta som genomsnittssvensken.

Sex av tio journalister dricker alkohol minst en gång i veckan. Siffran är nästan dubbelt så hög som för andra svenskar. Kort sagt beter sig journalistkåren som den välutbildade, urbana, övre medelklass man numera tillhör. Den kategori journalister som lever mest likt vanligt folk finns inom landsortspressen.