En liberalisering av Nya Zeelands Cannabislagar har visat sig vara effektiv och positiv, i den bemärkelsen att polisiär kraft nu kan fokuseras på riktiga brott, menar en talesman för "Det Gröna Partiet".

Nandor Tanczos, riksdagsledamot i Nya Zeeland för "Det Gröna Partiet", strävar efter en total avkriminalisering av Cannabis. Efter tidigare lagändringar som inneburit en uppluckring av begreppet "innehav för eget bruk" har polisen kunnat ägna tid och energi åt andra, betydligt grövre, brott. Polisen har uttryckt tillfredsställelse över detta och konsensus i landet verkar vara, enligt Tanczos, att de flesta nya zeeländare håller med. Målet är nu att få Cannabis fullständigt avdramatiserat genom en lagändring som även möjliggör handel med Cannabis.

Enligt statistik från "Det Gröna Partiet" har mer än hälften av alla vuxna på Nya Zeeland prövat Cannabis vid ett eller fler tillfällen.

En lagändring skulle också ta bort en starkt rasistisk del av det nya zeeländska samhället. Det är nämligen, enligt Tanczos, sju gånger så sannolikt att en infödd maorier döms för Cannabisbrott är en person stammande från Europa. Dessa missförhållanden skulle snabbt rättas till om innehav och eget bruk vore helt lagliga företeelser.