Över 65 procent av företagandet i USA skulle inte klara att leva med svenska skatter, visar en ny internationell rapport.

"Sveriges inkomst- och kapitalskatter medför att vi har ont om personer med företagserfarenhet som vill satsa pengar i nya företag", skriver KTH-professorn Pontus Braunerhjelm på DN Debatt.

Forskare från välkända nordamerikanska universitet och Världsbanken, tillsammans med ledande svenska forskare inom området, går systematiskt igenom hur tillväxt kan kopplas till entreprenörskap och de mindre företagen. Resultatet visar att villkoren för företagandet skiljer sig stort mellan Sverige och USA.

"Resultaten talar för sig själv - det går inte att komma förbi skattefrågan när entreprenörskap och företagande diskuteras i den ekonomiska politiken", skriver Pontus Braunerhjelm.

Professorn menar att entreprenörens roll har kommit kraftigt i skymundan och att vi i Sverige har relativt få affärsänglar som satsar pengar i nystartade företag.

http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=551991&previousRenderType=2