Irak är ett ockuperat land. Varje dag utsätts den civila befolkningen för kränkningar, otrygghet och våld, antingen av koalitionsstyrkorna eller de olika motståndsgrupperna.

Trots detta vill Sverigedemokraternas vice ordförande, Björn Söder, att de irakier som idag vistas i Sverige snarast ska sändas tillbaka.

– Irakierna i Sverige bör tacka Sverige och det svenska folket för gästfriheten och nu återvända hem och hjälpa till att bygga upp sitt hemland. Precis som Dansk Folkeparti i Danmark kräver bör detta även gälla dem som fått permanenta uppehållstillstånd, säger Björn Söder på Sverigedemokraternas webbplats.

http://www.sverigedemokraterna.se