Den israeliska regeringen gav i början av augusti polismyndigheten en skarp reprimand. Anledningen var att prostituerade som vägrade vittna mot sina hallickar, fängslades istället för att skrivas in på kvinnojourer. Detta trots att regeringen i december uttryckligen beslutade att så inte får ske.

Zehava Gal-On, ordförande i Knessets kommitté för bekämpande av prostitution och trafficking, är upprörd över det faktum att polisen straffar kvinnor som inte vågar vittna genom att låsa in dem:
– De tillät sig, utan att ta hänsyn till regeringens beslut, att fängsla kvinnor i flera veckors tid.