Den sjätte juli hölls den årliga minnesmarschen i Tallinn, arrangerad av "Estonian Freedom Fighters Asociation". Minnet som hedrades var av de estniska frihetskämpar som slogs under tyska SS´ paraply för att mota bort de ryska trupperna. EU, Ryssland och judiska grupper kritiserar nu detta firande hårt.

Under 1944 stod det tämligen klart hur andra världskriget skulle sluta. Men det hindrade inte att folk i olika länder stred vidare för att bevara sin frihet och sitt oberoende. Många ester slöt upp under tyska SS´ organisation i den 20:e estniska SS-divisionen och stred tillsammans med tyska trupper mot ryssarna som allt mer tog kontroll över Baltikum. Sedan 12 år tillbaka firar man vid ett och samma tillfälle dessa strider samt de soldater som kämpade för ett fritt Estland och det faktum att det i år är tio år sedan de ryska trupperna slutligen drog sig ur Estland.

Den ryska ockupationen varade alltså under circa 50 år och det är kanske inte så konstigt att esterna är stolta över sin nyvunna frihet. Men samtidigt får minnesmarscher och minnesmounument som hedrar de fallna från 1944 stark kritik från olika håll. Judiska grupper kallar de estniska frihetskämparna för en del av en "struktur av blod och död", syftande på Nazityskland, och även EU och Ryssland sluter upp och påpekar det opassande i firandet.

Men firandet hejdades ingalunda av dessa klagomål. Ett minnesmonument över frihetskampen håller dessutom på att byggas i centrala Tallinn. För esterna själva är kritiken oviktig. De minns ju fortfarande mycket väl den sovjetiska ockupationen.