Vid årsskiftet kommer lagen om upphovsrätt att skärpas så att det blir förbjudet att ladda ner piratkopierat material med hjälp av så kallade fildelningsprogram. Beslutet välkomnas av Stim, svenska tonsättares förening för upphovsrätt.

Det kommer dock fortfarande att vara tillåtet att göra kopior för eget bruk, men enligt den nya lagen så måste källan vara lagligen införskaffad. Detta gör alltså kopior av otillåtna kopior olagliga.

Skivbranschens intresseorganisation IFPI meddelar även att den inte kommer att dra sig för att polisanmäla personer som delar med sig av filer, om de anser det ”nödvändigt”. IFPI:s jurist Thomas Stenmo framhåller Danmark och USA som föredömen. Där har toleransen varit lägre mot filbytare än i Sverige.

Skivförsäljningen har sjunkit i Sverige den sista tiden. Det första halvåret var den 13 % lägre än samma period förra året. Men det finns inga undersökningar som klart kan koppla minskningen till det ökade filbytandet. Vissa hävdar dessutom motsatsen; att programmen för nedladdning av framför allt musik fungerar som reklam för artisten, och att det i längden gynnar skivförsäljningen. Boven i dramat ska istället vara skivbolagens höga priser, som kommer sig av kostnadskrävande byråkrati, och där endast en liten summa av intäkterna tillfaller artisten, trots att en skiva i dagsläget kostar närmare 200 kronor.

Flera artister, exempelvis Public Enemy och Stina Nordenstam, är positiva till att deras musik går att ladda ner gratis. I en intervju med ETC i februari sade Stina Nordenstam att piratkopieringen är tilltalande "för att den bryter mot idén om hur saker ska säljas" och att hon inte tror att det har några större ekonomiska konsekvenser för henne.