Den fria världens ledare, Förenta staternas president, George W. Bush klämde till med ett käckt citat häromdagen:

"Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we."
Den freudianska felsägningen gick dock obemärkt förbi och ingen i publiken bestående av Pentagonchefer reagerade på uttalandet, som skedde vid ceremonin för undertecknandet av en ny försvarsplan med budget på 417 miljarder dollar.

Vita husets talesman Scott McClellan menade på att det var en felsägning som visar på att även de mest klarspråkiga och raka människorna kan säga fel. Att denna något opatriotiska felsägning endast är en i raden av oerhört många och oerhört underhållande felsägningar från presidentens sida, berörde inte McClellan.

http://cnews.canoe.ca/CNEWS/WeirdNews/2004/08/05/570259-ap.html